Hayriye Ünal şiirine ne dediler?

Kararlı bir şair Hayriye Ünal. Kararlı ama yaralı da aynı zamanda, ağlamayı başarana saklanmış son kurşunları var Hayriye'nin…

Hayriye Ünal şiirine ne dediler?

Hayriye Ünal şiirini soruşturduk. İyi şairlerden iyi şiire yazılı görüş aldık daha doğrusu. Hayriye Ünal doksan kuşağı dendiğinde ilk akla gelen şairlerden. Mesela “Ademin Kızlarından Biri” kitabı hakkında ne kadar çok yazı çıktı, hatırlarsınız. Bir süre sonra kendisine de kitabının isminden mülhem “Ademin Kızlarından Biri” denmeye başlandı. Hayriye Ünal Fethiyeli. 1973’lü. Şiir ve şiir yazılarıyla çok ileri; dur duraksız çalışıyor sonra. Hece dergisinin dosyalarında sıra dışı bir performansı var.

Hayriye Ünal

 

Ali Emre
Ali Emre

Ali Emre

Yeniliği ve arayışı önemseyen; diri, enerjik ve epizodik şiirler yazıyor Hayriye Ünal. Zaman zaman yapısal disiplinden uzaklaşmış gibi görünen; fakat iklimi ve coğrafyası daima geniş bir şiir bu. Tarih ve mitolojiye göndermelerle dolu aynı zamanda. Bozguncu bir şiir hem. Sempati uyandırmaktan çok irkiltici ve hırpalayıcı bir sese sahip. Atak ve hatta saldırgan. Süreklilik içeren bir "meydan okuma" anlayışından da asla vazgeçmiyor. Dünyadaki ve toplumdaki değişme krizlerini iyi yakalıyor. Şiirlerinin arka planında, bir sistem yaratma gayretini körükleyen yoğun bir ihtiras hâli mevcut. Geniş söz dağarı, "çokseslilik" bağlamındaki aranışları ve zengin içerikli şiirleriyle, günümüzün en çalışkan ve ilgi çekici şairlerinden biri Hayriye Ünal.

 

Murat Üstübal
Murat Üstübal

Murat Üstübal

Hayriye Ünal gerek referanslarıyla gerekse de muhataplarıyla tam bir epik şair. Büyük-anlatılara karşı duran insanın şiirini yazıyor, mistik düşünceye yönelmeden. Öyle ki, sorunsalı en tepede kuruyor; ataerkilliğin çatısını açmaya çalışıyor. Resmi tarihin put kırıcısı olabilecek bir yaşam ve insan eylemselliğinde yaklaşıyor şiire, böyle olunca isyan da yangın da büyük oluyor. Çoksesli bir yapıyı kaldırabilecek bir şiir yazıyor; bunu nasıl bir estetik deneyimle gerçekleştireceğini hep beraber göreceğiz..

 

Mustafa Celep
Mustafa Celep

Mustafa Celep

9o’larda ilk şiirlerini yayınlayan Hayriye Ünal’ın şiir ve yazılarıyla ilk defa Atlılar’da ve bende iz bıraktığı haliyle yine aynı dergide Turgut Uyar üzerine yazdığı geniş oylumlu yazısıyla karşılaştım. Sonra buradan, bu yazılar dallanıp budaklanarak Bahtin’in roman kuramından hareketle oluşturduğu Çoksesli şiire ve dil konusunda derinlikli ve kuşatıcı yazılara varıldı. 

Günümüzün kendi içine kapanan ve meselesiz şiirini düşündüğümüzde, Hayriye Ünal’ın şiiri, kavradığımız kadarıyla şiirde etkinlik halinde olan öznenin çok yönlü tecrübesine-ses ve içerik olarak- dayanan, son derece hırçın ve sert, öne atılma anlamında cesarete dayalı, epik yönelimli ve konuşkan bir şiirdir. Şiir türlerinin-lirik tarz, epik duyarlık, dramatik etki- iç içe geçtiği çok sesli bir yapı öneren Çoksesli şiir ve Ünal’ın önerdiği poetik tavır ve kuşatıcılık takdirle karşılansa gerektir.  

Hayriye Ünal, 90 kuşağı içinde göz ardı edemeyeceğimiz bir şairdir. ‘‘Her şairin bir poetikası olmalıdır’’ tezini doğrulayan bir şairdir aynı zamanda. 

Türk edebiyatına poetik birikimleriyle katkı sağlamış bu şairin düzyazı kitabını beklediğimizi de buradan belirmiş olalım. 

 

Mustafa Akar

Hayriye Ünal’ın şiirini bir kadının çığlığı gibi de okuyabilir miyiz diye düşünürüm hep. Şiirlerini dergilerde görmeye başladığımdan beridir aklımdan bu geçiyor. Giderek daha da uzun bir şiiri, uzun bir çığlığı kolluyor. İlginç bir sert söylem de var bu çığlıkta. Hitap edecek kişisini arıyor. Şiirlerin örgüsü öbeklene öbeklene monologlara dönüşüyor. Söylediklerinden pişman olmayan bir hava hâkim mısralarında. Ama yine de bir pişmanlık var. Kararlı bir şair Hayriye Ünal. Kararlı ama yaralı da aynı zamanda, ağlamayı başarana saklanmış son kurşunları var Hayriye’nin…

 

Zeynep Arkan
Zeynep Arkan

Zeynep Arkan

Hayriye Ünal şiiri daimi bir devinim içinde, daima dikkat celbeden, güçlü, etkili ve teklifsiz. Yenilikçi tarafı ve keskin duyumculuğu bende merak uyandırıyor. Hayriye Ünal’ın yazdığı bir şiir teknik marifetleri ile de, uyuşuk şiirlerden hemen ayırt edilir. Şairin şiirdeki iddiası, öngördüğü veya müjdelediği şeyler, kendi özgün ritmi, disiplini, keşifleri ve sunumları onu mutlak biçimde görünür kılar ya hani; Hayriye Ünal, görünür bir şair.

 

Furkan Çalışkan

''Hayriye Ünal şiiri bana her zaman bir intikam melodisi gibi gelmiştir, tedirgin edici ve patlamaya hazır. Şiiri gri başlar toprak rengi biter, yani acımasız bir belirsizlikten ve yine gayet acımasız olan bir aşikara doğru gider. Gelecekten geçmişe doğru giden tuhaf bir örgüsü vardır Hayriye Ünal şiirinin. Yoğun alt metinleri olan şiirlerdir bunlar, kurnaz bir okur isterler. Şurası muhakkak ki kendi dünyasını inşa edebilmiş ender şairlerden biridir Hayriye Ünal...''.

Bülent Keçeli
Bülent Keçeli

Bülent Keçeli

Kadın şair olmak  ve bundan kaçınmamak Hayriye Ünal’ın şairane ruhunun bir özelliği olsa gerek.kadınlıktan korkmamak ve şairlikten de korkmamak yani modernizmden korkmamak zira biraz da modernizmin eseridir kadınlara dair algı bozukluğu.modernizme karşı bir kadın şair duyarlığı..ve şairlikte modernizme kafa tutmaktır bir bakıma. iki hasletle yan yana gelmesi özel bir anlam taşıyan ve modernizmin indirgeyici ve ötekileştirici tarafını şiiriyle açığa çıkaran bir kadın şair.bunu yaparken bilindik modern hurafelerle(feminizm vs.) yapmayan inancını esir etmeden şiirine aktaran bir şair kadın..

 

Vural Kaya sordu.

Yayın Tarihi: 05 Aralık 2009 Cumartesi 10:44 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2010, 12:01
YORUM EKLE
YORUMLAR
Selami Erden
Selami Erden - 13 yıl Önce

yapısal sorunları aşma girişimleri yanında yatağını arayan bir duruşu var. bu konuda sıkıntılı duruyor. esasında yeni söylem ve saldırgan üslup denemeleri bunun işaretlerini açık bir şekilde verirken en nihayetinde okuyucu bir liman ve sağlam bir duruş bekliyor kendisinden.

kemal koç
kemal koç - 13 yıl Önce

hayriye ünal ile ilgili yazılar hatta kötü niyetli yazılanlar (bunların bazıları komikti de) da dahil olmak üzere, bende hep bir eksiklik hissi uyandırır. yazanların eksikliği değil elbet, keyifle okuduğum, evet ya, hakket ne güzel görmüş dediğim yazılar çoğunlukta. eksiklik sanırım şurda: hayriye ünal'ın yazdığı şiir çok yerle/yerimizle çok noktadan bağlantılı. şiirlerinin yazılma zamanlarını da dikkate alan biyografik ve günümüz şiirin biyografisiyle paralel bir incelemeyi merakla bekliyorum

kemal koç
kemal koç - 13 yıl Önce

başlığım sığmamış, şöyle demiştim: "genel zihin değişimlerini anlamak için hayriye ünal'ın şiire dair zihin değişimlerini tespitinden kopya çekiyorum. " evet böyle. hatta çoksesliliği şiirle sınırlı tutmak yazık olur, diyorum ona. ben mesela demokratik açılıma dair tepkileri ya da ergenekoncuları ya da gdo'lu ürünleri ya da bizim köyde lıççıkların kızının son anda yavuklusuyla kaçmaktan vazgeçişini hayriye ünal'ın çok sesli şiire dair söylemini esasa alarak daha iyi anlıyorum

murat
murat - 13 yıl Önce

furkan "acımasız bir belirsizlikten ve yine gayet acımasız olan bir aşikara doğru" demiş ve mevzuyu kökten çözmüş aferin, liman arayan okuyucu ise çok bekleyebilir. ünal'ın durulmasını. hastasıyım o ayrı.

kemali
kemali - 13 yıl Önce

bi zamanlar bu hayriye ünal başörtülü değil miydi yahu... bakıyorum da hiç kimse başını açmasında bi anormallik görmüyor...tuhaf değil mi yahuu

cabbar kudretli
cabbar kudretli - 13 yıl Önce

hayriye ünal'ın eski başörtülülerden olmasını dile getirenler, genelde eski islamcı sanatçı erkeklerdir ki bu zevat da öğrenci evlerinde şarap ile rücuda bulundular. neden onlar görülmez de başörtüsüzleşmek görülür. ne yani bu ülkede milyonlarca kız peruklandı birader. herkes kendi sadağındakine bakıversin bi zahmet!

Yılmaz Yılmaz
Yılmaz Yılmaz - 13 yıl Önce

hayriye ünal'ı şiiriyle ele alan bir yazı, altına girilen yorum şiirle alakasız bir yorum.

Selami Erden
Selami Erden - 13 yıl Önce

ne demek kelam! liman ister okuyucu, duruş yani!
darbEciye, zalime karşı!


banner19

banner36