Halil İnalcık Türk tarihçiliğinin kutbudur

Derin Tarih'in geçmiş sayılarının birinde, Halil İnalcık hocanın talebelerinden olan Prof. Dr. Bülent Arı, hocanın ilmi hayatı, eserleri ve çalışma metotları ile ilgili olarak bir yazı kaleme almış. Metin Uygun bu yazı üzerine yazdı.

Halil İnalcık Türk tarihçiliğinin kutbudur

Başarısız 15 Temmuz darbe girişiminin ülkemizdeki ve dünyadaki yansımaları devam ediyor. Bu girişimden kaynaklanan gelişmeler, değişmeler, hemen her gün ülkemiz içinde, dışında ve bölgemizde somut bir şekilde kendini gösteriyor. Derin Tarih dergisi Eylül 2016 tarihli 54. sayısını da ağırlıklı olarak bu konuya ayırmış. “Abdülhamid’in Direnişi Yeni Türkiye’nin Dirilişi” başlığını kapağına alan dergide, özellikle Sultan II. Abdülhamit devrindeki darbe ve darbe girişimleri ile son yıllarda meydana gelen darbe girişimleri arasındaki benzerlikleri ortaya koyan araştırmalar dikkat çekiyor.

Türk tarihçiliğinin büyük isimlerinden olan ve dünya çapında bu alanda haklı bir şöhreti bulunan Prof. Dr. Halil İnalcık Hoca, 28 Temmuz tarihinde vefat etti. Dergide Halil İnalcık hocanın talebelerinden olan Prof. Dr. Bülent Arı, hocanın ilmi hayatı, eserleri ve çalışma metotları ile ilgili olarak bir yazı kaleme almış ve bizlere önemli bilgiler vermiş. Halil İnalcık hocanın tarihçilikteki yerini, değerini ifade etmek, tanımlamak için pek çok sıfat kullanılmıştır. Bunlardan bazıları ‘duayen tarihçi’, ‘Şeyhü’l-Müverrihin’, ‘tarihçilerin şeyhi’ ve Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’ın tabiriyle, ‘Kutbü’l-Müverrihin’ yani tarihçilerin kutbu tabiridir. Bülent Arı, İnalcık hocayı en iyi ifade eden tabirin bu olduğunu belirtir.

İnalcık, eski vesikalar ve şer’iye sicillerine yeniden hayat vermiştir

Halil İnalcık, sağlam bir ilmi temel ile bitip tükenmek bilmeyen bir çalışma azminin sahibidir. Eski, klasik bilgileri zamanın en iyi hocalarından öğrenip bu bilgileri modern metotlarla sentezleyerek kullanan İnalcık kendine has bir tarz geliştirmiştir. Bülent Arı, İnalcık’ın hocalığının ilk yıllarında meydana getirdiği eserlerin bile hâlâ alanlarında aşılamaz olduklarını belirtir. Onun araştırmalarında eski vesikalara, şer’iye sicillerine yeniden hayat verdiğini anlatır. Bu husustaki gayretlerini şöyle ifade ediyor: “Bursa Sicillerini cami ve medreselerde çuvallar içinde perişan halde keşfetmişti. Eski devirde jandarma dayağından korkan imamlar, kimsenin eline geçmesin diye defterleri saklamışlar ve bu suretle muhafaza etmişlerdi. Bugün Türkiye hudutlarındaki (elde kalan) bütün siciller onun önayak olmasıyla önce şehir müzelerinde toplanmış, daha sonra Milli Kütüphane’de araştırmacıların kullanımına açılmıştır. O zaman için kimsenin tarihi önemine vakıf olmadığı siciller onun himmet ve gayretiyle kurtulmuş, sonraki yıllarda tarihçilerin en önemli başvuru kaynaklarından biri haline gelmiştir.”

Bülent Arı’nın, Halil İnalcık’ın ilmi çalışma prensipleriyle ilgili olarak dikkat çektiği hususlardan birisi de, hocanın sıkça tekrarladığı ‘ilmin aslı dikkattir’ metodudur. Bu sayede İnalcık, gözden kaçan birçok hususu gün yüzüne çıkarmıştır.

Hocanın bir ömür boyu emek sarf edip ortaya koyduğu eserlerin tarih camiası dışından da dikkatle takip edilmesi ve çokça baskı yapmasının, onu bir hayli memnun ettiği vurgulanır yazıda.

Bülent Arı, “63 senelik teşrik-i mesai, 28 Temmuz 2016 Perşembe günü Fatih Camii haziresine defniyle son buldu. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Bakanlar Kurulu kararıyla Ali Emiri Efendi’nin yanı başında hazırlanan mezarı, onu hem Fatih Sultan Mehmed’den hem de ülkemizin kıymetli bir arşiv üstadından ayırmadı” sözleriyle anar hocayı.

Allah’tan rahmet diliyoruz İnalcık Hoca'ya.

Metin Uygun

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021, 14:30
YORUM EKLE

banner19

banner36