Haddini bilen insanın temel özelliği tevazudur

Şeytani açı, sürekli memnuniyetsizlik, şikayet ortamı oluşturur ve bu durum insandan insana sirayet eder. Ahmet Mercan yazdı.

Haddini bilen insanın temel özelliği tevazudur

Edep, hayatın görünmez düzenleyici dinamiklerinden biridir. Yazılı olma halinin dışında kendini var etmeyi ilham eden edep, sadece insanla mukayyet değil.

Edebin belirgin vasfı, "yerincedir ol öyle" anlayışıyla ilkin verili olana razı olmaktır. İnsan, sınırlarını bilmekle haddi bilmiş olur ve kendine verilenden razı olarak hayata katılır.

Kainatta bulunan her şey, var edilmiş olduğu amaca yönelik hizmeti, memnuniyetle yerine getirir. Bir yandan zikirlerini sürdürürken, diğer yandan vazifelerini yürütürler; hizmetlerine devam ederler. Hakkına razı gelmeyen ve bu nedenle haddini aşan varlık Şeytan ve onun ayarttığı insanlardır.

Hakkına razı gelmemeyi fısıldayan İblis'in örgütlemeye çalıştığı yapıda insan, hep talep eder pozisyonda ve sürekli şikayetçi hal üzeredir.

Bir başka açıdan bu durum, nimeti anlayamama, küçümseme hali, haddi aşarak Şeytan'ın gözü ile bakmaya neden olur. Şeytani açı, sürekli memnuniyetsizlik, şikayet ortamı oluşturur ve bu durum insandan insana sirayet eder, toplumsal yapının ahengi, düzeni, bozulmaya durur.

Haddini bilen insanın temel özelliği mütevazılıktır.

Büyüklenmenin, hakkı olmayanı istemenin, hayatın sayılamaz nimeti karşısında şikayetçi olmanın haddi aşmak olacağını bilmek, mütevazılıkla kaim hale gelir.

Saygının, sevginin insandan insana köprü kurabilmesi, yeterlilik duygusu sayesinde, empati düşüncesinin oluşmasıyla kalıcı hale gelir.

Edep, güzel bir huy ile, sevilen, hayırlı bir insan olarak yokluğunda dahi iyiliğiyle konuşulan hale gelme durumudur.

 

Ahmet Mercan yazdı

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2015, 10:02
YORUM EKLE

banner19