Gazi Ayıntab'dan bir yiğit geçti

Eskilerin tabiriyle hazerfan diyebileceğimiz yakın tarihimizin önemli simalarından birisi de İshak Refet Işıtman’dır..

Gazi Ayıntab'dan bir yiğit geçti

 

Şehirler, içinde yaşayanlardan vefa beklerler ama o şehre kalemiyle, kılıcıyla hizmet edenler de hatırlanmayı, hatırlatılmayı isterler.

Ayıntab’ın yazılmamış destanıİshak Refet Işıtman

Gaziantep, bir zamanların Ayıntab isimli şehri, nice badireler, sıkıntılar sonrası bedel ödeyerek 1921 yılında Gazi ünvanını almış. Gazi Ayıntab ismini alan bu şehir, bağrından çıkardığı vefalı kalemlerle destanını yazmış. Destanlaşan şehre büyük isimler yaraşır elbet. Bu isimlerden birisi de İshak Refet Işıtman’dır (1891-1946).

Şair, dilci, milletvekili, asker

Eskilerin tabiriyle hazerfan diyebileceğimiz yakın tarihimizin önemli simalarından birisi de İshak Refet Işıtman’dır. Kendisi iyi bir asker, şair, öğretmen, milli eğitimin her kademesinde hizmet etmiş bir idareci/ eğitimci, Türk Halk Bilgisi Derneği kurucusu, bir dönem Diyarbakır milletvekili ve ölüm tarihine kadar Türk Dil Kurumu’nun hizmetkârı ve üyesidir.

Köken itibariyle müftü ve ulema sınıfından bir ailenin ferdi olarak yetişmiştir. Sadece bu değil, halk edebiyatının Köroğlu, Âşık Kerem gibi kaynaklarını daha çocukluk yıllarında özümsemiş. Namık Kemal ve Mithat Paşa’nın eserlerinin yanı sıra hayatına yön verdiğini söylediği ve elinden düşürmediği Şeyh Sâdi, Hâfız, Mevlana’lar ona yol gösterici olmuş. Ama en çok Fuzuli ve İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname’si hayatında derin izler bırakmış.

İshak Refet IşıtmanBir kitap vesilesi ile tekrar Işıtman ve Gazi Ayıntab’a Selam

Daha önce hakkında bir yüksek lisans tezi bulunmasına rağmen henüz hayatı ile ilgili belirsiz kalan ve unutulan noktalar vardır Işıtman’ın. Görünen o ki yayınlanmayan eserleri yayınlananlardan çok fazla. Ömer Faruk Şerifoğlu tarafından bir özenli çalışmaya konu olan İshak Refet Işıtman’ın hayatından eksik kalan halkalardan birisi daha tamamlanmış oluyor.

Şubat 1921 yılında Ankara’da İkaz Matbaası tarafından basılan ve bugün tıpkıbasımı ile karşımıza çıkan Gazi Ayıntab’a Selam ve İshak Refet Işıtman kitabı, bugüne kadar varlığından haberdar olunan ama bir türlü rastlanmayan şiirlerden oluşuyor. Eserin tıpkıbasımı ve 63 sayfalık İshak Refet belgesel/ kitabı Turkuaz yayınları (Şubat 2012) etiketiyle çıkmış.

Yazmış olduğu eserlerin geneline baktığımızda onun dil sevdasını yakından görebiliriz. Dil Kavgası, Anadilden Derlemeler, Ali Şir Nevâi –Muhakemetü’l-Lügateyn, Türkçe için Konferans eserlerinden sadece bir kaçıdır.

İshak Refet Bey, başta Ayıntab vilayetinin yiğit evlatlarına sonra da Anadolu’nun vicdanlı yüreklerine bu kitaptaki şiirleriyle çağrıda bulunuyor.

 

Kâmil Büyüker, ‘Gazi Ayıntab’dan bir yiğit geçti’ dedi

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2012, 19:34
YORUM EKLE

banner19

banner13