Eski tasavvuf kitapları için iyi bir kaynak!

Tasavvuf dergisinin her sayısında eski harflerle matbu tasavvufî kitapların ansiklopedi maddesi şeklinde kaleme alınmış tanıtımları yayınlanıyor.

Eski tasavvuf kitapları için iyi bir kaynak!

 

 

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi’nde son üç sayıdır ilgi çekici bir gelişme yaşanıyor. Derginin 2010’da çıkan 26. sayısında “Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbû Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası” genel başlığı altında bir yazı dizisi başlatılmış bulunuyor. Eski harflerle matbu tasavvufî kitapların ansiklopedi maddesi şeklinde kaleme alınmış tanıtımları Tasavvuf dergisinin her sayısında yayınlanacak. Şu an 2011’de çıkan 27. ve 28. sayıda yer verilen bu maddeler diğer sayılarda da sürecek.

Uzun bir çalışmayla ortaya konulabilecek müthiş bir birikim böylece görünür kılınmış olacak. Son yıllarda tasavvuf kitaplarına ilginin çok arttığı söylenebileceği için, Tasavvuf dergisinin bu girişimi,bu tür eserler üzerinde çalışmak isteyen araştırmacılar için de bir rehber niteliğindedir.

İsmail Kara’nın öncülüğünde yürütülüyor

Söz konusu çalışma Prof. Dr. İsmail Kara’nın gözetiminde yürütülüyor. Ansiklopedi maddesi formatında kaleme alınan tanıtımlar çeşitli araştırmacıların katkısıyla ortaya konuluyor. Şimdilik alfabetik olmayan çalışma, kitap hacmine ulaştığında alfabetik olarak düzenlenecek. Her maddenin altında madde yazarlarının belirtileceği, dipnotlarla zenginleştirilmiş bu metinler, yakın sayılabilecek geçmişimizde üretilen tasavvufî metinler hakkındaki en temel bilgileri ilgilisine derli toplu bir biçimde sunmayı amaçlıyor.Tasavvuf dergisi

Sadece matbu tasavvuf kitapları

Bibliyografya çalışmasına sadece matbu tasavvufî eserler dâhil ediliyor; yazmalar dâhil edilmiyor. Aynı zamanda öncelikle Türkçe tasavvufî eserlerin bir dökümünün yapılması hedefleniyor. Bu tamamlanırsa Arapça, Farsça ve belki de Urduca matbu tasavvufî eserler de aynı şekilde ele alınabilir.

Çalışmanın doğuracağı sonuçlar neler?

Bu çalışmayla neler ortaya konulmuş olacak? Şöyle sıralayabiliriz:

1. İrili ufaklı birçok tasavvufî metin tanıtılmış olacak.

2. Bu metinlerden yeni harflere aktarılanlar belirtilecek ve bu sebeple okuyucu hangi metne bu şekilde ulaşılabileceğini bilecek. Bu husus yayıncılar için de önemli gözüküyor; çünkü yeni harflerle yayınlanmış bir eseri yayına hazırlatmaktansa yayınlanmamış olanlar üzerinde çalışılmasını temin etmeleri kolaylaşacak.

3. Üzerinde çalışılmamış tasavvufî eserlerin hangileri olduğu tam anlamıyla ortaya çıkacak. Böylece mükerrer çalışmaların önüne geçilmiş olacak.

4. Aynı metnin farklı baskıları varsa ortaya çıkacak.

5. Çoğunlukla sadece künye bilgisine ulaşılabilen tasavvufî eserlerin muhtevaları hakkında okuyucuya temel bilgiler ulaştırılmış olacak.

6. Bir müellifin aynı doğrultudaki eserleri gruplandırılarak tek bir maddede toplanacağı için okuyucunun, araştırmacının gözünden kaçması muhtemel eserlerin belirginleşmesi sağlanacak.

7. Bu maddeler sayesinde, biyografisi üzerinde çalışılmış sûfîlerin de hangileri olduğu ortaya çıkmış oluyor.

Herkesin katkısına açık

Bu çalışma, saha ile ilgilenen bütün araştırmacıların katkısına açık bulunuyor.

Tamamlandığında büyük bir birikimi ortaya koyacağı açık olan çalışma, kitapların kapak resimlerini de ihtiva ediyor. Böylece bir nevi görsel bir yanı da vardır.

Aslında bu tür çalışmaların bütün ilim dalları için gerçekleştirilmesi gerekir. Eski harfli Türkçe matbu felsefe, tarih, tefsir-meâl, hadis, fıkıh, kelâm vd. kitaplarının da benzer bir tarzda ele alınması bu alanlarda ortaya konulacak çalışmalara büyük ivme kazandıracaktır.

O zaman darısı diğer ilim dallarının başına diyebiliriz.

 

Yusuf Turan Günaydın haber verdi

Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2012 Salı 18:24 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2015, 10:35
banner25
YORUM EKLE

banner26