Dünyabizim Yazarlarının Gözünden 2017'nin En Dikkat Çekici Hadiseleri

Adettendir, yıl sonuna doğru, geçirdiğimiz son 365 güne dair bir değerlendirme yapılır; o senenin iyiler’i, gözden kaçırılmaması gerekenleri tekrar işaret edilir. Biz de Dünyabizim olarak, yazarlarımıza 2017’nin kendilerince bir değerlendirmesini yapmalarını istedik ve ilim/kültür dünyasında yılın en dikkat çekici hadisesi/ etkinliği, 'ilk kitap'ı, dergisi/ dergi dosyası, kitabı, TV programı / filmi, polemiği / tartışması ve kurumunu sorduk.

Dünyabizim Yazarlarının Gözünden 2017'nin En Dikkat Çekici Hadiseleri

Adettendir, yıl sonuna doğru, geçirdiğimiz son 365 güne dair bir değerlendirme yapılır; o senenin iyiler’i, gözden kaçırılmaması gerekenleri tekrar işaret edilir.

Biz de Dünyabizim olarak, yazarlarımıza 2017’nin kendilerince bir değerlendirmesini yapmalarını istedik ve ilim/kültür dünyasında yılın en dikkat çekici hadisesi/ etkinliği, "ilk kitap"ı, dergisi/ dergi dosyası, kitabı, TV programı / filmi, polemiği / tartışması ve kurumunu sorduk. Diledikleri / ilgilendikleri sorulara cevap vermelerini istedik. Aşağıda sırayla yazarlarımızın verdiği cevapları okuyacaksınız.

Katılan yazarlarımıza teşekkür ederiz.

 

Mehmet Erken:

Yılın en dikkat çekici "ilk kitap"ı

1. Sadullah Yıldız,​ İki Gözüm İki Çeşme

2. Fatih Baha Aydın, Bihaber, Ötüken Neşriyat​

3. Fatih Karakaya, Son Klasik İlk Modern. Kocav Yayınları​

Yılın en dikkat çekici dergisi/ dergi dosyası

1. Z Dergi​

2. Okur Dergisi​

3. Nihayet Dergisi​

Yılın en dikkat çekici kitabı

1. Kur'anı Anlayarak okuma Rehberi - Fatma Serap Karamollaoğlu

2. Muhammed Emin Er kitaplığı, Mevsimler Kitap

3. Maneviyat yolcusunun el kitabı - şeyh Ahmed el-Alavi, Kaknüs Kitap

Yılın en dikkat çekici polemiği / tartışması

1. Deizm Tartışması. Bence yılın tek güncel tartışması fakat yeteri kadar ilgi görmedi.​

2. Kültür Şurası. "Bu kadar büyük paralara ve emeklere nasıl hiçbirşey tartışılamaz"ı göstermesi açısından önemli.

3. Caner Taslaman - Ebubekir Sifil Tartışması. Sosyal medyada alevlenen, TV'ye taşınan, ve sosyal medyada tekrardan devam eden bir tartışma olması nedeniyle önemli. ​

Yılın en dikkat çekici kurumu

1. İlke Derneği (İlem, İgiad, Yekder) - islam ahlak düşüncesi projesi ve islam düşünce atlası'nın yanında yaptıkları irili ufaklı etkinlikler ile.​

2. Uluslararası ​Genç Derneği - devam eden çalışmaları yanında başlayan okur dergisi ve aşina kitap ile yaptıkları yayın atılımı ile

 

Asım Gültekin:

Yılın en dikkat çekici hadisesi/ etkinliği

1.Akademya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hayrettin Soykan’ın Fetö’nün hükmünün 15 temmuz sonrasında bile geçtiğini gösterir bir şekilde tutuklanması

2. Bolu Cezaevi Müdürlüğünün keyfi bir uygulama ile mahkumlara gönderilen dergileri sakıncalı bularak iade etmesi

3. İstanbul’da okullarda 60 bin öğrencinin Divan şiirinden seçme beyitlerden haftada bir beyit ezberliyor olması.

Yılın en dikkat çekici "ilk kitap"ı 

1. Bir Ömür Okumak, Fatma Kebire Gündüz, Beyan yay

2. İki Gözüm İki Çeşme, Sadullah Yıldız, Büyüyenay yayınları

3. Olur Belki, Yasin Çetin, Şule Yay.

Yılın en dikkat çekici dergisi/ dergi dosyası

1. Nihayet Dergisi Eğitim dosyası

2. Sebilürreşad Dergisi Akif Abdülhamid Dosyası

3. Gerçek Hayat Dergisi Sakarya İslamcıları Dosyası

Yılın en dikkat çekici kitabı

1. İlhami Atalay Çizgisi, Cemal Toy

2. Tasvir, Ahmet Efe, Boğaziçi Yayınları

3. Müstağrip Aydınlar Yüzyılı, Akif Emre, Büyüyenay yayınları

Yılın en dikkat çekici kurumu

1. Büyüyenay yayınları

2. Beyan yayınları

3. Yazma Eserler Başkanlığı

 

Deniz Baran:

Yılın en dikkat çekici hadisesi/ etkinliği 

1. İslam Düşünce Atlası’nın Lansmanı

2. TRT World Forum

Yılın en dikkat çekici kitabı

1. İslam Düşünce Atlası Külliyatı

2. Kudüs Ey Kudüs (Çeviri)

Yılın en dikkat çekici TV programı / filmi

1. Buğday / Grain

2. Kutsal Geyiğin Ölümü

3. The Caliph (Al Jazeera Belgeseli) 

Yılın en dikkat çekici polemiği / tartışması

1. Körfez’den yayılan “ılımlı İslam” dalgası

2. Nouman Ali Khan skandalı

3. Sifil-Taslaman münazarası :D

Yılın en dikkat çekici kurumu

1. İLEM

2.İbn Haldun Üniversitesi 

3. İyilikhane

 

Fatih Pala:

Yılın en dikkat çekici hadisesi/ etkinliği

1. Ali Küçük Hocanın vefatı.

2. Şerif Mardin’in vefatı.

3. Akif Emre’nin vefatı.

Yılın en dikkat çekici "ilk kitap"ı 

1- Açılım Kitap’tan Zehra Betül Güney’in “Hasan el-Benna’yı Yeniden Okumak & Müslüman Kardeşlerde Söylem Eylem İlişkisi” kitabı.

2- Maruf Yayınları’ndan Adem Gemici’nin “Gelenekten Kur’an’a Hicret” kitabı.

Yılın en dikkat çekici dergisi/ dergi dosyası

1. Genç Birikim

2. Temmuz

3. İtibar

Yılın en dikkat çekici kitabı

1. Beka Yayınları’nın ilk kez Türkçe’ye kazandırdığı İbn Kayyim el-Cevziyye’nin orijinal adı Miftah-u Dari’s-Saade olan Saadet Yurdunun Anahtarı isimli eseri.

2. İ’tisam Yayınları’nın yeni bir çeviri ile iki cilt olarak yayınladığı İbn Receb el-Hanbelî’nin orijinal adı Câmiu’l-Ulûm ve’l-Hikem olan Hadislerle İlim ve Hikmet isimli eseri.

3. Daru’l İman Yayınları’nın ilk kez Türkçe’ye kazandırdığı ve orijinali 37 Cilt olan İbn Teymiyye’nin Mecmû’u’l-Fetâvâ isimli eseri.

Yılın en dikkat çekici TV programı / filmi

Henüz Türkçe dublajı yapılmamış olan Ahmed b. Hanbel filmi.

Yılın en dikkat çekici polemiği / tartışması

1. İhsan Şenocak’ın görevinden açığa alınması.

2. Ali Bulaç’ın FETÖ’den kaynaklı mahkûmiyetine dönük olarak yaptığı savunması dolayısıyla Ali Rıza Demircan’ın Bulaç’a sahip çıkması.

3. Körfez ülkelerinin dünyaya mal olmuş Müslüman âlimlere ambargosu.

Yılın en dikkat çekici kurumu

1. Mazlumları hiçbir zaman yalnız bırakmayan IHH.

2. Fabrika ayarlarına geri döndüğü söylenen Mazlumder.

3. Başta Suriye olmak suretiyle mazlum bölgeleri gözeten Türkiye Diyanet Vakfı.

 

Gülhan Tuba Çelik:

Yılın en dikkat çekici "ilk kitap"ı 

Bülent Ayyıldız/ Durun Yanlış Anladınız

Yılın en dikkat çekici dergisi/ dergi dosyası

Post Öykü/ Dijital Kültür ve Öykü

Yılın en dikkat çekici kitabı

Şikago Mezbahaları

Yılın en dikkat çekici TV programı / filmi

Buğday/ Grain

Yılın en dikkat çekici polemiği / tartışması

Hakan Arslanbenzer/ Celal Fedai tartışması

 

Hatice Ebrar Akbulut:

Yılın en dikkat çekici "ilk kitap"ı 

1. Fatih Baha Aydın - Bihaber- Ötüken Yayınları

Genç kalemlerden kim umut vaadediyor diye sorsalar, Bihaber romanıyla Fatih Baha Aydın derim. Genç kalemlerin birçoğunun, sanal ortamlarda kullanılan dil ile yazdığını göz önünde bulundurunca Bihaber oldukça sağlam bir dil ve üslupla okurları umutlandırıyor.

2. Öykülerinde dile gösterdiği özen ve temalarındaki dokunaklılıkla Yunus Meşe’nin Geç Kalmış Bir Şapka’sı da iyi bir ilk kitap olarak görülebilir.

Yılın en dikkat çekici dergisi/ dergi dosyası

(Dergi) İki gencin gayretiyle çıkan Dualist Dergisi.

(Dosya) Birtakım eksiklikleriyle birlikte bence bu yılın en iyi dosya konusu: Notos dergisinin “En Önemli Yüz Çeviri” dosyası/soruşturmasıdır.

Yılın en dikkat çekici kitabı

1. Cemile Sümeyra’nın, kendisinin gidişinden çok sonra çıkan Seyahat ve Edebiyat’ı. Kitap, konusuyla ve içerdikleriyle ilginç olmayabilir. Fakat yazarının hayatıyla birlikte ele alınınca insanın içi titriyor.

2. Akif Emre’nin Müstağrip Aydınlar Yüzyılı kitabı, İslâmcılık üzerine düşünceleriyle, bu konudaki kavram ve tezler üzerine akıl yürütmeleriyle her kütüphanede bulunması gereken bir kitap. Akif Emre’nin vefatından sonra çıkan Müstağrip Aydınlar Yüzyılı, Türkiye özelinde ve dünya genelinde İslâm’a bakış ve Müslümanların sekülerleşme ile sınavı üzerine önemli tespitlerde bulunuyor.

3. Metis Yayınları’ndan çıkan Sesin Rengi/Söyleşiler kitabı, titiz çevirisiyle dikkat çekmeyi hak ediyor.

4. Küre Yayınları’ndan çıkan bir başka çeviri kitabı da Jack Goody’nin Mit, Ritüel ve Söz’üdür. Bu kitap, sözlü kültürden bu yana değişimi anlatması bakımından dikkat çekici.

Yılın en dikkat çekici TV programı / filmi

“Yol Ayrımı” filmi, oldukça durağan ve atraksiyonsuz olmasına rağmen izlenmeye değer bir film. Yol Ayrımı’nın dikkat çektiği birçok nokta var. Fakat bir insanın, çocukluğundaki travmaların, hayatının son demlerinde de etkilerini sürdürebileceğini gözler önüne sermesi, filmi çok etkili kılıyor.

 

Kâmil Büyüker:

Yılın en dikkat çekici hadisesi/ etkinliği

İslam Düşünce Atlası

Yılın en dikkat çekici "ilk kitap"ı 

Atları Uçuruma Sürmek-Mehmet Emin Gürdamur

Yılın en dikkat çekici dergisi/ dergi dosyası

Z Dergisi

Yılın en dikkat çekici kitabı

Müslüman Kalarak Avrupalılaşmak-İsmail Kara

Yılın en dikkat çekici TV programı / filmi

Buğday

Yılın en dikkat çekici kurumu

1. İLEM

2. Medeniyet Üniversitesi

 

Metin Erol:

Yılın en dikkat çekici hadisesi/ etkinliği

1. TRT World Forum

2. İslam Düşünce Atlası lansmanı

Yılın en dikkat çekici dergisi/ dergi dosyası

1. Bir Nokta

2. Şiar

3. Mahalle Mektebi

Yılın en dikkat çekici kitabı

1. Bir Yoksulluk

2. Kudüs Ey Kudüs

3. İslam Düşüne Atlası Külliyatı

Yılın en dikkat çekici TV programı / filmi

1. Buğday

2. Black Mirror

3. Diriliş

Yılın en dikkat çekici polemiği / tartışması

1. Twitter’dan İdris Mahfi vs Hakan Arslanbenzer

2. E.Sifil-C.Taslaman tartışması

Yılın en dikkat çekici kurumu

1. İbn Haldun Üniversitesi

2. SETA

3. İLEM

 

Ömer Yüceller:

Yılın en dikkat çekici hadisesi/ etkinliği

1. 3. Milli Kültür Şurası (Onca masrafın neden yapıldığı ve dişe dokunurluğu açısından dikkat çekici)

2. Arapça Kitap ve Kültür Günleri (Arap Coğrafyası'nda ilim ve kültür sahasında neler olduğu açısından)

3. Zeka ve Yetenek Eğitimi Buluşma Serisi (Mühim bir alanda kapsamlı ve ufuk açıcı bir faaliyet olması açısından)

Yılın en dikkat çekici "ilk kitap"ı 

1. Sultanın Casusları - Emrah Safa Gürkan

2. Çin Yeni Büyük Güç ve Değişen Dünya Dengeleri - Fatih Oktay

3. İslam Hukuk Açısından E-Ticaret - Ahmet Bayraktar

Yılın en dikkat çekici dergisi/ dergi dosyası

1. İstanbul Birnokta

2. İstanbul Birnokta / Nurettin Durman Armağanı

3. Hanyalı Konya

Yılın en dikkat çekici kitabı

1. Bir Yoksulluk - Ahmed Sadreddin

2. Türk Muhafazakarlığı, Terennüm, Tereddüt, Tahakküm - Hasan Aksakal

3. Parti, Cemaat, Tarikat - Tayfun Atay

Yılın en dikkat çekici TV programı / filmi

1. Gündem Özel / CNN Türk / Deniz Bayramoğlu

2. The Square

3. Kültür & Tarih Sohbetleri / Medyascope.tv

Yılın en dikkat çekici polemiği / tartışması

1. Murat Bardakçı – “İslam Düşüncesizlik Atlası”

2. Caner Taslaman - Ebubekir Sifil Düellosu

3. Ali Bardakoğlu'nun OMÜ İlahiyat'taki Ahlak-İslam Ayrımı Konuşması ve devamındaki tartışmalar

Yılın en dikkat çekici kurumu

1. Çocuk Vakfı

2. KURAMER

3. Kitapyurdu.com (Üsküdar'a açtıkları Nadide Kafe/Teslim Noktası ve Nadide Müzayedeleri sayesinde)

 

Suleyha Şişman:

Yılın en dikkat çekici hadisesi/ etkinliği

1. İslam Düşünce Atlası

2. İslam Ahlak Düşüncesi

Yılın en dikkat çekici "ilk kitap"ı 

Mehmet Kökrek, (Necdet İşli ile beraber), Yeniçeriler Remizleri ve Mezar Taşları

Yılın en dikkat çekici kitabı

1. Maneviyat Yolcusunun El Kitabı

2. Doğu'dan Batı'ya, Annemarie Schimmel

3. Sufi Tevhid Öğretisi, Leo Schaya 

Yılın en dikkat çekici dergisi/ dergi dosyası

1. Z Dergi Bitki Ressamlığı

2. Nihayet Dergi, Dersimiz Amentü, Konumuz Meleklere İman

3. Keşkül Dergisi, Su Medeniyeti

Yılın en dikkat çekici TV programı / filmi

(Televizyon Programı) Sözün Özü, TRT Diyanet

(Radyo programı) Aşkın İsimleri, TRT Radyo 1

(En Dikkat Çekici Film) 1. Buğday, 2. Ayla

(Belgesel) Miraciyye (Yön. Murat Pay)

Yılın en dikkat çekici polemiği / tartışması

1. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

2. Semih Kaplanoğlu/Meltem Cumbul hadisesi

Yılın en dikkat çekici kurumu

1. İRFA (İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi)

2. Klasik Düşünce Okulu

3. Kudüs Platformu

 

Sedat Palut:

Yılın en dikkat çekici dergisi/ dergi dosyası

Lacivert dergisi / Çocuk

Yılın en dikkat çekici kitabı

İslam Düşünce Atlası

Yılın en dikkat çekici TV programı / filmi

Buğday filmi

Yılın en dikkat çekici polemiği / tartışması

Nouman Ali Khan meselesi

 

Yasemin Dutoğlu:

Yılın en dikkat çekici hadisesi/ etkinliği

İslam Düşünce Atlası’nın yayınlanması

Yılın en dikkat çekici "ilk kitap"ı 

İslam Düşünce Atlası

Yılın en dikkat çekici dergisi/ dergi dosyası

1. Nihayet dergisi -  Türk Evi

2. Mahur Beste dergisi - Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı

Yılın en dikkat çekici kitabı

1. İslam Kültür Atlası

2. Kesfül Mahcup / Hücviri

3. Üsküdar kitabı/ Sinan Yılmaz

Yılın en dikkat çekici TV programı / filmi

1. Buğday

2. Yort savul

Yılın en dikkat çekici kurumu

1. İLEM

2. Balaban tekkesi kültür evi

 

Yavuz Ertürk:

Yılın en dikkat çekici "ilk kitap"ı 

İki Gözüm İki Çeşme, Sadullah Yıldız

Yılın en dikkat çekici dergisi/ dergi dosyası

1. Aşkar

2. Ay Vakti

Yılın en dikkat çekici kitabı

1. İslam Düşünce Atlası

2. Takvim Yırtıkları - Hüseyin Su

3. Görülmeyen Modern Cenap Şahabeddin - Atakan Yavuz

Yılın en dikkat çekici TV programı / filmi

1. Buğday

2. Ayla

3. Yort Savul

Yılın en dikkat çekici polemiği / tartışması

1. Kudüs Meselesi

2. Necip Fazıl Ödülleri sonrası her yıl daha da artan tartışmalar

3. Ebubekir Sifil-C.Taslaman tartışması

Yılın en dikkat çekici kurumu

1. İLEM

2. Zeytinburnu Belediyesi

3. Sakarya Büyükşehir Belediyesi

 

 

Hazırlayan: Mehmet Emre Ayhan

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2018, 15:14
YORUM EKLE
YORUMLAR
Enes Kılıç
Enes Kılıç - 1 yıl Önce

Deniz Baran'ın işaret ettiği Nouman Ali Khan skandalı nedir?

banner19

banner13