Dünya Bizim 'marka şehirler' üzerine düşünmeye davet ediyor

Dünya Bizim olarak şehirlerimiz bazında o şehirlerde yaşamış olan önemli tarihi kişileri ele almayı, onların eserlerini farklı bir bakış açısı ile yeniden incelemeyi düşünmekteyiz.

Dünya Bizim 'marka şehirler' üzerine düşünmeye davet ediyor

Bilindiği üzere özellikle Batıda pek çok şehir, o şehirde doğmuş ya da yaşamış büyük şahsiyetleriyle anılıyor. Bahsekonu şehirler zikredildiğinde o şahsiyetler, o şahsiyetler zikredildiğinde bahsekonu şehir akla geliyor. Bir anlamda kültürel anlamda o değerli şahsiyetleriyle markalaşmış şehirlerden bahsediyoruz. Mesela İbn Haldun'la Tunus, Chopin'le Varşova, Cervantes'le Madrid, Dostoyevski'yle St. Petersburg, Kafka'yla Prag ayrılmaz bir bütün. Bu şehirler, devletin ve sivil toplumun da özel önem vermesiyle, yetiştirdiği büyük isimlerin de katkısıyla marka şehir olmuşlar. Sırf bu şahsiyetlerin yaşadığı yerleri, gezdiği dolaştığı sokakları, oturduğu evleri görmek için bile dünyanın dört bir yanından insanlar o şehre akın ediyor, yabancı TV'ler şahsiyetle şehri özdeşleştiren belgesel ve programlara imza atıyorlar. Kültürel anlamda markalaşma, o şehrin diğer alanlarda da kalkınmasına katkı sağlayabiliyor.

Ülkemiz de tarih ve kültür mirası açısından büyük bir zenginliği bünyesinde barındırıyor. Hemen her şehrimizde birçok önemli şahıs yaşamış, yaptıkları hizmetlerle medeniyetimize katkıda bulunmuş ve hayırlı izler bırakmışlar. Bu kişiler gerek kendi dönemlerinde gerekse de daha sonraki devirlerde insanlara örnek olmuş "rol model" şahsiyetlerdir. Bu kişiler aynı zamanda hem ülkemiz hem de bulundukları şehir için büyük önem arzetmekteler. Bunların bir bölümü gerek yaptıkları hizmetler, gerekse de eserleriyle biliniyor. Fakat büyük bir bölümü ise eserleri yeterince takdir edilmemiş kişilerdir. Eserleri de şehrin gelişmesi içinde yeterli dikkati uyandırmamaktadır.

Dünya Bizim olarak şehirlerimiz bazında o şehirlerde yaşamış olan önemli tarihi kişileri ele almayı, onların eserlerini farklı bir bakış açısı ile yeniden incelemeyi düşünmekteyiz. Bu sayede ilk etapta o şehirde yaşayan yetişmiş insanların, gençlerin ve çocukların zikri geçen rol model şahsiyetlere farklı bir gözle bir daha bakmalarını sağlamak istiyoruz. Ayrıca bu şehirlere ziyarete gelen insanlara da bu şahsiyetleri ve eserlerini en iyi şekilde sunabilmenin, iyiliklerin ve güzelliklerin yayılması prensibi çerçevesinde ciddi bir önemi olacağını varsayıyoruz. Yine bu yayınlarımızla, devleti ve şehrin yerel dinamiklerini (üniversiteler, belediyeler, vakıflar, memleket dernekleri, vs.) de kültürel anlamda marka şehirler üzerine düşünmeye davet ediyoruz.

Yazılar için tıklayınız: //www.dunyabizim.com/tag/7822/sehirlerin-ruhu

Dünya Bizim

YORUM EKLE

banner36