Divan şiirini aynen sürdüremezsin bugün

Şair Murat Soyak’a klâsik şiirle olan ilişkisini konuştuk. Divan şiirinin imkanlarına açılmayı tavsiye etti okura.

Divan şiirini aynen sürdüremezsin bugün

 

Şair Murat Soyak’a klâsik şiirle olan muhabbetini sorduk. Soruşturmamıza verdiği cevapları sunuyoruz.

Divan şiiri sizin için ne anlam ifade ediyor?

Divan şiiri tarihî süreç içerisinde şiirimizin görkemli bir dönemidir. Bu ülkede yıllarca gözden ve gönülden uzak tutulmuş klasik değerdeki Divan şiirimizi yeniden okuma, değerlendirme, anlama çabası önemlidir. Tarih içinde olup bitenleri yakından anlayabilmek, çözümleyebilmek için Divan şiiri bizlere bir imkân sunuyor. Divan şiirinde insanın halleri ve devir içinde yaşananların şiire yansımaları üzerine yapılacak okumalar, araştırmalar çoğalmalı. Şiir üzerinden bir tarih ve kültür okuması mümkün. Hayata ve insana dair kıymetli ayrıntılar, güzellikler, iyilikler öylece duruyor. Okuyucusunu bekliyor. Denizin dibinde saklı inciler misali. Ayrıca şiir geleneğimizin bilinmesi açısından da bu çaba önemlidir.

Sizce Divan şiiri bugün sürdürülebilir mi? Niçin? Nasıl?

Günümüzde Divan şiirini aynı biçim ve içerik ile sürdürmek zordur. Değişen zaman-insan algısı yeni bir biçimi, söyleyişi gerekli kılıyor. Çağının tanığı olan insan evvela bugüne cevap vermek durumundadır. “Devamlılık” önemlidir; yalnız şiirdeki bu devamlılığı yeni bir biçime, söyleyişe ulaşmak suretiyle sağlayabiliriz. Bugün Divan şiirini aynıyla söylemek, yazmak şiirimize yeni bir şey kazandırmaz. Fuzûlî, Bâkî, Necâtî, Nedîm, Nef’î, Şeyh Galip gibi eskimeyen şairlerimizi derinliğine okumak, bilmek gerekir.Murat Soyak

Geleneği aynıyla sürdürmek yerine geleneği bilip özgün ürünler ile zenginleştirmek doğru olanıdır. Bu çağın bir tanığı olarak bizlerin de söyleyecekleri olmalıdır. Yeni ürünler içinde eskimeyen eski yer bulmalı elbet. Böylelikle yakın tarihimizde yaşanan keskin kırılmalar aşılacaktır. Eskimeyen şiir aynıyla olmasa da bir öz olarak devam edecektir. Bu yönelişin modern şiirimizde güzel örnekleri vardır: Sezai Karakoç şiiri, Asaf Hâlet Çelebi şiiri, Behçet Necatigil şiiri…

Şiirinizde Divan şiirine mahsus hangi unsurlara yer verdiniz, yer vermek istersiniz?

Divan şiirindeki ses unsurlarının kullanımı, edebî sanatlardaki o incelik önemli. Beyit nazım birimi söyleyişe yeni anlatım imkânları sunmaktadır. Günümüzde beyit nazım birimi Divan şiirimizin bir güzel hatırası olarak devam etmektedir. ‘Gazel’, ‘rubai’ ve ‘mesnevi’ nazım biçimlerinin günümüz şiirinde kullanımlarını görmekteyiz. Özellikle ‘gazel’ nazım biçimi ile yazdığım şiirlerim oldu.

En son ne zaman Divan şiiri okudunuz?

Yakın zamanda Şeyh Galip’ten seçilmiş şiirleri okumuştum. Halil Erdoğan Cengiz’in hazırlamış olduğu Divan Şiiri Antolojisi’ni okuyorum. Divan şiirimizi okumak, o ince işçiliğe şahit olmak gönül zenginliği sağlıyor. Ve köklü şiir geleneğimiz ile bir kez daha yüzleşmiş oluyoruz.

Kendinize yakın hissettiğiniz Divan şairi/şairleri var mı? Neden? Nasıl?

Bende Mecnûn’dan füzûn âşıklık isti’dâdı var / Âşık-ı sâdık benem Mecnûn’un ancak adı var” diyen Fuzûlî’yi özellikle anmalıyım. Ayrıca Necâtî ve Şeyh Galip…

 

Cevat Akkanat sordu

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2012, 02:31
YORUM EKLE
YORUMLAR
rifat cantekin
rifat cantekin - 7 yıl Önce

cevat akkanat ve murat soyak iki güzel insan. allah kalemlerine güç kuvvet versin.

Helim Dur
Helim Dur - 7 yıl Önce

Murat Soyak'ın şiiri ve hikayesi bu toprakların sıcaklığından besleniyor.Geleneksel değerlerin rengini,kokusunu alıyoruz ondan. Çıksalın Durağı'nda tanışıp Acı Ceviz'le muhabbetimizi pekiştirmiştik.Irmaklarca aktığından Bahar Sürgünü kaçınılmazdı.Ve nihayet Direniş Taşı hedefini bulmuş oldu.Değerli hocama selam ve dua ile...

banner19

banner13