Devlet Tiyatrosu bunu oynayamaz

Devlet Tiyatroları ya da Şehir Tiyatrosu yerli, İslam medeniyeti ile barışık eserlere kapısını açmama konusunda HSYK'dan daha inatçı!

Devlet Tiyatrosu bunu oynayamaz

Sultan Abdülhamid HanNecip Fazıl Kısakürek, Abdülhamid Han

Size bir oyundan bahsetmek istiyorum: Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in II. Abdülhamit Han’ın hayatının son yıllarını yansıtan 53 sayfalık eserden. Üç perde ve dokuz tablodan meydana gelen eserin her perdesi üçer tablodur. Birinci perde 17, ikinci perde 20, üçüncü perde ise 14 sayfadan oluşur. Eserin ismi kahramanı ile aynı ismi taşıyor: “Sultan Abdülhamid Han”

Bu oyun, küreselleşen ve küçülen günümüz dünyasında, “kişilerin kendi kişilikleri ekseninde bir yaşam sürmeleri, birçok şeyi görmezden gelmeleri ve hayatı bayağılaştırmaları” salgınlarının sürdüğü günümüzde mutlaka sahnelenmeli diye düşünüyorum.

Büyük cihad!

Üstadın son dönemdeki (1960 sonrası) eserlerinde üzerinde durduğu ve “Büyük Cihad” olarak adlandırdığı bir kavram var. Bu, kişisel ve milli ölçekte idrak edilmesinin gereğine inandığı bir değerler bütünüdür aslında.

Necip Fazıl Kısakürek, KünyeBu eseriyle üstad, bir devre imzasını atmış, devrinde bütün dünyanın takip ettiği, eleştirdiği yahut övdüğü bir padişahın, kendisi ve dünya ile olan çatışmalarını sahneye yansıtmış. Bir başka deyişle bu oyun Abdülhamid Han’ın “Büyük Cihad”ını yansıtıyor.

Künye”de açıklaması yapıldı

Üstad, “Künye” ismini verdiği oyununda “Büyük Cihad”ı açıklıyor: “Dinimizde ‘büyük cihat’ diye bir tabir var, bilirsiniz. Büyük cihat, milyonlarca insanın bir o kadar insanla kavgası değildir. Tek kişinin öz nefsiyle cengidir.”

Keşke bu oyunu şehir ve devlet tiyatrolarımızda izleyebilsek.

 

Cüneyt Çelik temennide bulundu

YORUM EKLE
YORUMLAR
Reyhan Maraşlı
Reyhan Maraşlı - 13 yıl Önce

Üstad'ın cennet mekân Abdülhamid Han'a dair yazdığı tiyatro eseri dışında bir de Uu Hakan 2.Abdülhamid Han adlı tezli tarih kitabı vardır. Üstad'ın fikriyatını fikir kitabı çerçevesinde sunmasının yanında edebi dallar ile nakşetmesi, cemiyet üzerinde her sahadan nüfuz ettirmek istediği dava, şuur aşısının güzel bir timsali.
Abdülhamid Han Piyesinden:
http://www.n-f-k.com/nfkforum/index.php?showtopic=2513
Ulu Hakan II. Abdülhamid Han:
http://www.n-f-k.com/nfkforum/index.php?showtopic=421