Bu biyografide bir dost var!

Mustafa Özdamar Allah dostlarının hayatlarını kitaplaştırmaya devam ediyor. Şimdi de tasavvufun büyük âşıklarından Üftâde hazretlerini tanıtıyor bize

Bu biyografide bir dost var!

Tasavvuf erbabının hayat ve hatırâtı yörüngeli kitapları ile adı özdeşleşen Mustafa Özdamar Mehmed Muhyiddin Üftâde adlı kitabında da bir tasavvuf büyüğünün hayatını, hayatından tabloları, şiirlerinden seçmeleri ve lal û güher olan sohbetlerinden bir demeti sunuyor bizlere…

Mustafa ÖzdamarKitabın hemen başında Üftâde hazretlerinin talebelerinden Aziz Mahmud Hüdayi’nin hocası için yazmış olduğu şiir-medhiyye yer alıyor. Hocasına duyduğu sevgiyi dile getirdiği bu şiirde Hüdayi hazretleri şöyle diyor:

Bağ-ı aşkın andelibi hazreti Üftâde'dir

Derd-i âşıklar tabibi hazreti Üftâde'dir.

Üftâde hazretleri 1490’larda Bursa’da dünyaya gelir; yine Bursa’da 1580’lerde pervaz vurur Hakka. Üftâde hazretlerinin annesinin gördüğü bir rüya ile onun ilerdeki haline de işaret edilmektedir:

“Çocukluk yıllarında anası bir gece rüyasında onun süt deryalarına dalıp çıkarken görmüş. Gördüğü düşü kocasına anlatmış. Kocası Ali Efendi; Süt ilim ve irfana işarettir, Hatun! İnşallah oğlumuz ilim irfan sahibi bir lisan-ı kâmil olur, demiş ve hakikaten de bu rüya zaman içerisinde aynen zuhur etmiştir… Yâ selâm!”( a.g.e. sayfa 9)

Halvetiyye’nin Celvetiyye kolundan feyzyab olan Üftâde hazretlerinin hayatı hakkında elde olan bilgilerden derlenerek hazırlanmış bu bölümde; hazretin menakıpnamelerde yer alan bazı hadiseler aktarılmış. İlk etapta yazar, Üftade hazretlerinin çocukluk dönemi, yetişme dönemi, ilimle ve tasavvufla tanışması ve nihayetinde mürşitliği üzerinde durur. Bundan sonra da Üftâde hazretlerinin divanında [ Divân-ı Hazreti Üftâde, Bursalı Mehmet Tahir – İst. Necm-i İstikbal Mat. 1328 ] şiirlerini sunmaktadır.

Mustafa Özdamar, Mehmed Muhyiddin ÜftâdeMustafa Özdamar kitabının son kısmında Üftâde hazretlerinin eserlerinden Vakıât üzerinde durur. Vakıât’ tan seçtiği bölümlerde Üftâde hazretlerinin tevbe, istiğfar, tevhid, zat âlemi, cezbe, tevhit seyri, vahdet, terakki, irşat, tecelli ve feyiz gibi konulardaki sohbetlerinden seçmeler yapmıştır.

Toplam 118 sayfadan oluşan bu kitap Üftâde Hazretleri ile ilgili hazırlanmış kitapların en derli toplusudur, diyebiliriz. Onun kıymetli eseri Vakıât ’tır. Bu eser, ilk önce Sezai Karakoç’un Diriliş dergisinde neşredilmiş, daha sonra da İbrahim Yünal tarafından neşredilmiştir. (aktaran: Yusuf Turan Günaydın)

 

Not: Aziz Mahmud Hüdayi’ nin hocası Üftâde için yazmış olduğu, yazımızın başında alıntı yaptığımız, methiye merhum Cinuçen Tanrıkorur tarafından Çargâh ilahi olarak da bestelenmiştir.

Mehmed Muhyiddin Üftade, Kırk Kandil Yayınları 2006

 

Yılmaz Yılmaz, bu biyografiyi pek sevdi

Yayın Tarihi: 20 Aralık 2009 Pazar 10:24 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2009, 09:23
banner25
YORUM EKLE

banner26