Boğaziçili örnek öğrenci Muhammet Enes'e...

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi, genç öncülerden M. Enes Uçar kardeşimiz, 18 Mart Pazartesi günü Bakırköy’de geçirdiği trafik kazası neticesinde vefat etti... Hayatın fenası, imtihan dünyası böyle bir şey olsa gerek… Vade gelince trafik kazası vefatın bahanesi oluyor... İbrahim Ethem Gören yazdı.

Boğaziçili örnek öğrenci Muhammet Enes'e...

 

 

Dostların, büyük-küçük, bizlerden evvel ahret iklimine giden ahbap ve yâranın ardından yazı yazmak kolay değil… Olcay Yazıcı’nın, Sabri Özgül’ün, Adnan Büyükdeniz’in, Abdülkadir Kibar’ın Fatma Betül Aysan Bedir’in ve Mahmut Ceylan’ın ardından yazılar yazmışız. Vefâyat yazıları… Şimdi bu satırları da Muhammet Enes Uçar için yazıyorum…

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi, genç öncülerden M. Enes Uçar kardeşimiz, 18 Mart Pazartesi günü Bakırköy’de geçirdiği trafik kazası neticesinde vefat etti... Hayatın fenası, imtihan dünyası böyle bir şey olsa gerek… Vade gelince trafik kazası vefatın bahanesi oluyor...

Enes, mümin, muvahhit, muttaki, pırıl pırıl, örnek bir öğrenciydi… Enes kardeşimiz, 1 Ekim 2013 tarihinde evlenmişti… Bir yandan BÜ’deki tahsilini sürdürüyor, diğer yandan da ailesinin maişetini temin etme gayretinde bulunuyordu. Enes’e ders vereceği öğrenci ve çalışacağı iş bulma telaşına yardımcı olmaya gayret ederdik. Kimi zaman yatsı namazından sonra sabahlara kadar tercüme yapardı Enes.

Garik-i rahmet olsun. Mekânı cennet, makamı âlî olsun… Âmin…

Ölüm bir vakitte; namaz vaktinde gelir…

Ölüm gibi ölümün ve taze ölünün haberi de ansızın gelir... Muhammet Enes Uçar’ın vefatında da öyle oldu… Başkanımız Haluk Bey telefonda bildirdi Enes’in Hakk’a yürüdüğünü… Fatma Betül Bedir’in vefat haberini ona söylemiştim bir sabah namazı vaktinde. O da gencecik arkadaşımızın “İrciî” emrine ittibaını bildirdi öğle namazı vaktinde… Ölüm bir vakitte, namaz vaktinde gelir; akşam, sabah, ikindi ne fark eder… Fark, Muhammet Enes gibi ölüme ve sonrasına hazırlıklı olmada…

Muhammet Enes, Boğaziçi Üniversitesi’nde tahsil gören, yiğit bir delikanlıydı. Yiğitti, Müslüman’dı, mücahitti… Henüz hayatının baharında tanıştı ölümle... Azrail Aleyhisselâm’la randevusunun vaktini bilirmişçesine dinine, diyanetine, seccadesine, ümmete, mazlum kardeşlerine sahip çıkmakta acele etti… 23 yıllık ömründe uzunca bir insan hayatında erdeme dair sığdırılması gereken ne varsa onları bulup alma telaşında bulundu.

Şimdi, altın-üstün rahmet, sağın solun toprak Enes…

Enes’le, “delikanlı Enes”le en son dört gün önce görüştüm. Cuma günüydü. Osman Hoca’ya cemaat olmuş, Cuma selamlığında arkadaşlarıyla görüştükten sonra vakfa uğramıştı, hasbıhal ettik. Dertleştik. Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan kolektiflerin, TKP’lilerin İHH standı baskını üzerine konuştuk. Bir önceki görüşmemizde omzunu göstererek Şuram ağrıyor İbrahim Ağabey, sağım-solum berelendi demişti. Şimdi, ağrıların dindi, dünyanın fena yükünü attın, altın-üstün rahmet, sağın solun toprak Enes… Cennet toprağı…

Salâ salâ Muhammed Enes…

Enes’le hemşehri sayılırız. Yaz tatillerinde gittiği, Başpınar’da zikre durduğu, alnını secde mahalline uzattığı Cuma Camii’ne cemaat olduğu Beyşehir’in İmrenler Kasabası kayınpederimin köyüdür… Şimdi İmrenler’de de ihtiyarlar, gençler, onun için dua ederken kirpikleri gözyaşlarını tutamaz oluyor. Kayınpederime haber verdim vefatını, “Cami cemaatine haber veriniz de dua etsinler” dedim. “Hiç merak etme, imamla konuşurum, sabah vaktinde salaını verdiririm” dedi. İstanbul’daki Konya’daki bu salâlar senin için güzel kardeşim… Salâ salâ Muhammed Enes… Dualar gökyüzüne yükseliyor… Hüsn-ü şehadetler Hakk katına ulaşıyor. Allah’ın rahmeti gadabını geçiyor, melekler cennet-i Firdevs’te seni bekliyor Enes…Uğrun açık, menzilin kutlu olsun kardeşim…

Enes, Müslümanlarla omuz omuza yürürdü. Nafi Baba Camii’nde safları sıklaştırdı, Osman Hoca’nın ardında cemaat olurdu. Hoca kürsüde okuduğu “Vatesimu bihablillahi cemian ve lâ teferrekû/Allah’ın ipine topluca sımsıkı sarılın ayrılmayın, parçalanmayın!” ayet-i celilesini her dinlediğinde habl-i ilahiye sımsıkı sarılırdı… Habl-i ilahi ile kördüğüm oldu ve bir daha tuttuğu o kutlu ipi bırakmadı… Gün gelirdi, ders çıkışlarında cemaate yetişemediği vakitlerde arkadaşlarına imam oldu. Gençlerin imamı… Şimdi de cennet gençlerine imam olur inşallah…

Enes, “İslâm kardeşliği” dedi

Enes, “birlik” dedi, “şura” dedi, “meşveret” dedi, “Ümmet” dedi, “İslâm kardeşliği” dedi, “Filistin” dedi, “Somali” dedi, “Uganda” dedi, “Keşmir” dedi, “Bosna” dedi, “Arakan”dedi.

Enes, ülkemizin İslâm coğrafyasından kopuk olmaması gerektiğinin altını çizerek “Müslüman camianın zihinsel işleyişten ziyade fiziki şartların iyileşmesine önem vermesini”ne içerledi. İstişareyi önemsedi, şuradan, meşveretten ayrılmadı. Hz. Ömer’in (ra), Şurasız karar verilen hiçbir işte hayır yoktur!” sözünü aklından çıkarmadı.

Enes, okulundaki gençlerle alakadar oldu; Anadolu’dan, İstanbul’a, Boğaziçi Üniversitesi’ne gelen kardeşlerinin dertleriyle dertlendi. “Kermes” dedi koştu, “yardım” dediler etti, “sohbet” dediler gitti, “dayanışma” dediler el uzattı.

Enes kardeşimizin okulda bölümünü bitirip rızkını temin etmek, iyi bir Müslüman olmak ve ümmetin mazlum evlatlarına yardım etmek gibi bir hedefi vardı.

İnsan, değerleriyle “insan”dır…

İnsan, değerleriyle “insan”dır. Enes’indeğerleri vardı, değerleri gayesi… Değerleri ne sahip çıktı, gayesine hizmet etti. “Değerlerime uymayan bir ortam olan Boğaziçi Üniversitesi’ne rızkımı temin edebileyim diye devam ediyorum. Aksi halde bu şekilde kapitalist sisteme adam yetiştiren liberal bir kurumda bulunmaktan imtina ederim!” diyordu…

Enes Uçar: “Fıkhî esaslar akaidden sonra gelir.”

Enes, zarurat-ı diniye esaslarından çevresindeki gençlerin haberdar olmaları için gayret etti. Enes, “Fıkhî esaslar akaidden sonra gelir. Dolayısıyla insanların imani meseleleriyle ilgilenmek, toplumdaki kötü gidişatın önüne geçilmesi için önemli bir meseledir” diyerek, İslam davası mücahitlerinin yaptığı gibi, çamura düşmüş Ümmet-i Muhammed’in evladını çamurdan, bulunduğu yerden kurtarmada rehber olmak gibi bir mücahede ve mücadele azminin sahibi ve müdafii oldu.

Bazen hâl konuşur bazen kâl. Enes haliyle, duruşuyla, giyim kuşamıyla da konuştu, nasihat etti. Enes şimdi vefatıyla da nasihatte bulunuyor, hâl diliyle: Vatesimu bihablillahi cemian ve lâ teferrekû/Allah’ın ipine topluca sımsıkı sarılın ayrılmayın, parçalanmayın!” diyor.

Enes, okulunun mezkûr büyülü dünyasına elini-eteğini kaptırmadı…

Boğaziçi Üniversitesi, tabiatıyla, ihtişamıyla, “Hisar”ıyla, “manzara”sıyla, Güney Meydanı’yla, özgürlükçü ortamıyla gençleri cezbeden, gençlik heveslerini önceleyen bir mektep… Enes, okulunun mezkûr büyülü dünyasına elini-eteğini kaptırmadı… Kendinden sonra gelecek gençlere bu uğurda rehberlik etmek için, yollarını nardan nura döndürmek için elinden geleni yaptı…

Şu satırlar, Boğaziçi Üniversitesi kayıt döneminde Anadolu’dan gelecek kardeşlerine avazını duyurmak için verdiği bir mülakattan:

Enes Uçar: Din hayat tarzıdır

“Din” sözlük anlamı itibariyle, "bir insanın hayatını idame ettirirken dikkate aldığı normlar ve hayat tarzı" demektir.

Bir insan hayatını hangi kurallara göre şekillendiriyorsa, o insanın dini o kuralların bütünüdür. Günümüz üniversite camiasında ise öğrencilere empoze edilmeye çalışılan hayat nizamı, maddeci bir anlayış olan "materyalizm"dir. Eğer Müslüman üniversite öğrencileri olarak bize empoze edilmeye çalışılan bu normlara göre yaşamaya başlarsak, İslâm’ın değil de “modern dünyanın dini” olan materyalizmin bir ferdi oluruz.

“Parolamız Allah’ın selâmıdır.”

İslâmi hayat tarzına karşı saldırıda bulunan bu dünyevi anlayışları kırmanın en güzel yolu ise birlik olmaktır. Ümmet olmak... Biz de Boğaziçi Üniversitesi’nde Müslüman öğrenciler olarak, bu saldırılara karşı hem kendimizi korumak, hem de kendi argümanlarımızla bu anlayışları yok edebilmek için, okuldaki öğretimin yanında İslâmi manada da çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Ümmet olma şuuruyla, “Kol kırılır, yen içinde kalır!” düsturuyla hareket etmeye çalışarak, birbirimizi eleştirerek iyiye yönlendirmeye, batıl dünya düzenlerine karşı ise birlik olup, ümmet olup hareket etmeye çalışıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsleri arasında bulunan Nafi Baba Camii bizim karargâhımız; parolamız ise selâmların en güzeli olan Allah’ın selâmıdır.”

Enes, seni birazdan Allah’ın selâmı, bereketi ve rahmetiyle Kanarya’da ahret yurduna uğurlayacağız kardeşim…

Arkadaşların, kardeşlerin, sevenlerin, küçüklerin, büyüklerin, ön kayıt çalışmalarında temas kurduğun, seni tanıyan, tanımayan ama çok seven pek çok arkadaşın şu anda Nafi Baba Karargâhı’nda cenaze namazının kılınacağı Soğuksu Yıldız Camii’ne götürecek servislerin gelmesini bekliyor, dudaklarında dualarla, kirpiklerinde yaşlarla…

Seni her zaman mümin, mütevekkil duruşun ve yüzündeki tebessümle hatırlayacağız.Allah’ın rahmeti, bereketi, ihsanı üzerine olsun Enes kardeşim…

 

İbrahim Ethem Gören,“Enes kardeşinin ruhuna Fatiha” diyerek yazdı…

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2014, 11:41
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
ışın Hüsmenoğlu
ışın Hüsmenoğlu - 5 yıl Önce

Benim güzel oğlum bugün vefat haberini eski bir öğretmen arkadaşımdan duydum.Şok oldum diyebilirim.Ama daha sonra senin vefat yazını okuyunca ne kadar mübarek bir evlat olduğunu anladım.Sen inşallah cennete uçtun yavrumEğer biraz olsun üzerimde hakkınız varsa sana ve bütün öğrencilerime helal olsun.2009 Çınar Koleji Matematik Öğretmenin Işın Hüsmenoğlu

mümin
mümin - 7 yıl Önce

tanımasakda okuyup fatihamızı yolladık. insan gençken nasılda ölmeyecegini düşünüyor. rabbim acılı eşine ve ailesine sabır ihsan eylesin bu kardeşimize haktan rahmet diliyoruz. rabbim inşallah vardığı yerde iyi karşılanmaya nasp etsin.

Abdullah S
Abdullah S - 7 yıl Önce

Güzel kardeşimize rahmet,kıymetli ailesine sabr-ı cemil...

Sedat KILIÇ
Sedat KILIÇ - 7 yıl Önce

Bir din kardeşin Rahman' a kavuştuğu an. Cümlelerin yetersiz kaldığı bir an bu an. Ruhun şad olsun Enes kardeş.Allah taksiratını affetsin, cennetine giren kullarından eylesin.

Hasan E.
Hasan E. - 7 yıl Önce

Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özümYiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibiHazret-i Yunus Emre

banner19

banner13

banner26