Ayşe Hümeyra Ökten ile Medine…

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerimizden oluşan bir grupla İstanbul’dan Medine’ye ve vahyin kalbi Mekke’ye vardık. Yasemin Kapusuz yazdı.

Ayşe Hümeyra Ökten ile Medine…

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerimizden oluşan bir grupla İstanbul’dan, payitahttan, Üsküdar/ Harem’den nur şehir Medine’ye ve vahyin kalbi Mekke’ye vardık. Kutsal topraklara… Hikmeti arayan gençlerle… Muştulu haberlerle geldik sizlere.

Şerefü’l mekan bi’l mekin imiş, denir. Kutsal topraklara gitmeden günler öncesinden bir sevinç bir heyecan kaplamıştı içimizi. Bekleniyorduk. Klasik sanatlar, hat, musiki, hafızlık, fen ve sosyal bilimler projesinden öğrencilerimizle Medine’ye gitmeden önce Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Medine Türk Okulu’nda okuyan öğrencilerimizin mütevazı kütüphaneleri için kitaplar seçtik hediye etmek için. Kardeşlik köprüsü tesis edebilmekti niyetimiz.

Medine’de yaşayanların “Medine Gülü” diye hitap ettiği Ayşe Hümeyra Ökten’i her zamanki yerinde bulduk ilk gün, 30. kapıda. Bizleri görünce öyle sevindi ki… Vatan sevgisi de imandandır, düsturuyla… Türkiye ve İstanbul, Diriliş’in gerçekleşeceği topraklar. Yüzünde ve gözlerinde tatlı bir tebessüm oluşuveriyor hemen vatan söz konusu olduğunda. Ayşe Hümeyra Ökten denildiğinde Medine sevgisi, Resulullah aşkı geliyor aklımıza ve hizmetle geçmiş bir ömür. Dört gün içinde bizlere en çok söylediği cümle “Hizmet edin, hizmet edin, hizmet edin.” oldu. Ravza’da Yeşil Kubbe’ye bakarak, “Resulullah önderdi, devlet adamıydı ve dünya için de çok çalıştı, dünyadan hiç vaz geçmedi” dedi. Selamlarını, sevgilerini ve dualarını gönderdi sizlere… Kabul buyrula nidasıyla da arz ediyoruz Ayşe Hümeyra Ökten’in selam ve muhabbetlerini…

“Yolunda can ile başım fedadır ya Resulallah…” diye başlayan bir naat yazmış Doktor Ayşe Hümeyra Ökten. En sevdiğimiz şiirler muhakkak ki naatlar. Mescid-i Nebevi’de özellikle duygularımıza tercüman olması açısından gönlümüzden dilimize, dilimizden de gönlümüze nice şiir düştü. Şiir de bir nevi duadır, âmindir çünkü ve Peygamber mescidinde gönlümüze huzur…

Kendi adına açılmış olan Adana Ayşe Hümeyra Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin meslek dersleri öğretmenleri rehberliğinde çıkardıkları Tenkid dergisinin ÖNDER tarafından “Yılın Okul Dergisi” ödülüne layık görüldüğünü haber verdik kendisine. Kendi adına açılmış okul da kıymetli babaları, İmam Hatip Liselerinin kurucusu Mahmud Celaleddin Ökten adına açılmış okullar da çok mutlu ediyor Ayşe Hümeyra Ökten’i.  Böyle güzel haberler vermek bizi de çok mutlu ediyor. Çok seviniyor çünkü. Bize yine “babam imam hatip liselerinin, talebelerin bugünlerini görseydi çok sevinirdi, çocuklar gibi sevinirdi” diyor.

Ayşe Hümeyra Ökten’in en sevdiği ilahi

Asr-ı saadeti özlemek de asr-ı saadetten. Medine Türk Okulu öğretmenleri ve öğrencileriyle buluşuyoruz Ayşe Hümeyra Ökten’in de misafir olarak teşrifleriyle… Aslında hepimiz bu medeni şehrin misafirleriyiz. Hissediyoruz. Sevgilinin şeref verdiği şehirde ay doğuyor üzerimize Uhud’da, Okçular Tepesi’nde. Savaşa giriyor kalbimiz, bin yara alıyor. Bir Ebubekir, bir Ömer kılıyor bizleri… Ayet ayet Resulullah’ın izlerini takip ediyoruz, onu anıyoruz. Sevgiliyi anmak, onu anlamak, dünyamızı değiştiriyor. Cennete iman etmek, secdeye baş koymak, yoluna can feda edebilmek oluyor birden kâinattaki bütün güzelliklerin adı. Gökten bir el yaşlı gözlerimizi siliyor, kalbimiz onarılıyor adeta. Gece gündüz özveriyle, öğretmenliğin de ötesinde bir adanmışlıkla çalışan öğretmenlerimizin gayretiyle oluşan Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi musiki grubumuz, Medine Türk Okulu’nda, ilahi ve ezgi meşk ederken Doktor Ayşe Hümeyra Ökten’in en sevdiği ilahiyi de icra ediyorlar. Çok şaşırıyor. “Bu ilahi bile repertuarlarında varmış demek, maşallah, maşallah” diye dualar ediyor gençlere.

Erler demine destur alalım
Pervaneye bak ibret alalım
Aşkın ateşine gel bir yanalım
Pervaneye bak ibret alalım

Dost dost dos dost
Devrana girip seyran edelim
Eyvah demeden Allah diyelim
La İlahe İllallah, La İlahe İlallah
La İlahe İlalllah Hu.

Günler geceler durmaz geçiyor
Sermayen olan ömrün bitiyor
Bülbüllere bak efkan ediyor
Ey gonca açıl mevsim geçiyor

Sevdiklerimizin sevdiklerini de severiz ya. Biz de eşlik ediyoruz bu ilahiye, ilahilere ve ezgilere… Bu yaşta bu kadar kabiliyetli olmaları ve bir imam hatip mektebinde yetişmiş olmaları ayrıca etkiliyor onu.  “Beni nerelere götürdü bu gençler” diyor. “Babamla Cerrahi Tekkesine giderdik, bu ilahiden sonra zikir başlardı, zikre dalardık” diyor.

Niyetimiz ensar-muhacir kardeşliği

Ânı, vakti imar etme arzusuyla düşüyorduk yollara ya Rabbimiz de nasip ediyor şükür. Medine Türk Okulu’nda, kendi adıma en güzel hediyeyi alıyorum Sayın Cidde Eğitim Ataşemiz Güsamettin Erdoğan Bey’in elinden. Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi okul müdürümüz, tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız adına. Kütüphanelerine katkımız, musiki programımız ve ziyaretimiz için teşekkür belgesi… Niyetimiz ensar-muhacir kardeşliği olunca…  Kabul olmuş dualardan bir dua oluyor talebimiz Rabb’e ulaşıp. Cidde Eğitim Ataşemiz Güsamettin Erdoğan, Riyad Eğitim Müşavirimiz Sayın Ebubekir Aydın, Medine Türk Okulu Okul müdürümüz Serdar Fırat, idareci ve öğretmenlerinin himmetleri ve destekleriyle Üsküdar/ Harem’den kalplerden kalplere kardeşlik köprüsü inşa etmiş oluyoruz şükürle. İmam Hatip Liselerinin kuruluşundan bugünlere kadar katkıda bulunmuş bütün hizmetkârlara da dualarımızla…

Ayşe Hümeyra Ökten ile Medine yine dua oluyor ve yine şükür

Taleal-bedru aleynâ

Min seniyyâti-il vedâ Vecebe-ş-şükrü aleynâ

Mâ deâ lillahi dâ

Bizlere de şükür vacip oluyor. Doktorluk yaptığı süre içinde hep reçete ile birlikte hastalıkların tedavisinde duanın gücüne inanmış Doktor Ayşe Hümeyra Ökten. Anne-babasından, hastalarından, yakınlarından çok dualar almış. Çok dualar öğrenmiş. Kur’an’dan, Efendimizden dualar öğrenerek dua etmemizi istiyor bizden de. Hocası, üslubu ile kendisine çok benzettiğimiz Mehmet Zahit Kotku Hazretlerinden de çok dualar öğrendiğini anlatıyor. “Âlimlerin, evliyaların, altıncı hisleri, sezgileri vardır çok güçlü, kalbe nüfuz eden” diye anlatıyor Mehmed Zahit Kotku Hz. ile hatıralarını. Kendisinden çokça dua öğrendiğimiz, yine sevenlerinin tabiriyle Hümeyra Anne, “Ben artık doksan dört yaşındayım.” diyor. “Artık şöyle dua ediyorum: Allah’ım kendi aldığım abdest ile kendi kıldığım namaz ile şehadetle öleyim. Muhammedi olarak ölelim inşallah.” Âmin.

Mahmud Celaleddin Ökten hocamız, Medine’de yaşamak istiyor ama gördüğü bir rüya üzerine ülkemize dönüyor emekliliğinden sonra ve yaşı da hayli ilerlemişken. Yüksek İslam Enstitüsü’nde muallimlik vazifesi ile İstanbul’da talebe yetiştirmeye devam ediyor. Talebe yetiştirmenin ne kadar önemli bir vazife olduğundan bahsediyor bizlere de. “Babamın hafızasında çok şiir olurdu” diyor. Bizlere de onunla olan her hoş sohbetimizde şiirler okuyor. bir başka tabir ile Ayşe Validemiz. Peygamber Efendimizin ümmi olup olmadığı ile ilgili sohbete ederken: “Bir mektebe oldu kim müdavim/ Allah idi zatını muallim” beytini okuyor. Tayy-ı mekandan ve asıl bağlılığın gönül bağlılığıyla olacağından bahsediyor sık sık:

Ayinedir bu alemde her şey Hak ile kaim

Ayine-i Muhammed’den Allah görünür daim

Canlar canını bulmuştu Ayşe Hümeyra Ökten

Manevi dünyamızın zenginliği için bu toprakları sık sık ziyaret etmemizi istiyor. Bir nevi arınma vesilesi… “İslam Birliği için dua edip benden dua bekleyen herkes için de hacet namazı kılıyorum” diyor. Yine Şemseddin Ahmed Sivasi Hazretlerinden bir beyit okuyor:

Sür çıkar ağyârı dilde tâ tecelli ede Hak

Pâdişah konmaz saraya hâne ma’mur olmadan

Hicaz Demiryolu açılsaydı, daha sık gelip giderdiniz buralara” diyor. Hicaz Demiryolunu ve kutsal mekânlarımızı ziyaret ediyor, Medine müdafaasını, çöl kaplanı Fahreddin Paşa’yı, kahraman askerlerimizi, Abdulhamid Han’ı, “Bizler de senin hadimü’l haremeyniniz ya Resulallah” diyerek yâd ediyoruz.

Ve bizler Ayşe Hümeyra Ökten’le tanışmakla bahtiyarlardanız. Medine’den ayrılırken yine selamları, sevgileri ve duaları eşliğinde ayrılıyoruz.  Ağzınız hiç boş durmasın, ömrünüzü boşa geçirmeyin salavatla ve hizmetle geçirin, diye nasihatler de bulunuyor ve bunları da iletmemizi diliyor sizlere.

Canlar canını bulmuştu Ayşe Hümeyra Ökten… Peygamber sevdalısı… Medine’nin Gülü… Deryadan bir damla devşirmeye çalıştık biz de…

Muhabbetten Muhabbet olsun hasıl

Muhammed’siz Muhabbetten ne hasıl…

Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.

 

Yayın Tarihi: 29 Ocak 2020 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 10:07
banner25
YORUM EKLE

banner26