Akabe, bir yayınevi olmaktan çok öteydi!

Akabe Yayınları’nın, Mavera dergisinde ürün veren isimlerin eserlerini kitaplaştıran bir yayınevinden çok öte bir misyonu vardı. Özellikle o yıllarda eserler veren dünya çapında bilinen âlimlerin kitapları, derginin düzenlediği açıkoturumların tutanakları, dünya coğrafyasında kanayan müslüman topraklarının izleri Akabe’nin kitapları arasında yer aldı.

Akabe, bir yayınevi olmaktan çok öteydi!

 

Akabe Yayınları, ‘Yedi Güzel Adam’ tarafından ama daha çok da Cahit Zarifoğlu ve Rasim Özdenören'in başı çektiği, Akif İnan'ın ve sonralarda Bahri Zengin'in sürdürdüğü, Müştehir Karakaya, Şaban Abak, Mustafa Yürekli, Akif Emre gibi isimlerin yetiştiği bir yayınevi olarak 1976’da Ankara’da kurulmuştu. Hikâyesi 90’lı yıllarda İstanbul’da sona erene kadar 100’den fazla kitabı yayın hayatına kazandırdı. Akabe Yayınları, Mavera dergisiyle eş giden yayın hayatında ‘Yedi Güzel Adam’ın dünya görüşünün okurlara aktarılmasında önemli bir kütüphane görevi üstlendi. Mavera dergisinin çoğu sayısında üstünde durulan bu durum çok dikkat çekicidir. Mavera dergisinde yayınevinin bastığı kitaplardan ‘Akabe kütüphanesi’ diye bahsedilir.Akabe Yayınları

Taksitli satışlar yapılan yıllar

İnternetin ve kredi kartlarının henüz literatürümüzde olmadığı yıllar. Akabe Yayınları, özellikle kitapçı satışının olmadığı yerlere öğretmenlere, öğrencilere, ilim erbabına taksitli satışlarla ulaşmaya çalışıyor. Cahit Zarifoğlu, mektuplarında kitapların çevreye duyurulması ve insanlara ulaştırılması için çaba göstermektedir. Çünkü her ne kadar Mavera’da bir fikir inşâsı gerçekleştirilmeye çalışılsa da üst yapıyı oluşturmak için Türkiye’den ve dünyadan çeşitli kitaplarla fikir işçiliği yapılmıştı.

Kitaplarda önemli isimler

Akabe Yayınları’nın, Mavera dergisinde ürün veren isimlerin eserlerini kitaplaştıran bir yayınevinden çok öte bir misyonu vardı. Özellikle o yıllarda eserler veren dünya çapında bilinen âlimlerin kitapları, derginin düzenlediği açıkoturumların tutanakları, dünya coğrafyasında kanayan müslüman topraklarının izleri Akabe’nin kitapları arasında yer aldı.  Özellikle “dosyalar” serisi, bize o yılların müslüman coğrafyası hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Akabe YayınlarıŞimdi nerde o kitaplar

Akabe’nin yazarlarının ve kitaplarının çoğu bugün edebiyatımızın köşe taşlarında duruyor. Erdem Bayazıt, M. Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Aleaddin Özdenören, Ersin Gürdoğan, Zübeyir Yetik, Atasoy Müftüoğlu gibi isimler Akabe yıllarından sonra da yazdıkları yazılar ve yayınladıkları kitaplarla Türkiye’de düşünce ve sanatın ufkunu genişlettiler. Akabe’nin bastığı kitaplardan bazıları sonradan defalarca basıldı ancak bazı kitap ve yazarlar ise ne yazık ki unutuldu, ihmal edildi.

Bu önemli “dosyalar” belki sadece kütüphanelerde vardır

Akabe Yayınları’nın dönemine göre takdire şayan kitaplarının bir kısmı ise, dönemin Müslüman coğrafyasını ve özellikle bu coğrafyanın sorunlu alanlarının ele alındığı “dosyalar” serisi idi. Bugün bile sorunları çözülememiş bu toprakların üzerine ilk kez bu kadar dikkatli bir şekilde değinilmişti. Açe, Sumatra gibi topraklar o gün olduğu gibi bugün de hâlâ bize uzak, bilinmez topraklar.

Mehmed Kurtulmuş’un yazdığı ve 1986’da basılan Açe Sumatra Dosyası, bugüne kadar Açe üzerine en önemli iki üç kitaptan biri. Meryem İmamzade’nin Irak DosyasıAhmet Yalçın’ın çevirerek hazırladığı ve 1985’te basılan Müslüman Azınlıklar Dosyası, Abdurrahman Dilipak’ın 1985 basımı Orta Afrika Dosyası, Cihan Aktaş’ın Pakistan Dosyası, Yusuf Ziya Cömert’in 1986 basımı Patani Dosyası, A. Muhammed Kani’nin Sokoto Dosyası ve Adil Doğru’nun Sudan Dosyası bugün baskısı olmayan kitaplar. Bu kitaplar ancak kütüphanelerden veya o dönemi görmüş, bu kitapları elinde bulunduran insanlardan temin edilebilir.

Akabe Yayınlarının sadece “dosyalar”ı coğrafyamızı anlatmamaktadır. Bunun dışında özellikle Afganistan ve Ortadoğu’da yaşananları anlatan 80’lerin süper güçlerinin vahşetine şahit eserler okuyanların bugün bile hafızasındadır. Bunların içinde Meral Maruf’un eserleri önemli bir yer teşkil eder. Meral Maruf’un Afganistan Mektupları (1987), Dullar Kampı (1988) ve Hicret Günleri (1984) ile Erdem Bayazıt’ın Afganistan gezisini anlattığı İpek Yolundan Afganistan’a (1985) kitapları, Rus işgalindeki Afganistan’ı anlatan önemli kitaplardı. Afganistan’ın dışında Makbule N. Uyar’ın Moro Günlüğü de, bakışları Moro üzerine çekmeye çalışmıştı.Akabe Yayınları

Bugün bu kitaplar kütüphanelerin “tarih başlığı altında yer almaktadır. Bu tarihî belgelerin, kaybolmaması için yeniden elden geçirilmeye, yeniden okunmaya başlanması gerekmektedir. Hele Türkiye’nin dış ilişkiler anlamında yükseldiği, yeni paradigmaların kurulduğu bu günlerde bu coğrafyaların yeniden gündeme getirilmeye ihtiyacı vardır. En azından şunu vurgulamalıyız. Moro’da bugün hâlâ Osmanlı adına hutbe okunup Osmanlı’nın kendilerine uzatacağı eli bekleyen bir ümmet vardır. Bugüne kadar 120.000 şehit ve 2 milyon muhaciri ile Moro, Filipinler işgalinden kurtulma mücadelesi veriyor.

El Cezayiri'yi anlatan eserin baskısı yok!

Akabe Yayınları’ndan iki önemli biyografik eser basılmıştı. Bunlardan birincisi daha sonra farklı yayınevleri tarafından da defalarca baskısı yapılan Alex Haley’in Malcolm X’i, diğeri ise 1830’daki Fransız işgaline karşı Cezayir halkını örgütleyen ve onlara liderlik eden Emir Abdülkadir el-Cezayiri’nin hayatını anlatan, Raphael Danziger’in yazdığı ve Tuba Elgün’ün çevirdiği Bir Başkaldırının Anatomisi (1988) adlı eserdir. Bu eserin de bugün baskısı bulunmamaktadır.

Önemli isimler bu yayınevinde

Akabe Yayınları’nın kitaplarının bir bölümü de dönemin Müslüman âlimlerinin yazdığı eserlerin çevirileri idi. Seyyid Hüseyin Nasr, Ali Şeriati gibi, kitapları yeniden basılan yazarlar dışında kitaplarını sadece sahaflarda zorlukla bulabileceğiniz yazar ve kitapların da uzunca bir listesi var. Bu kitaplardan tespit edebildiğim önemli eserler şöyle:

Sayid M. S. Musavi Lari, Batı Medeniyeti ve İslam (1991)

Ebu’l- Hasen en- Nedvî, Çağdaş İrtidat (Dinsizlik Dini) (1987)

Seyyid Hüseyin Nasr, Felsefe Edebiyat ve Güzel Sanatlar (1989)

Ali Zengin’in çevirerek yayına hazırladığı ve içerisinde İsmail R. Faruki, Mevdudi, Nakip El-Attas, Hasen En-Nedvi’nin makalelerinin olduğu Görüşler (1986)

Nadiye Şerif El Ömer, İçtihadın Boyutları (1989)

Abdurrahman Azam, İlahi Mesaj (1989)

Hasan-uz Zaman, İlk İslam Devletlerinde Ekonomik Strüktür (1987)

Muhammed Hamidullah ve Jean Jolivet, İslam Bilim Ve Felsefe (1990)

A.R. Cornelıus, İslam’da Adalet Kavramı-İnsan Haklarına Müslümanca Bir Yaklaşım (1987)

Mehmed Ali Ayni, İslam Tasavvuf Tarihi (1985)

Dr. Muhammed Muslihiddin, İslam Ve Sosyoloji (1987)

Hafız İsmail Surti, Kur'an'da Şirk Kavramı (1985)

İlyas Ba-Yunus, Niçin İslam Sosyolojisi (1988)

(Mustafa Erdoğan ve Vecdi Akyüz’ün çevirisiyle) İmadüddin Halil, Sosyal Adalet Üzerine (1987)

Abdulhamid Ebu Süleyman, Ümmet ve Uygarlık Krizi (1988)

Muhammed M. Pickthall, Yükseliş Ve Çöküşün Nedenleri (1985)

Akabe YayınlarıKeşke yeniden yayınlansa

Akabe Yayınları’ndan “keşke yayınlansa” dediğimiz kitaplar bu kadar değil. Doç. İ. Erol Kozak imzasıyla 1985’te yayınlanan Bir Sosyal Siyaset Müessesesi Olarak Vakıf; Yusuf Yazar’ın derlediği Ömer Faruk Abdullah, Abdülkadir Es-Sufi, Hamit Algar, Nureddin Faiz, Lokman Naci’nin sözlerini içeren Konuşmalar ve Mevdudi ile Meryem Cemile’nin mektuplarını içeren Mektuplaşmalar keşke yeniden basılsa dediğimiz üç kitap. Nasr’ın, “İslam'ın sistematik bir siyasî yorumunu ve görüşünü hayata geçirmek için bir toplumsal hareket planı oluşturan ilk Müslüman düşünürlerden birisi" dediği Güney Afrika'dan İngiltere'ye, Fas'tan Endonezya'ya kadar çağdaş İslamî düşünce ve hareketin gelişimini derinden etkileyen Mevdudi’nin hayatı hakkında önemli ipuçları veren bu kitap, aynı zamanda o devirdeki diğer gelişmeleri de ortaya koyması bakımından önemli.

Bir de şiir kitapları

Yeni şiirin temellerinin atılmasında Akabe Yayınları’nın önemi büyüktür. Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Cumali Ü. Hasannebioğlu’nun şiirleri yeniden yayınlanmışken; Mustafa Çelik’in Adın Kaldı Bir, Şakir Kurtulmuş’un Ah Güzel Bir Gün, Alaaddin Soykan’ın Doru Özlem, Avni Doğan’ın Ortadoğu Çocukları adlı kitapları bir daha yayınlanmamıştır.

Velhasıl, Akabe'den çıkmış bir kısım kitaplar tekrar basılmalıdır. Allah Akabe'ye emek verenlerden razı olsun. Öte âleme göç edenlerinin mekânlarını cennet eylesin!

Akabe Yayınları kitap listesi:

Açe Sumatra Dosyası, Mehmed Kurtulmuş, 1986.

Adın Kaldı Bir, Mustafa Çelik.

Afganistan Mektupları, Meral Maruf, 1987.

Ah Güzel Bir Gün, Şakir Kurtulmuş.

Ashab Fukaha Müctehidler Hal Tercümeleri, Hilmizade İbrahim Rifat, Çeviren: Vahdettin Arvas, 1985.

Batı Medeniyeti ve İslam, Sayid M. S. Musavi Lari, 1991.

Bir Başkaldırının Anatomisi, Raphael Danziger, Çeviren: Tuba Elgün, 1988.

Bir Duyarlığın Çağdaş Biçimleri İncelemeler, Âlim Kahraman, 1985.

Bir Gecenin Şiiri, Cumali Ünaldi Hasannebioğlu, 1988.

Bir Sosyal Siyaset Müessesesi Olarak Vakıf, Doç. İ. Erol Kozak, 1985.

Çağdaş Bilimin Saplantısı, Zübeyir Yetik, 1986.

Çağdaş İrtidat (Dinsizlik Dini), Ebu’l- Hasen en- Nedvî, 1987.

Çapraz İlişkiler, Rasim Özdenören, 1989.

Çözülme, Rasim Özdenören.

Denize Açılan Kapı, Rasim Özdenören, 1983.

Din ve Uygarlık, Akif İnan, 1985.

Dirilere Ağıt, Mustafa Yürekli, 1988.

Doru Özlem, Alaaddin Soykan, 1985.

Dullar Kampı, Meral Maruf, 1988.

Edebiyat ve Suç, İsmail Kıllıoğlu.

"Ekonomi"ye Değinmeler, Zübeyir Yetik, 1987.

Ellerinden Girilir Kapına, Mehmet Arslan, 1990.

Evdeki Yabancı, Ali Haydar Haksal, 1986.

Felsefe Edebiyat ve Güzel Sanatlar, Seyyid Hüseyin Nasr, Çeviren: Hayriye Yıldız, 1989.

Firak, Atasoy Müftüoğlu, 1978.

Gittin Taş Atarak Denizlerime, Sedat Umran, 1990.

Gökyüzü Çiçekleri, Mustafa Ruhi Şirin.

Görüşler, İsmail R. Faruki/Mevdudi/Nakip el-Attas/Hasan en-Nedvi, Çeviren: Ali Zengin, 1986.

Gül Yetiştiren Adam, Rasim Özdenören, 1985.

Gündemdeki Konular, Ali Bulaç, 1988.

Gündemdeki Konular Modernizm-İrtica-Sivilleşme, Ali Bulaç, 1991.

Harikalar Tablosu, Kolektif.

Hastalar ve Işıklar, Rasim Özdenören, 1982.

Hicret Günleri, Meral Maruf, 1984.

Hukukun Kaynağı, Ömer Süleyman El-Aşkar, 1988.

Irak Dosyası, Meryem İmamzade.

İçtihadın Boyutları, Nadiye Şerif El Ömer, 1989.

İfşa, Mustafa Özçelik, 1985.

İlahi Mesaj, Abdurrahman Azam, Çeviren: Ali Zengin, 1989.

İlk İslam Devletlerinde Ekonomik Strüktür, Hasan-Uz Zaman, Çeviren: Sinan Ersoy, 1987.

İpek Yolundan Afganistan’a, Erdem Bayazıt, 1985.

İslam'a Göre Müzik ve Müzisyenler-Çağdaş Bir Değerlendirme, Lois Lamya Faruki, Çeviren: Ü. Taha Faruki, 1985.

İslam Bilim Ve Felsefe, Muhammed Hamidullah/Jean Golivet, Çeviren: Jacques Bergue/Rahat Nabi Han, Hazırlayan: Roshdi Rashed, 1990.

İslam’da Adalet Kavramı-İnsan Haklarına Müslümanca Bir Yaklaşım, A.R. Cornelius, Çeviren: T. Yunt, 1987.

İslam İdealler ve Gerçekler, Seyyid Hüseyin Nasr, Çeviren: Ahmet Özel, 1985.

İslam’ı Seçen Ünlülerle Röportajlar, Hazırlayan: Yusuf Yazar, 1984.

İslam Tasavvuf Tarihi, Mehmed Ali Ayni, Hazırlayan: H. R. Yananlı, 1985.

İslam ve Sosyoloji, Dr. Muhammed Muslihiddin, Çeviren: Sami Şener, 1987.

İthal Çözümler, Kolektif.

Istılahat-ı Ebediye-Edebiyat Terimleri, Muallim Naci, Hazırlayan: Alemdar Yalçın/Abdülkadir Hayber.

Kaçaklar, Savaş Yüce, 1987.

Kadercilik Suçlaması ve Cihad, Muhammed Marmaduke Pickthall, 1985.

Kadercilik ve Hoşgörü, Muhammed Marmaduke Pickthall, 1985.

Kıbrıs Harekâtının Perde Arkası, Kolektif.

Konuşmalar, Ahmed Bin Bella, Çeviren: Nusreddin Bolelli/Mehmet Erdoğan, 1986.

Konuşmalar, Ömer Faruk Abdullah, Abdülkadir es-Sufi, Hamit Algar, Nureddin Faiz, Lokman Naci, Hazırlayan: Yusuf Yazar, 1981.

Kur’an’da Şirk Kavramı, M. İ. Hafız Surti, Çeviren: Ali Zengin, 1985.

Kültürler Savaşı, Hazırlayan: Mehmet Arslan, 1986.

Kültürümüz ve Kadınlarımız, İhsan Işık, 1987.

Leyla ile Mecnun, Fuzuli, Hazırlayan: Selim Kutsan.

Malcolm X (Malik El-Şahbaz), Alex Haley, Çeviren: Abdullah Bizden/Yaşar Kayırlı, 1978.

Mektuplaşmalar, Mevdudi/Meryem Cemile, Çeviren: Ebubekir Doğan, 1986.

Menziller, Cahit Zarifoğlu, 1977.

Milliyetçilik, Kolektif.

Moro Günlüğü, Makbule N. Uyar.

Müslüman Azınlıklar Dosyası, Seyyid Z. Abidin/A. K. Brohi/M. Ali Kettani/H. H. Bilgrami/İsmail R. Faruki, Çeviren: Ahmet Yalçın, 1985.

Niçin İslam Sosyolojisi, İlyas Ba-Yunus, 1988.

Notlar İki Dünya, Rasim Özdenören, 1977.

Orta Afrika Dosyası, Abdurrahman Dilipak, 1985.

Ortadoğu Çocukları, Avni Doğan, 1986.

Pakistan Dosyası, Cihan Aktaş.

Patani Dosyası, Yusuf Ziya Cömert, 1986.

Peygamber Kıssaları, Ebu’l Hasan En-Nedvi.

Sebeb Ey, Erdem Bayazıt, 1979.

Serçe Kuş, Cahit Zarifoğlu, 1983.

Siyasette 35. Yıl, Süleyman Arif Emre.

Siyaset ve Sanat, Açık Oturum 1/Akabe Açıkoturumları, 1984.

Siyer, İbn Hişam

Sosyal Adalet Üzerine, Ümadiddin Halil, Çeviren: Mustafa Erdoğan/Vecdi Akyüz, 1987.

Sokoto Dosyası, A. Muhammed Kani.

Sudan Dosyası.

Sütçü İmam, Cahit Zarifoğlu, 1987.

Tasavvuf Nedir?, Martin Lings, Çeviren: Harun Şencan, 1986.

Teknolojinin Ötesi, Ersin Gürdoğan.

Ümmet ve Uygarlık Krizi, Abdulhamid Ebu Süleyman, 1988.

Vakti Kuşanmak, Atasoy Müftüoğlu, 1985.

Yakınçağ Batı Dünyası ve Türkiye'deki Yansımaları, Alaeddin Özdenören, 1986.

Yarının Tarihine Bakış, Ali Şeriati, Çeviren: Orhan Bekin, 1987.

Yaşamak, Cahit Zarifoğlu, 1980.

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören.

Yükseliş ve Çöküşün Nedenleri, Muhammed M. Pickthall, Çeviren: Harun Şencan, 1985.

 

Ömer Faruk Pekuz tozlu raflardan bildirdi

Yayın Tarihi: 07 Eylül 2010 Salı 01:47 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2013, 16:08
YORUM EKLE
YORUMLAR
mehmet sefa özdemir
mehmet sefa özdemir - 12 yıl Önce

Daha o zamanlardan bu denli güzel çevirileri katmış insanların niyetiyle büyümüş kocaman bir yayıncılar piyasamız var..
Her cemaat-vakıf-görüş kendi yayınevini oluşturup merkeze para aktarma derdine düşmüşse de..Ucuz kitapsız-çevirisiz-kısır piyasa yerine...Pahalı ama kitaplı bir dünya tercih edilir galiba..
Tozlu raflara el sürenlere selam olsun...

Yavuz Selim Güneş
Yavuz Selim Güneş - 12 yıl Önce

Keşke bu kitaplardan oluşan bir kütüphane olsa. Ya da herhangi bir kütüphanenin bir bölümünde bu kitaplardan oluşan bir bölüm oluşturulsa.. O kitaplar ki medeniyetimizin sözcüleri.. Selam olsun size "İşaret Çocukları"

ahmet ulu
ahmet ulu - 12 yıl Önce

cahit zarifoğlunun çocuk kitapları da ilk olarak akabe'den çıkmıştı. ağaçkakanlar, yürekdede ile padişah ve diğerleri...

abıdın sonmez
abıdın sonmez - 12 yıl Önce

azız kardesım omer faruk.cok gusel bır calısma gerceklestırmıssın ellerıne saglık.sen uzerıne dusenı layıkıyla yapmıssın da sımdı sıra degerlı yayıncılarımızda.yanı bu nasıl olur bılmıyorum ama hukukı yonu var mı yok mu proseduru neyse arastırılır ama yayıncılarımızın bu konuyla ılgılenmelerı cok yayrlı olur.sahı ne kıtaplar cıkmıs lısteye bakıyorum da boylesıne zengın bır kutuphane yenıden bır suru okura ulasacak as sey degıl bu.hadı bakalım yayıncılarımız bıraz da sız calısın bu konu uzerınd

banner19

banner36