Ahmed Muhtar Efendi ne diyor?

Ahmed Muhtar Efendi kimdir? Başka şiirleri var mıdır? Araştırılmayı bekliyor. Ebced hesabına ilgi duyanlar, bu tarih beytinin çözümü için kafa yormak isterler mi?

Ahmed Muhtar Efendi ne diyor?

 

İşbu kesik (coupure: kupür), Şemseddin Sâmî’nin “muharrir”i olduğu Sabah gazetesinin 20 Safer 1293 / 4 Mart 1876 tarihli 9. sayısının 3. sayfasının 2. sütunundan alınmıştır. Metinde yer alan gereksiz virgüller, bize bugünkü noktalama israfının kökleri hakkında fikir vermektedir.

Ahmed Muhtar Efendi kimdir? Başka şiirleri var mıdır? Araştırılmayı bekliyor.

Ebced hesabına ilgi duyanlar, bu tarih beytinin çözümü için kafa yormak isterler mi?

***

Müderrisîn-i kirâmdan Meclis-i Eytâm kâtibi

Fazîletlü Ahmed Muhtar Efendi’nin gazetemizin

zuhûrunu tebrîk yolunda, inşâd edüp,

derci iltimâsıyle gönderdiği târîhdir:

“Verirdi tâcını mihr-i dırahşân görse târîhin

Sabâh’ı Mîr Sâmî’nin cihânı eyledi rûşen”.

 

Bilâl Okur fâideli bir eğlence arz ediyor

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2013, 14:13
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13