8 okuma grubuyla Afyon'da canlı bir merkez

Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi, Osmanlı dönemi sadrazamlarından Gedik Ahmet Paşa tarafından 1472’de Mimar Ayaz Ağa’ya yaptırılan medresede geleneğin ihyasını gerçekleştirerek günümüzde ilim halkaları ile insanlara kucak açmakta. Abdulkadir Macit yazdı.

8 okuma grubuyla Afyon'da canlı bir merkez

 

 

Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi, Osmanlı dönemi sadrazamlarından Gedik Ahmet Paşa tarafından 1472’de Mimar Ayaz Ağa’ya yaptırılan medresede, geleneğin ihyasını gerçekleştirerek günümüzde ilim halkaları ile insanlara kucak açmakta.

Kocatepe Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde, ilim kandilleri olarak çalışmalarını sürdüren akademisyenlerin koordinatörlüğünde başlatılan “Okuma Grupları”, toplumun her kesiminden katılımcıyla yoğun ve bereketli bir şekilde devam ediyor.

Bir okuma seferberliği

İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde okuyan öğrenciler üniversite eğitimlerinin yanında gerek alanıyla ilgili akademik çalışmalarına destek alacağı, gerek farklı branşlardan okumalar yaparak irfanî ve entelektüel bilgisini artırmasına katkı sağlayacağı, gerekse de sosyo-kültürel ve sanatsal etkinliklerle estetik yapısını tezyin edeceği ortamlar bulabilirler. Ancak aynı taleplerin arayışı içinde olan herhangi bir Anadolu üniversitesi öğrencisi, bulunduğu şehirde bunu kuvvetle muhtemel karşılayamamakta.

Ancak Afyon bu bağlamda istisna bir hüviyete sahip olarak karşımıza çıkıyor. Zira yukarda belirttiğimiz üzere Ensar Vakfı, tarihten sosyolojiye, siyaset ve uluslararası ilişkilerden İslami ilimlere, edebiyattan iktisat ve işletmeye kadar pek çok alanda alanının uzmanı akademisyenlerle haftanın her akşamı ‘Buyurun dostlar, buyurun’ sedalarıyla Halil İbrahim sofrasını açarak ilim ziyafeti sunmaya devam ediyor. “Tarih Okumaları”, Prof. Dr. Mustafa Güler, “Tefsir Okumaları”, Yrd. Doç. Dr. Eyüp Sabri Fani; “Siyer Okumaları”, Araş. Gör. Abdulkadir Macit; “Sosyoloji Okumaları”, Prof. Dr. Mehmet Karakaş; “İslam Düşüncesi Okumaları”, Prof. Dr. Kasım Turhan; “Edebiyat Okumaları”, Yrd. Dç. Dr. Ahmet Karaman; “İktisat ve İşletme Okumaları”, Prof. Dr. Şuayb Özdemir; “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Okumaları”, Doç Dr. Ahmet Kemal Bayram koordinatörlüğünde sürdürülüyor.

Uzmanlaşmanın ilacı olarak disiplinlerası bir çalışma

Malumunuzdur ki, üniversitelerde branşlaşma alana dair ihtisaslaşma hususiyetini insana kazandırsa da, öğrencilerin olayları şümullü bir şekilde farklı bakış açılarıyla değerlendirme ufkundan mahrum olmasına, meselelerin halledilmesi noktasında kısır sonuçlara varmasına sebep olmakta. Bu sorunun üstesinden gelmenin yolu ancak alan dışı okumalarla gerçekleşmekte. Bu noktada alan dışı neyin okunacağı, nereden başlanacağı meçhul durumu başlı başına dağ gibi büyük bir sorudur. Ancak alanında yetkin hocaların nezaretinde okumalar gerçekleştirilirse bu sorun kısa zamanda halledilir. Bu okumaların en önemli faydalarından birisi, alan dışı okumalara katılarak farklı ilim hazinelerine ulaşmak, o ilmin literatürüne, genel bilgisine vakıf olmaktır. Hem bu sayede meselelerin çözümünde zihinde farklı bir pencere açarak seyretme ve değerlendirme imkanı kazanılmış olur.

Modern eğitimin dinden ve İslami ilimlerden kendini arındırarak hızlıca yol aldığı günümüzde, öğrenciler de, bindikleri bu modern ilim treninde bu duraklara uğramaksızın eğitim yolculuğunu sürdürüyorlar. İslami ilimler bağlamında siyer, tefsir okumaları, Arapça ve Osmanlıca kursları, farklı branşlarda okuyan öğrencileri İslam ile buluşturmada hayati önemi haiz bir rol üstleniyor. İslam ile sosyal ve fen bilimlerini buluşturmak ilim geleneğimizin ihyasında acilen müdahale bekleyen alan olarak karşımızda durmakta. Ensar Vakfı’nın Afyon özelinde başlattığı bu okumalar, uzak diyarlarda hasretle bekleyen âşıkların buluşmasına vesile olur ümidindeyiz. Seher vakti gerçekleştirilen hadis sohbetleri de, tüm bu çalışmalarda bereketin elde edilmesinde önemli bir ders olarak görülmekte. Dahası hat ve tezhip kursları, ney kursu ile sanatseverlerin uğrak yeri olma amacındadır.

Tüm programların ücretsiz olduğu hatta çay ikramıyla sohbetin ve dersin koyulaştığı güzide bir davet ile Afyon Ensar Vakfı ilim aşıklarını beklemeye devam ediyor.

 

Abdulkadir Macit yazdı

YORUM EKLE