2013 yılının dikkat çeken kitapları nelerdi?

Bu haberimizde bir alanla sınırlı olmadan 2013'te yayınlanan ve dikkatimizi çeken eserleri ve bazı eğilimleri ele almaya çalışacağız. Gönül isterdi ki, tarih-hatırat ve dağınık eserler üzerinden bir yazıyı sanat, edebiyat eserleri; ilmi eserler, sosyolojik, politik ve felsefi eserler ile ilgili bir değerlendirme de takip etsin; fakat mümkün olmadı. Mehmet Erken yazdı.

2013 yılının dikkat çeken kitapları nelerdi?

 

 

Bu son haberimizde bir alanla sınırlı olmadan dikkatimizi çeken eserleri ve bazı eğilimleri ele almaya çalışacağız.

Gönül isterdi ki, tarih-hatırat ve dağınık eserler üzerinden bir yazıyı sanat, edebiyat eserleri; ilmi eserler, sosyolojik, politik ve felsefi eserler ile ilgili bir değerlendirme de takip etsin; fakat mümkün olmadı.

Aşağıdaki haber, yayınevlerinin kitaplarına bakarken gözüme ilişen, dikkat çeken, ya da beni heyecanlandıran bazı eserleri barındırıyor. Bu listeye eklemeler olabileceği gibi çıkarmalar da pek tabi olabilecektir.

Bugün 300. sayısına yaklaşan Dergâh Dergisi, mizanpajından, hikâye-şiir tarzına kadar oturmuş, kendine göre yapısı olan bir dergi. Derginin mütemmim cüzlerinden bir tanesini oluşturan her sayının orta sayfasında yer alan röportajlar, bu sene içinde kategorilerine göre ayrılarak kitap olarak yayınlandı. 24 senenin birikimini kitap olarak görmek fazlasıyla memnuniyet verici doğrusu.

Apaçi gençliği yalnız değildir!

Yine Dergâh Yayınları tarafından sene içinde yayınlanan Teoman Duralı imzalı, “Kutadgubilig; Türkçenin Felsefe-Bilim Sözlüğü” kitabına dikkat çekmek istiyorum. Geniş entelektüel birikiminin yanında pek çok dil bilmesi ile de meşhur olan Teoman Duralı bu sözlükte, sosyal bilim ve beşeri bilimlere dair Türkçe terimleri, Arapça, Fransızca, Osmanlıca, Almanca gibi pek çok dildeki karşılıkları ile beraber tertib etmiş.

Açılım Kitap tarafından yayınlanan ve oldukça ses getiren “Apaçi Gençlik” kitabını anmamız gerekiyor. Ömer Miraç Yaman'ın doktora tezine dayanan kitap, son yıllarda sosyal mecralarda çokça bahsi geçen fakat neyi ifade ettiği noktasında hiçbir mutabakat bulunmayan “apaçi gençlik” tabirini, çok geniş bir saha araştırmasına dayanarak incelemeye çalışıyor.

Belagat ilmi üzerine, ikisi İşaret Yayınları’ndan, bir tanesi de Kitabevi Yayınları’ndan olmak üzere üç kitap yayınlandı bu sene. İşaret Yayınları’ndan çıkan kitaplar “Meani ilmi/Kur'an Işığında Belagat ve Beyan ilmi/Kur'an Işığında Belagat Dersleri” ismini taşıyor. İki kitap da Fatma Serap Karamollaoğlu tarafından hazırlanmış. Kitabevi Yayınları tarafından yayınlanan, “Belagat Geleneğimiz ve Belagat-ı Lisan-ı Osmanî”isimli kitap da Kadriye Yılmaz Orak tarafından kaleme alınmış. Günümüz Türk dili ve edebiyat öğretiminde pek de dikkate alınmayan klasik belagat geleneğimize dair, aynı sene içinde üç kitabın yayınlanmış olması, kısır kullanımından şikâyet edilen Türkçe'nin geleceği için ümitlenmemiz için bir vesile...

İnsan Yayınları’nda yıllardır süre giden iki seriye tekrardan dikkat çekmek istiyorum. Yayınevi bu sene, Nurullah Koltaş'ın azimli çalışmaları ile gelenekselci ekol üzerine üç kitap yayınlandı.

Bunun yanında, Necmettin Şahinler kitaplığında da bu sene içinde hatırı sayılır bir genişleme olduğunu görmüş olmak, fazlasıyla memnuniyet verici...

Ve beklenen tez kitaplaştı

Kapı Yayınları’nın seri halde bastığı Halil Cibran kitapları, modern Arap edebiyatı ile ilişkilerimizi artırmaya yarayacak güzel bir çalışma. Siyasi ve kültürel olarak Arap dünyasının daha fazla gündemimize girdiği şu günlerde, sanıyorum benzeri tercüme faaliyetlerinin sayısı da artacaktır.

Ve son olarak bir beklenen eserin yayınına değinmek istiyorum: Cahit Zarifoğlu'nun Rilke üzerine yazdığı bitirme tezi, Beyan Yayınları tarafından bu sene içinde yayınlandı. “Cahit Zarifoğlu'nun yayınlanmamış bir eseri mi vardı?” diye soracak olanlar olabilir. Evet, çok gariptir ki vardı; yıllardır bahsi geçen bu eser, şükür ki neşredildi. Sevenleri, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nden rica minnet bu teze ulaşmaktan kurtuldu. Kitap, “Rilke'nin Romanında Motifler” başlığı altında rahatlıkla erişilebilir durumda.

Ve bütün bunların dışında, tüm kitapları ile ilgilileri kendisine çeken Büyüyen Ay Yayınları’nı sadece zikretmekle yetiniyorum. Kapak tasarımlarından, mizanpajına, yayın çizgisine kadar neredeyse dört dörtlük eserler ortaya koyan yayınevi, tek başına ele alınmayı hak ediyor...

 

Mehmet Erken kısa kısa değindi

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2014, 16:49
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26