Melâmet ehlinin kişiliğini yapılandıran ilkeler nelerdir?