Mehmet Âkif'in yayınlanmış tüm eserleri

1 / 28
TARİHİ ve kültürel geleneği hayli köklü ve zengin olan Türk edebiyatında yüzlerce edip ve gair milletin hafızasında derin izler bırakmıştır. Bunlar içerisinde aradan yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen hala unutulmayan ve hafızalarda dipdiri duran, Yunus Emre, Mevlana Celâleddin-i Rumi, Köroğlu, Karacaoğlan, Puzuli, Baki ve Nedim gibi nice isimler bulunmaktadır. Son asırda ise bunlar misali hafızalarda yer etmiş olan, Namık Kemal, Ziya Paşa, Muallim Naci, Abdulhak Hamid, Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Yahya Kemal, Cahit Sıdkı, Nazım Hikmet ve Necib Fazıl gibi birçok ismi sayabiliriz. Her biri diğerinden değerli olan bu isimlerin birbirleri ile mukayesesi tabi ki mümkün olmamakla birlikte, Mehmet Akif’in Türk toplumu üzerindeki tesiri ve i’tibâri nazar-ı dikkate alındığında bir ruhaniyetinin olduğu bariz bir surette ortaya çıkmaktadır. Zira gerek kendi eserlerinin neşredilmesindeki fevkaladelik gerekse hakkında yazılan kitap, makale ve yazıların sayısı itibariyle zenginliği bunun en büyük delilidir. Türkiye’de şiirleri en fazla okunan şairlerin başında yine onun geldiği de aşikârdır.

Asıl mesleği baytarlık olan Akif’in akla ilk gelen hususiyeti tabi ki şairliğidir. Bu sebeple en büyük eserleri olan Safahat ve İstiklal Marşı adeta onunla bütünleşmiş durumdadır. Hâl böyle olmasına rağmen, Akif sadece şiir yazmak la kalmamış birçok nesirler kaleme almış, bir hayli eserler tercüme etmiştir. Onun tüm bu eserlerine baktığımızda zenginliğiyle birlikte çeşitliliğini de görmekteyiz.

Âkif’in kitaplarını ele aldığımız bu çalışma, akademik mânâda bir biblografya hazırlanması ya da bir kataloglama çalışması değildir. Münhasıran onun kaleminden çıkmış olan kitaplar hakkında kısa bir bilgi derlemesi olup basit bir tasnife tabi tutularak sunulmuştur. Tabii olarak, onunla ilgili çalışma yapan kıymetli yazar ve araştırmacılarımızın eserlerinden hayli istifade edilmiştir.

TARİHİ ve kültürel geleneği hayli köklü ve zengin olan Türk edebiyatında yüzlerce edip ve gair milletin hafızasında derin izler bırakmıştır. Bunlar içerisinde aradan yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen hala unutulmayan ve hafızalarda dipdiri duran, Yunus Emre, Mevlana Celâleddin-i Rumi, Köroğlu, Karacaoğlan, Puzuli, Baki ve Nedim gibi nice isimler bulunmaktadır. Son asırda ise bunlar misali hafızalarda yer etmiş olan, Namık Kemal, Ziya Paşa, Muallim Naci, Abdulhak Hamid, Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Yahya Kemal, Cahit Sıdkı, Nazım Hikmet ve Necib Fazıl gibi birçok ismi sayabiliriz. Her biri diğerinden değerli olan bu isimlerin birbirleri ile mukayesesi tabi ki mümkün olmamakla birlikte, Mehmet Akif’in Türk toplumu üzerindeki tesiri ve i’tibâri nazar-ı dikkate alındığında bir ruhaniyetinin olduğu bariz bir surette ortaya çıkmaktadır. Zira gerek kendi eserlerinin neşredilmesindeki fevkaladelik gerekse hakkında yazılan kitap, makale ve yazıların sayısı itibariyle zenginliği bunun en büyük delilidir. Türkiye’de şiirleri en fazla okunan şairlerin başında yine onun geldiği de aşikârdır.

Asıl mesleği baytarlık olan Akif’in akla ilk gelen hususiyeti tabi ki şairliğidir. Bu sebeple en büyük eserleri olan Safahat ve İstiklal Marşı adeta onunla bütünleşmiş durumdadır. Hâl böyle olmasına rağmen, Akif sadece şiir yazmak la kalmamış birçok nesirler kaleme almış, bir hayli eserler tercüme etmiştir. Onun tüm bu eserlerine baktığımızda zenginliğiyle birlikte çeşitliliğini de görmekteyiz.

Âkif’in kitaplarını ele aldığımız bu çalışma, akademik mânâda bir biblografya hazırlanması ya da bir kataloglama çalışması değildir. Münhasıran onun kaleminden çıkmış olan kitaplar hakkında kısa bir bilgi derlemesi olup basit bir tasnife tabi tutularak sunulmuştur. Tabii olarak, onunla ilgili çalışma yapan kıymetli yazar ve araştırmacılarımızın eserlerinden hayli istifade edilmiştir.

banner19

banner36