Mehmet Âkif'in yayınlanmış tüm eserleri

3 / 28
Safahat Birinci Kitap

(1. baskı: İstanbul 1329, Sirat-ı Müstakim Matbaası, 267+3 s.; 2. Baskı: İstanbul, 214 s.; 3. baskı: İstanbul 1346, Amidi Matbaası, 191 s.)

Muhtelif konulardaki (3084 mısra hacminde) 44 şiirden oluşur ki, Safahat’ın en kapsamlı bölümüdür. İçindekilerin tamamına yakını daha önce Sırat-ı Müstakim’de yayımlanmış olan şiirlerden meydana gelir. Bu bölümdeki manzumelerde çoğunlukla beşeri ve sosyal meseleler ele alınmıştır. Cahillik, istibdat, meyhane ve kahvehane gibi içtimaı illetler tüm gerçekliği ile hatta yer yer alay edilmek suretiyle tasvir edilir. Toplumda sarî olan fakirlik, tembellik, hastalık ve acizliklere dikkat çekilerek, dayanışma, yardımlaşma çalışma, azim ve ye’se kapılmama gibi toplumsal vazifeler hatırlatılır. Hasta, Tevhid yahud Feryad, Küfe, Meyhâne, Selma, Kocakarı ile Ömer, Azim, Hürriyet ve istibdât gibi şiirler bu kitapta yer alır. Şair bu ilk kitabı, ahlâken çok sevdiği talebesi Ratib Paşa’nın oğluna “Evlâdım Mehmet Ali’ye yadıgâr-ı vedaımdır” sözleri ile ithaf etmiştir.

Safahat Birinci Kitap

(1. baskı: İstanbul 1329, Sirat-ı Müstakim Matbaası, 267+3 s.; 2. Baskı: İstanbul, 214 s.; 3. baskı: İstanbul 1346, Amidi Matbaası, 191 s.)

Muhtelif konulardaki (3084 mısra hacminde) 44 şiirden oluşur ki, Safahat’ın en kapsamlı bölümüdür. İçindekilerin tamamına yakını daha önce Sırat-ı Müstakim’de yayımlanmış olan şiirlerden meydana gelir. Bu bölümdeki manzumelerde çoğunlukla beşeri ve sosyal meseleler ele alınmıştır. Cahillik, istibdat, meyhane ve kahvehane gibi içtimaı illetler tüm gerçekliği ile hatta yer yer alay edilmek suretiyle tasvir edilir. Toplumda sarî olan fakirlik, tembellik, hastalık ve acizliklere dikkat çekilerek, dayanışma, yardımlaşma çalışma, azim ve ye’se kapılmama gibi toplumsal vazifeler hatırlatılır. Hasta, Tevhid yahud Feryad, Küfe, Meyhâne, Selma, Kocakarı ile Ömer, Azim, Hürriyet ve istibdât gibi şiirler bu kitapta yer alır. Şair bu ilk kitabı, ahlâken çok sevdiği talebesi Ratib Paşa’nın oğluna “Evlâdım Mehmet Ali’ye yadıgâr-ı vedaımdır” sözleri ile ithaf etmiştir.

banner19

banner36