Mehmet Âkif'in yayınlanmış tüm eserleri

2 / 28
SAFAHAT
Bilindiği üzere, Mehmet Akif şiirlerini önceleri Hazine-i Fünun, Resimli Gazete, Mekteb ve Servet-i Fünun gibi muhtelif mecmualarda yayınlamış, ancak Sırât-ı Müstakim’in yayın hayatına atılması ile tüm şiirlerini bu dergi ve devamı olan Sebilürreşâd dergisinde neşretmeye başlamıştır. Bilâhare mezkûr dergilerde yayınladığı şiirlerini Safahat adı altında yedi ayrı eserde bir araya getirmek suretiyle kitaplaştırmıştır. İlk kitap sadece Safahat adını, müteakib kitaplar ise her biri bu ana başlık altında farklı alt isimler de taşımaktadır. İlk altısı İstanbul’da, yedincisi ise Kahire’de yayımlanan bu eserlerin farklı zamanlarda (Arap harfleriyle) ayrı aynı toplamda 21 defa basımı gerçekleştirilmiştir. Bunlara kısaca göz atacak olursak;

SAFAHAT
Bilindiği üzere, Mehmet Akif şiirlerini önceleri Hazine-i Fünun, Resimli Gazete, Mekteb ve Servet-i Fünun gibi muhtelif mecmualarda yayınlamış, ancak Sırât-ı Müstakim’in yayın hayatına atılması ile tüm şiirlerini bu dergi ve devamı olan Sebilürreşâd dergisinde neşretmeye başlamıştır. Bilâhare mezkûr dergilerde yayınladığı şiirlerini Safahat adı altında yedi ayrı eserde bir araya getirmek suretiyle kitaplaştırmıştır. İlk kitap sadece Safahat adını, müteakib kitaplar ise her biri bu ana başlık altında farklı alt isimler de taşımaktadır. İlk altısı İstanbul’da, yedincisi ise Kahire’de yayımlanan bu eserlerin farklı zamanlarda (Arap harfleriyle) ayrı aynı toplamda 21 defa basımı gerçekleştirilmiştir. Bunlara kısaca göz atacak olursak;

banner19

banner26