Medineli Hacı Osman Efendi: Cuma günü Kehf Sûresi okumanın fazileti