M. Ali Haşimi’ye göre Müslüman toplumun vasıfları

2 / 14
Pek çok ayet ve hadisle örneklendirilen konuları işleyen “Kur'an ve Sünnete Göre Müslüman Toplumu” kitabının temel mesajı; İslam'ın toplumsal öngörülerine ve emirlerine dayanan Müslüman toplumunun üstünlüğünü ortaya koymaktır. Bu üstünlük ise sosyal dayanışmaya, sosyal adalete insan hak ve hürriyetlerine toplumsal ilim ve irşat faaliyetlerine, adaletli ve dengeli bir yapı arz eden iktisat anlayışına dayanarak ortaya çıkacaktır.

Pek çok ayet ve hadisle örneklendirilen konuları işleyen “Kur'an ve Sünnete Göre Müslüman Toplumu” kitabının temel mesajı; İslam'ın toplumsal öngörülerine ve emirlerine dayanan Müslüman toplumunun üstünlüğünü ortaya koymaktır. Bu üstünlük ise sosyal dayanışmaya, sosyal adalete insan hak ve hürriyetlerine toplumsal ilim ve irşat faaliyetlerine, adaletli ve dengeli bir yapı arz eden iktisat anlayışına dayanarak ortaya çıkacaktır.