Kur’an’da hiç değişiklik olmadıysa kıraat farklılıklarını nasıl açıklamak gerekir?

1 / 21
Pakistanlı âlim ve düşünür, Hint-Pakistan alt kıtasında kurulan en büyük İslami hareket olan Cemaat-i İslâmî teşkilâtının lideri Mevdudi, yazılarında ve kitaplarında, İslami ilimlerin yanı sıra, Müslümanların içinde bulunduğu durumu ve sorunlarını işledi. Bir taraftan sömürgecilikle diğer taraftan da yaşadığı topraklarda Hinduların baskın kültür haline gelmeleriyle mücadele etti.

Pakistanlı âlim ve düşünür, Hint-Pakistan alt kıtasında kurulan en büyük İslami hareket olan Cemaat-i İslâmî teşkilâtının lideri Mevdudi, yazılarında ve kitaplarında, İslami ilimlerin yanı sıra, Müslümanların içinde bulunduğu durumu ve sorunlarını işledi. Bir taraftan sömürgecilikle diğer taraftan da yaşadığı topraklarda Hinduların baskın kültür haline gelmeleriyle mücadele etti.

banner19

banner36