Kitaplarla ilişkinin adabı üzerine Muhammed el-‘Almavî’den nasihatler

1 / 21
İslâm ilim ve kültür tarihi ilim adabı üzerine yazılan kitaplar bakımından oldukça zengindir. Bu tür kitaplar da hoca-talebe ilişkisi ve araştırma usulüne dair tavsiyeler yer alır. 16. asırda yaşayan Abdu’l-Bâsit b. Mûsâ b. Muhammed el-‘Almavî’nin “el-Mu‘îd fî edebi’l-müfîd ve’l-müstefîd” adlı eseri de bunlardan biridir. Eserin altıncı bölümünde kitaplarla ilişkinin adabına dair önemli nasihatler yer almaktadır.

İslâm ilim ve kültür tarihi ilim adabı üzerine yazılan kitaplar bakımından oldukça zengindir. Bu tür kitaplar da hoca-talebe ilişkisi ve araştırma usulüne dair tavsiyeler yer alır. 16. asırda yaşayan Abdu’l-Bâsit b. Mûsâ b. Muhammed el-‘Almavî’nin “el-Mu‘îd fî edebi’l-müfîd ve’l-müstefîd” adlı eseri de bunlardan biridir. Eserin altıncı bölümünde kitaplarla ilişkinin adabına dair önemli nasihatler yer almaktadır.

banner19

banner26