Yeni kitap: İmparatorluk’tan Ulus Devlet’e İslâmcılık

"Küfrü-Batıyı gerileten, alternatif bir dünya sistemi getiren, İmparatorluk ve Hilafet vasfıyla Müslümanları İslam sancağı altında toplayabilen öncü bir devlet olarak Türkiye, 11. ve 18. asır tecdid-ihya-inşa perspektifiyle, kapitalizmi alt ederek Tevhid’i, Müslüman benliğini yeniden biricik kılabilecek bir hayatı kurmak için öne düşmeye en hazır güç olarak temayüz ediyor."

Yeni kitap: İmparatorluk’tan Ulus Devlet’e İslâmcılık

YORUM EKLE