Yazı ile Gönüller Yapmak İstiyor

Yaşar Koca’nın denemelerinden oluşan 'Aynalardaki Suretimiz' kitabı, hikmetli bir kapıdan girdiğinizi her cümlesinde hissedeceğiniz bir kitap... Mustafa Uçurum yazdı.

Yazı ile Gönüller Yapmak İstiyor

Kitabın en önemli işlevi ışık tutmaktır. Faydalı olmak, okunduğunda etki bırakmak, bir kitabın okuyucuya vereceği en önemli katkıdır. Bu amaçla vücuda getirilen kitaplar, hem yazarına hem de okuyucusuna etki eder. Yazar, yeni açılımlarla oluşturduğu düşünce dünyasını okuyucuya açarak kendisine sadık bir yol arkadaşı seçer.

Bazı kitapları okurken kendinizi emniyette hissedersiniz. Ruhunuzun dinlendiğine ve içinize bir huzurun yerleştiğine şahit olursunuz. Yaşar Koca’nın “Aynalardaki Suretimiz adlı kitabını okurken, cümle aralarında size seslenen bir iyi niyeti duyarak ilerliyorsunuz. Her satır, bir işaret oluyor muştusu içinde saklı.

Yaşar Koca, adını çocuk edebiyatındaki çalışmaları ile duyurmuş bir yazar. Çocuklar için yazıyor uzun yıllardır. Masallarla, menkıbelerle çocukların kalplerine dokunmayı hedefliyor. Çocuklar için yazdığı on kitabı var. Öğrendiklerini yazarak paylaşmayı seçiyor ve bu güzelliğin tüm dünyaya ulaşması için kelimeler dökülüyor avuçlarından.

Aynalardaki Suretimiz, Yaşar Koca’nın denemelerinden oluşuyor. Hikmetli bir kapıdan girdiğinizi her cümlesinde hissedeceğiniz kitap, Mat Kitap’tan ulaşıyor okuyucuya.

Yaşamak, suretimizi yeniliyor durmadan

Üç bölüm ve otuz beş deneme var Aynalardaki Suretimiz’de. “Yazmak bir umudu aşılamaktır” sözünü yineliyoruz okuduğumuz her denemeden sonra. Yaşar Koca, cümlelerini mümin bir ruh ile kuruyor. Hakikat denen perdenin önünde konuşuyor kalabalıklara karşı. Onun bir derdi var. Bu açıkça anlaşılıyor kitapta. Etki alanı tüm dünya insanları yazarın. Onlara dokunmak istiyor sözleriyle.

Kitabın ilk denemesinin son cümleleri yazarın düşünce dünyasının bir özeti mahiyetinde: “Ellerimizi gönülden birleştirelim ki yelkenimiz birlik rüzgârıyla dolsun.”

Hayat öyle derin yaralar açıyor ki içimizde iyi bir söze hasret yaşıyoruz. Yaşar Koca da bunun farkında. Dünya ahengini bulsun ve her şey yoluna girsin istiyor. Denemelerde bu istek açıkça ortada. Adres de belli; Kuran’a ve Resul’e sımsıkı sarılmak. İşinin başına, ortasına, sonuna Hakk’ı koyan yolda kalmaz.

Yaşadığımız çağı iyi okuyarak teşhisler koymuş kitabında Yaşar Koca. Herkesin farkında olduğu ama görmek istemediği bir meçhule doğru giderken dünya, dur diyor tüm olup bitene. Hadisle, ayetle, imanî bir duruşla karşı koymanın yollarını gösteriyor. “Sadece Allah rızası için yaptığımız iyiliklerimiz olsun.” diyerek niyetini de ortaya koyuyor. O’nun için O’nun adıyla yaşamak, çocukları küçük yaşlardan itibaren veren el olarak yetiştirmek ve hayırda yarışır hale getirmek. Dosdoğru yaşamanın özeti de bunlarda ibaret.

Denemenin öz kardeşidir şiir

Edebi türlerin birbiriyle olan yakınlığı aşikârdır. Anlatım türlerindeki benzerlikler, ifadelerin yakınlığı gibi birçok sebep türleri birbirine aşina etmiştir. Denemenin de en yakın türü şiirdir. Dizelerin bir yazıda birbiriyle hemhal olmasıdır deneme. Yaşar Koca, hem anlatım olarak hem de yazılarını beslediği şiirlerle bu yakınlığı daha da pekiştirmiş.

Birçok gönül ustasının dizelerini, sözlerini yazdıklarına şahit ediyor Yaşar Koca. Cümleler arasında ilerlerken bir bakıyorsunuz kendinizi İbrahim Hakkı Hazretleri’nin dergâhında bulup; “Hak şerleri hayreyler / Zannetme ki gayreyler / Ârif onu seyreyler / Mevla görelim neyler / Neylerse güzel eyler” diyoruz; bir başka sayfada karşımıza Niyazi Mısrî çıkıp “ Bu âlem, o deryada bir katreymiş ancak” deyip bizi deryada katre olmaya çağırıyor.

Gönlünden kopup gelenlerle kubbede hoş bir seda bırakmak istemiş Yaşar Koca. Çocuklar için yazdığı kitaplardaki içten tavır da düşünülecek olursa; yazı ile gönüller yapmak istiyor, bu kesin. Bırakacağı hoş sedanın da dünyanın nizama kavuşması için bir katkı olmasını arzuluyor. Bu dileklerin sık sık tekrarlandığı Aynadaki Suretimiz kitabı, ümit edelim ki bir dilekçe gibi ulaşacağı gönüllere kavuşur. Umut her daim diri olsun ki aldığımız nefesler daha da yükseltsin sesimizi.

Kitabının sonunda bütün arzularını “Diriliş” adlı şiiriyle okuyucuya armağan ediyor Yaşar Koca: “Yeni bir diriliş için toplansın bulutlar/ Yağmurlarla büyüsün boynu bükük çınarlar

 

Mustafa Uçurum

Yayın Tarihi: 07 Nisan 2016 Perşembe 12:18 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2022, 21:53
banner25
YORUM EKLE

banner26