Yazar gözü ile ‘Perdenin Ötesine Bakmak’

Çizgi Yayınları’nın 1000. kitabı olarak yayımlanan “Perdenin Ötesine Bakmak”, “Yazarın Sineması” alt başlığıyla Abdullah Kasay editörlüğünde çıktı. Şeyma Subaşı yazdı.

Yazar gözü ile ‘Perdenin Ötesine Bakmak’

“Hz. Muhammed bu çağda yaşasa, tebliği sinema olurdu.” diyen yönetmenden bu yana, sinema alanı birçok arayışa gebe oldu. Kıymetli kitaplar okuduk. Mühürlenmiş Zaman, Yeşilçam Günlüğü, Rüya Sineması, Sinemanın Hakikati, Hakikatin Sineması gibi eserler ilk aklıma gelenler. “Beyaz haberler” getirmek için düşler kurduk. Millî bir sinema hayaliydi bu. Dünya bizim diyoruz, evet hevesle. Peki, sinema kanadında neler oluyor? Bizi edebiyatla sanatla ve felsefeyle uyuttular, diyen düşünce adamının sözleri geliyor akla. Her şeyden önce ve her şeyden öte “insan”a dokunmanın bir yolu olmalıydı. Sanat, hakikatin yansımasıdır bir yerde. Hakikatin bizdeki yansımalarını görmek adına güzel bir arayıştan, sinemaya dair yeni bir eserden bahsetmek istiyorum.

Yazar gözü ile Perdenin Ötesine Bakmak

Çizgi Yayınları’nın 1000. kitabı olarak yayımlanan “Perdenin Ötesine Bakmak”, “Yazarın Sineması” alt başlığıyla Abdullah Kasay editörlüğünde çıktı. Esere yetmiş farklı yazar ve şair katkı sağladı. Mahalle Mektebi Dergisi’nin yazı işleri müdürlüğünü yürüten Abdullah Kasay, dergicilik ve yazınsal çalışmalarının yanı sıra sinemayla da sıkı iletişim kurmuş bir yazar. Yeri gelmişken Konya’da, dergi merkezinin, zaman zaman onun moderatörlüğünde çeşitli film okumalarına ev sahipliği yaptığını da belirtmek gerek.

Perdenin Ötesine Bakmak kitabının belki de sinema alanında yazılmış diğer kitaplardan en temel farkı, yedinci sanata “yazar” perspektifinden bir bakış sunması. Özellikle dikkat çekmek istediğim noktalardan biri, kitap hazırlanırken yazarlardan hayatlarına dokunmuş filmleri yazmalarının istenmesi hususuydu. Bu da ilgili çalışmayı öznel ve orijinal kılıyor. Yazar duyarlılığı denilen şey, kitapta ön plana çıkıyor. Çalışmaya katkıda bulunan yazarların bir “film”i sadece izlediklerinin değil “okuduklarının” da bir göstergesi olmuş Perdenin Ötesine Bakmak.

Görsel çağda, her şeyin seçiminin zorlaştığı bir ortamda bahsi geçen, değinilen filmler okurlar için bir yol haritası niteliğinde. Kitabın güzel taraflarından biri de bahsi geçen tüm bu filmlerin, kitabın sonunda bir liste olarak sunulması olmuş.

“Belki de asıl meselemiz budur artık”

Kitaptaki yazılardan birer alıntı yapmak yerinde olacak.

Ayşegül Genç, eserdeki yazısında şöyle söylüyor: “İnsana düştüğünü unutturmayacak, düştüğü yerde ken­disini karşılatacak, sağaltacak ve uğurlatacak eserlerin peşine düşmek zorundayız. Geçmişten gelen ve kodlarımızda olan iyilik reflekslerini yitirsek bile düşüşlerimizin toplamından bir refleks elde edebilir miyiz, yenilgilerimiz bir zafer büyüte­bilir mi belki de asıl meselemiz budur artık.”

Bülent Özdaman yazısında Andrey Tarkovski’nin sözlerine dikkat kesilelim: “Sanat, Yaratıcı’nın aynadaki cilvesidir. Biz sanatçılar bu jesti tek­rarlamaktan, taklit etmekten başka bir şey yapmıyoruz. Bu yüzden, Yaratandan bağımsız bir sanata asla inanmıyorum. Tanrısız bir sanata inanmıyorum. Sanatın anlamı yakarmadır. Bu benim yakarışım. Eğer bu dua, bu yakarış, benim filmlerim insanları Tanrıya yöneltebilirse ne mutlu bana. Yaşamım esas anlamını bulacak. Hizmet etmek. Ama bunu asla başkalarına empoze etmeye kalkışmayacağım. Hizmet etmek, fethetmek demek değildir.”

Güven Adıgüzel ise şöyle sesleniyor, Serçelerin Şarkısı filmini anlatırken: “Allah’ın ikramı ve nimetleri bitmez-tükenmez. Şüphesiz O her şeyin en iyisi, en güzeli ve en doğrusunu bilir, şerler ve hayırlar bir bütünün içindedir, elbette insan bunu bilmez ya da unutur. Hayat mümkün sınavların toplamıdır. İnandığın kapılar bir bir yüzüne kapanabilir mesela; ama Allah’ın kapıları sonsuzdur ve dağıtılmış/dağıtılacak bütün rızıklar ebediyyen teminat altındadır.”

Alıntıları çoğaltmak mümkün. Her biri özenle seçilen filmlerin, okuyanlar için bir yol haritasına dönüşeceğini vurgulayan Abdullah Kasay önsözde şöyle belirtiyor: “Bu kitapta yetmiş farklı yazar, kaleme aldığı yetmiş film yazısıyla yer aldı. Kitap hazırlanırken yazarlardan özellikle istenen, dile getirecekleri filmleri daha ziyade kendi hayatlarındaki karşılıklarına ve ilgi alanlarına göre yazmalarıydı. Böylece her bir yazı, salt bir film yazısı olmanın ötesine uzandı. Bir ize büründü. Her bir ayrı dünyanın, hayatımıza ekleyeceği yeni bir yol oldu. Ayrıca sinema sanatının, tekniğinin, felsefi arka planının, edebiyatla ilişkisinin de dile getirildiği hem kendi sinemamızdan hem de dünya sinemasından örneklerle “kendiliğinden” oluşan bir film listesi de ortaya çıkmış oldu.”

Perdenin Ötesine Bakmak sinema meraklıları için bir başucu kitabı olma niteliği taşıyor. Bu türden çalışmaların sürmesi ve çoğalmasını ümit ediyoruz.

Kitapta kimler ve hangi filmler var?

Kitaba katkı sunan isimler ve yazı başlıkları şu şekilde: Abdullah Harmancı, Amélie Bir Adanma Hikâyesidir - Abdullah Kasay, Ama Arkadaşlar İyidir, Bazen Sizi Anlamasalar da - Abdülkadir Üstündağ, İsyandan Şüpheye, Şüpheden Hakikate: 12 Kızgın Adam - Abdülkadir Yaylacık, Haklı Bir Tavır: Porco Rosso Olmak - Ahmet Aksoy, Otobüs ve Sarı Mercedes: İki Trajik Yol Hikâyesi - Ahmet Melih Karauğuz, İnsanlık Tarihini Bir Daha Okumak: Cast Away - Ahmet Sarı, İnsanın Olma ve Yolda Olma Hali Olarak Yol Filmleri - Ahmet Topbaş, Yıldızlararası - Ali Güney, Çokluğun Hegemonyası ve İnsan: Muhsin Bey Üzerine - Ayşe Karaman, Mandalinalar - Ayşe Şener, Bilmeden Olmak Gibisi Var: Séraphine - Ayşegül Genç, Arttırılmış Gerçeklik, Azaltılmış İnsanlık - Betül Ok, Barselona’da Yalnız ya da Kara Kelebekler: Biutiful - Bülent Ayyıldız, Yeryüzündeki Araf: Bruges - Bülent Özdaman, Kalandar Soğuğu ve Mustafa Kara - Cihan Aktaş, Güzel Çocuklar Birdenbire Düşmüyor O Karanlığa - Emine Terzi, Truman Show - Erhan Genç, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak - Ervanur Kara, Bir Gitme Biçimi Olarak; Geçmiş (Le Passé) - Fadim Özer Kasay, Tala va Mes: Bakırı Altına Çeviren İksir - Fatma Barbarosoğlu, Bizi Terk Etmeyen Son Bir His Kaldı mı? - Fatma Özkaya, En İyi Teklif - Feyza Şule Güngör, Ulis’in Bakışı: Kayıp İlk Bakışın Peşinde - Furkan Çalışkan, Kitano’nun İpleri - Gülsüm Çıngı, Mommo: En Büyük Korkum - Güven Adıgüzel, Serçelerin Şarkısı ya da Fıtratın Ahengi - H. Elif Mutlu, İnciler Hep Derinlerde: Koro ve Bay Mathieu - Hasan Bozdaş, Çölde Üç Durak - Hasibe Çerko, En Passion’da Katmerli Düğüm - Hatice Bildirici, Bir Zamanlar Anadolu’da -Hatice Kübra Karadeniz, Sonsuzluk ve Bir Gün - Hatice Kübra Soydoğan, Arkadaşımın Evi Nerede - Hayriye Ünal, Sunaktan Dönmeyen İsmail - Hüseyin Akın, Ahlat Ağacı’nı Perdeden Okumak - İbrahim Aslaner, Zamana Atılan Bir Çentik / Kendine Vurulan Bir Kazma: Ahlat Ağacı - İbrahim Eyibilir, 1984’te Zorba ve Dil - İhsan Kabil, Buğday: İnsanlığın Geleceği Üzerine Bir Çığlık - İrem Ahıskalı, “Dar Donya Ye To Saat Chand Ast?” (Senin Dünyanda Saat Kaç?) - İsmail Doğu, Göç Üçlemesi: Gelin, Düğün, Diyet - İsmail Irmacık, Sinemada Yapı Bozum: Mother - Kâmil Yeşil, Selvi Boylum Al Yazmalım veya O Son Bakış - Leyla İpekçi, Tarkovski’nin Kurban Filmine Müslümanca Bir Bakış - M. Fatih Kutlubay, Nemaye Nazdik: Yalandan Bir Yakın Plan - Mahmut Coşkun, Baharı Olmayan Kış Uykusu - Mehmet Aycı, Masamızda Her Zaman Çiçekler - Merve Parlat, Baraka (Yaşamın Soluğu) - Merve Yaylacık, Sevmeye Hazırlanmak: Le Hérisson - Muammer Ulutürk, Suna No Onna: Kumların Kadını - Murat Küçükhemek, Entropi ve Ruhsal Gelişim: Buğday - Mustafa Enes Anlamaz, Her Şeyi Bilmek : Hiçbir Şeyi Bilmemek - Mustafa Uçurum, Merhametin Perdedeki Yüzü; Reis Bey - Muzaffer Bilsin, The First Grader - Birinci Sınıf - Münire Daniş, Ağ (The Net): Kurtarılmış Karaktere Övgü - Necip Tosun, Edebiyat ve Hikâye: 1900 Efsanesi - Nur Şevval Seven, Cennetin Rengi - Orhan Gazi Gökçe, Yeni Dünya İnsanının Hikâyesi: Casablanca - Ömer Çelik, Ölü Ozanlar Derneği Yahut Biraz Keating Karizması Alabilir miyim? - Remzi Köpüklü, Ya Sosyalist Düzen Kurulursa: Devrimden Sonra - Sadık Yalsızuçanlar, Benim Adım Sam - Selvigül Kandoğmuş Şahin, İlkbahar Yaz Sonbahar Kış - Sema Karabıyık, Yarım Kalan Hikâye; Devrim Arabaları - Silvan Alpoğuz, Aida Begic’in Kar Filmi, Küreselleşme ve Kardeşim Sarajevo - Songül Koç, Mucize ve İki Dil Bir Bavul - Süleyman Ceran, Zincirleme İletişim Kazası: Babil - Şeyma Subaşı, Hakikatin Bambaşka Görünümleri: Hidalou’ya Yolculuk - Tuba Deniz, Öldürmeyeceksin! - Ümit Köksal, Takva - Yıldız Ramazanoğlu, Sevmek Zamanı - Zeynep Kahraman Füzün, Her Aşk, Aşk Değildir - Zeynep Sayman, Imagine - Hayallerin Ötesinde.

Yayın Tarihi: 14 Mart 2020 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2020, 23:28
banner25
YORUM EKLE

banner26