Yayınevi Yayınevi İşte Bu Senenin Öne Çıkan Kitapları - II

Beyazıt Kitap Fuarı’na dair derlemelerimiz devam ediyor. Bu haberde, Klasik-Küre Yayınları, Ötüken Yayınevi, Kitabevi, Hayat Yayınları, Litera, Edam, Erdem, İlk Harf Yayınları, H Yayınları, Kayıhan, İşaret, Nesil, Çizgi Yayınları var.

Yayınevi Yayınevi İşte Bu Senenin Öne Çıkan Kitapları - II

Beyazıt Kitap Fuarı’na dair derlemelerimiz devam ediyor. Bu haberde, Klasik-Küre Yayınları, Ötüken Yayınevi, Kitabevi, Hayat Yayınları, Litera, Edam, Erdem, İlk Harf Yayınları, H Yayınları, Kayıhan, İşaret, Nesil, Çizgi Yayınları var.

Klasik Yayınları - Küre Yayınları

Klasik Yayınları muhtelif serilerde yaptığı kaliteli yayınlar ile ilim dünyasına hizmet etmeye devam ediyor. Bu sene yayınladıkları kitaplar arasında Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası derlemesi; Orta Çağ İslam İktisat Düşüncesi; Bir şehir kurmak: Turgut Cansever’le Konuşmalar; Ortaçağ İslam’ında Mesihçi İnançlar ve İmparatorluk Siyaseti; Fıkıh ve Siyaset kitapları mevcut.

Küre Yayınları’nın bu sene en büyük atılımı Mustafa Özel kitaplığını başlatmış olmaları. Yıllardır baskısı tükenmiş olarak bekleyen bu kitaplar peyderpey yayınlanacak inşallah. Bu sene Mustafa Özel Kitaplığından Aklıkarışıklar için Kılavuz tercümesi ve Yöneticilik Dersleri tercümesi yayınlandı. Yayınevinin bir diğer önemli atılımı, Ahmet Uluçay kitaplığı oldu. Bu kitaplıktan da Küller ve Kemikler ve Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak kitapları yayınlandı.

Yayınevinin diğer dikkat çeken kitapları arasında Nakib el-Attas’ın İslam Metafiziğine Prolegomena kitabı ve Novilli Ömer Efendi’nin Tarih-i Bosna kitabı var. 

Dünyabizim’de Küre Yayınları’nın kitaplarına dair haberlere şuradan, Klasik Yayınları’nın kitaplarına dair haberlere şuradan ulaşabilirsiniz.

Ötüken 

Ötüken Neşriyat, milliyetçi düşüncenin en yoğun yayın yapan organlarının başında geliyor. Ziya Gökalp, Yusuf Akçura gibi klasik isimlerin yanında Mehmed Niyazi, Nevzat Kösoğlu gibi milliyetçi-muhafazakar düşüncenin önemli isimlerinin de kitapları yayınevinin listesinde. Bu sene yayınlanan kitapları arasında Doğu Türkistan’ın Tarihi Coğrafyasına Giriş, Mahbub’ul Kulub, Hatıraları ile İz Bırakanlar, Jön Türklük ve Kemalizm Kıskacında İttihatçılık gibi eserler dikkat çekiyor.

Dünyabizim’de Ötüken Yayınları’nın kitaplarına dair haberlere şuradan ulaşabilirsiniz.

Kitabevi 

Kitabevi’nin klasikleri arasında Mahir İz’den Yılların İzi, Ahmed Avni Konuk’dan Mesnevi-i Şerif Şerhi, Hüseyin Vassaf’ın Sefine-i Evliya ve Emine Gürsoy Naskalı’nin kitapları var.

Yayınevi’nin bu sene dikkat çeken kitapları arasında Sür Atını Kafdağına; Sultan, Sipahiler, Köylüler, İktisatçılar, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Solak Mustafa ve Çetesi kitaplarını sayabiliriz.

Dünyabizim’de Kitabevi Yayınları’nın kitaplarına dair haberlere şuradan ulaşabilirsiniz.

Hayat Yayınları

Hayat Yayınları’ının önemli yazarları mevcut. En çok ilgi gören kitapları Mehmet Ali Bulut, Turgay Güler, Nurdan Damla gibi isimler…

Bu sene yayınlanan kitapları arasında Kurtuluş Savaşı Hatıratı; Müslümanca Yaşama Rehberi; İnsan Denen Meçhul ve İbrahim Ünsal’ın kitapları ve Mehmet Çelik’in İhtişam’dan Sefalete kitapları dikkat çekiyor.

Dünyabizim’de Hayat Yayınları’nın kitaplarına dair haberlere şuradan ulaşabilirsiniz.

Litera Yayıncılık

Bu sene ciddi manada kitap yayınlayan Litera Yayınları, özellikle tasavvuf klasikleri ve tasavvuf üzerine çalışmalara dair kitapları ile dikkat çekti. Yayınevi’nin İbn-i Arabi’nin Fütuhat’ından konulara göre yaptığı seçmelerin yanında Hamid Algar’ın Abdurrahman Cami kitabı ve Itzchak Weismann’ın Nakşibendilik kitabı literatürde önemli bir boşluğu doldururken, Neden, Nasıl ve Kim için Kentsel dönüşüm, Doğu’nun Kayıp Kitapları, Bir Kurucu Unsur Olarak Kaçış kitapları da dikkat çekiyor. 

Dünyabizim’de Litera Yayınları’nın kitaplarına dair haberlere şuradan ulaşabilirsiniz.

EDAM

Geçtiğimiz seneye, yayınladığı “büyükler için boyama kitabı” serisi ile damgasını vuran EDAM, bu sene de benzer mantıkla kitaplar yayınlamasının yanında, eğitim, çocuk kitapları ve sosyal bilimler üzerine eserleri ile de dikkat çekti. 

Bekir Gür’ün Egemen Üniversite kitabı, alanında önemli bir boşluğu dolduruyor; Boğaç Han kitabı hem hikâyesi hem de çizgileri ile dikkat çekiyor; Hac: İslam’ın kalbine yolculuk kitabı hem görselleri hem de metni ile okuru mest ederken, Gömülü Teori kitabı ise Türkçe’de pek dikkat çekmeyen bir alana dikkat çekiyor. Yayınevinin çocuk kitapları ve diğer eserleri ise, ilgilileri tarafından zaten biliniyor.

Dünyabizim’de EDAM Yayınları’nın kitaplarına dair haberlere şuradan ulaşabilirsiniz.

Erdem 

Çocuk yayıncılığında 30 yılını dolduran Erdem Yayınları bu sene çok hızlı bir şekilde kültür yayıncılığı alanına da girdi. Ayşe Böhürler’den Bir Ters Bir Düz; Fatih Çıtlak’dan Küfür Fedaisi; Bülent Ata’dan Asuman; Halil İbrahim İzgiden Cüda kitapları ve kollektif bir çalışma olan Benim Şarkım kitabı ile yayınevi, bu alanda da ileriki yıllarda çok ses getireceğini şimdiden göstermiş oldu.

Dünyabizim’de Erdem Yayınları’nın kitaplarına dair haberlere şuradan ulaşabilirsiniz.

İlk Harf Yayınevi

Yayınladığı klasik eser tercümeleri ile dikkat çeken İlk Harf Yayınevi geçtiğimiz sene Necmeddin Kübra’dan Adab Risalesi ve Seyr-ü Süluk Risalesi’ni; Abdülkerim Cili’den Fütühat-ı Mekkiyye Şerhi’ni; el-Makdis’den Tasavvuf’un Özü kitabını; el- Sülemi’den Tasavvufa Giriş kitapları, dikkat çeken eserler arasında.

Dünyabizim’de İlk Harf Yayınları’nın kitaplarına dair haberlere şuradan ulaşabilirsiniz.

H Yayınları

Daha ziyade tasavvufa dair kitaplar yayınlayan H Yayınları, Sadık Yalsızuçanlar, Leyla İpekçi, Mustafa Tatçı gibi önemli isimlerin kitaplarını yayınlıyor. Bunların yanında bu sene yayınlanan Muhammed Nur’ul Ârabî’nin hayatı, eserleri ve görüşleri kitabı; Rumeli Alperenleri kitabı; Güzelin 1001 Yüzü; Türk Edebiyatında Hû Şiirleri; Nüru’l Arabi Külliyatı’nın 1. cildi kitapları dikkat çekiyor.

Dünyabizim’de H Yayınları’nın kitaplarına dair haberlere şuradan ulaşabilirsiniz.

Kayıhan Yayınları

Kayıhan Yayınları’ndan bu sene dikkat çeken kitaplar İmam Hatiplinin el kitabı; Müsned Tercümesi; Nedvi’nin İslam Önderleri Tarihi; İslam’ın Zor yılları ve ilk boykot; Ebubekir Aytekin’in Bilgin Divane Behlül Dana ve Artanlı Mehmet Said Hoca kitapları…

Dünyabizim’de Kayıhan Yayınları’nın kitaplarına dair haberlere şuradan ulaşabilirsiniz.

İşaret Yayınları

İşaret Yayınları, yayınlarını Kur’an üzerine hasretmiş yayınevlerimizden. Bu sene bu minvalde yayınlanan kitapları arasında Kur’an Terimleri Sözlüğü, Kur’an Kavramları, Kur’an’ı Kerim’de İman-Amel ilişkisi, Beyani Tefsir Yöntemi ve Örnekleri kitapları mevcut.

Dünyabizim’de İşaret Yayınları’nın kitaplarına dair haberlere şuradan ulaşabilirsiniz.

Nesil Yayınları

Nesil Yayınları her yıl onlarca kitap yayınlayan ender yayınevlerinden. Bu sene de pek çok seriden onlarca kitap Nesil Yayınları etiketi ile raflarda yerini aldı. Yayınevinin çok satan kitaplarının yanında bu sene dikkat çeken kitapları arasında Seyahat Terapi; Padişahların Akıl Hocaları; Tükenmişlik Sendromu; Asker Sofrası gibi eserler mevcut.

Dünyabizim’de Nesil Yayınları’nın kitaplarına dair haberlere şuradan ulaşabilirsiniz.

Çizgi Kitabevi 

Çizgi Kitabevi geçen sene yayınladığı kitaplarla, TYB tarafından Özel Yayıncılık dalında Yılın Yayıncısı seçildi. Ali Utku yönetiminde klasik felsefe kitaplarını yayınlayan yayınevi bu seriden onlarca kitabın neşrini yaptı. Bu özel serinin yanında yayınevinin geçen sene yayınladığı Belgelerle Protestan Misyonerlerin Konya’da açtıkları kurumlar ve faaliyetleri; Arap Ülkeleri Sosyo-Kültürel Yapısı; Şeyhler ve Şahlar kitapları da dikkat çekiyor.

Dünyabizim’de Çizgi Yayınları’nın kitaplarına dair haberlere şuradan ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Yayınları

Bu sene Kut'ul Amare etkinlikleri ile Türkiye'nin her yanını dolaşan ve bu konuda önemli bir organizasyon düzenleyip, ciddi bir internet sitesini hizmete açan Yeditepe Yayınları, yıllardır olduğu gibi Tarih kitapları ile ön plana çıkıyor. 

Yayınevinin bu sene dikkat çeken kitapları arasında (Kut'ul Amare üzerine kitapların dışında) İstanbul'da Savaş Günler; Avrupa'nın Türk Sorunu; Yavuz'un Mısır'ı Fethi ve Mısır'da Türk idaresi ve Bir Haçlı'nın Hatıraları gibi kitaplar mevcut.  

İlk haberimiz için buyurunuz: //www.dunyabizim.com/kitap/24264/yayinevi-yayinevi-iste-bu-senenin-one-cikan-kitaplari-i

Mehmet Erken

YORUM EKLE

banner36