Yakın tarihimizden bir olay: Menemen Vakası

Risale Yayınları’ndan Mustafa Müftüoğlu imzasıyla çıkan “Yakın Tarihimizden Bir Olay: Menemen Vakası” adlı bu eserde; olayın evveliyatını, nasıl patlak verdiğini, başta Esad Efendi olmak üzere neden hep Nakşibendi tarikatı mensuplarının gözaltına alındığını, niçin Menemen'in seçildiğini, olaya adı verilen Kubilay'ın tutumunu, basının tavrı ve bu arada o günlerde işbaşında bulunan İsmet İnönü Hükümeti icraatıyla, Serbest Cumhuriyet Fırkası faaliyetini inceleyerek karanlıkta kalan bu vakanın aydınlatılma çabasına şahit oluyoruz.

Yakın tarihimizden bir olay: Menemen Vakası

Menemen'deki olay doksan yıldır hep "Resmî Görüş"e uygun neşriyatla ele alınıp vakanın içyüzüne dokunulmadığından karanlıkta kalmış, bu hâliyle de olay daima merak mevzuu olmuştur.
Risale Yayınları’ndan Mustafa Müftüoğlu imzasıyla çıkan “Yakın Tarihimizden Bir Olay: Menemen Vakası” adlı bu eserde; olayın evveliyatını, nasıl patlak verdiğini, başta Esad Efendi olmak üzere neden hep Nakşibendi tarikatı mensuplarının gözaltına alındığını, niçin Menemen'in seçildiğini, olaya adı verilen Kubilay'ın tutumunu, basının tavrı ve bu arada o günlerde işbaşında bulunan İsmet İnönü Hükümeti icraatıyla, Serbest Cumhuriyet Fırkası faaliyetini inceleyerek karanlıkta kalan bu vakanın aydınlatılma çabasına şahit oluyoruz.

Yazarının ifadesiyle; Cumhuriyet tarihinin ilk iki muhalefet partisinin kapatılmasına “İrti­ca” bahane edilmiştir! 1924’te kurulan “Terakkiperver Cumhuriyet Fırka­sı” Şeyh Said İsyanı’nı teşvik bahanesiyle kapatılmış, 1930 yılının “Serbest Cumhuriyet Fırkası” ise Büyük Millet Meclisi Reisi’nden parti müfetti­şine kadar bütün CHP’lilerce ve CHP yanlısı gazetelerce hep “İrtica” ile itham edilmiş, “Feslerin kalıplandığından, tekkelerin süpürüldüğünden, bayrakların açıldığından” bahsedilmiş, neticede Serbest Cumhuriyet Fır­kası da bu itham ile tarihe karışmıştır.

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın nasıl ısrarla “İrtica” ile itham edildiği, bir kısmı kitaba alınan Büyük Millet Meclisi zabıtlarında ve o günlerin gazetelerinde açıkça görülmektedir. Böylesine bir “İrtica” iddia­sı, bu partinin kapatılmasından sonra muallakta kalmış, yurt sathında bir olay ve mahkûmiyet görülmemiş, muhalefet partisinin kapatılmasına va­ran mühim bir iddianın böyle mesnetsiz kalmasından otuz beş gün sonra Menemen’de patlak veren olay, CHP müfritlerinin “İrtica” iddiasına âdeta meşruiyet kazandırmıştır.

Menemen olayı, Mahmud Goloğlu’nun ifadesiyle “Önceden sanıldı­ğı kadar geniş kapsamlı ve politik kaynaklı olmadığı anlaşılıp” böylece kapanmıştır. Kapanan bu olay ister iddiadaki gibi bir tertip eseri olsun ister Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın irticaya taviz vermesi neticesinde doğmuş olsun, her iki durumda da Menemen Vaka­sı’ndan Müslümanlar mesul değildir! Derviş Mehmed denilen adam, bu olayı ister menfaat karşılığında yapmış olsun; ister kendiliğinden “Şeriat” adına böylesine bir olaya meydan vermiş olsun, şu veya bu her ne şekilde olursa olsun Menemen Vakası gerçek Müslümanın tertibi değildir!

Gerçek Müslüman basiret sahibidir ve böyle Menemen Vakası gibi bir çılgınlıkta basiret sahibi Müslümanın yeri yoktur.

Mustafa Müftüoğlu: Tarihçi ve yazar Mustafa Müftüoğlu, 1925 yılında Eskişe­hir’de doğdu. Gazeteciliğe henüz Haydarpaşa Lisesi’nde öğrenci iken Ebuzziya Zade Velit Bey’in çıkardığı Tasvir-i Efkar Gazetesi’nde başladı.

1944 yılında yayınevinin kurdu. 1947 yılında haftalık olarak yayınlanan Kızı­lelma Dergisi’ni çıkardı. Ayrıca Volkan Dergisi yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Yazıları Tasvir, Büyük Doğu ve Bizim Anadolu gibi yayın organlarında çıktı. 34 yıl Milli Gazete’de yazıları yayınlandı.

7 Mart 2006 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Edirnekapı Kozlu Mezarlığı’na def­nedildi.

Eserleri:

- Çankaya’da Kabus,

- Yakın Tarihimizde Siyasi Cinayetler,

- Yüz Küçük Adam,

- Yalan Söyleyen Tarih Utansın (10 cilt),

- Abdülhamit, Ulu Hakan mı Kızıl Sultan mı?

- Cumhuriyet Devrinde Mühim Olaylar,

- Tarihi Gerçekler (2 cilt),

- Milli Mücadele Gerçekleri I-II

- 31 Mart Vakası.

YORUM EKLE

banner36