Yahya Kemal'e Göre Türk Şiirindeki En Güzel Beyit

Yahya Kemal’i tanımak ve sonuna yetiştiği medeniyetin sesini işitmek için okunması gereken bir eser 'Yakın Dostları Yahya Kemal’i Anlatıyor'. Burak Özkanlı yazdı.

Yahya Kemal'e Göre Türk Şiirindeki En Güzel Beyit

Sermet Sami Uysal’a “ben İslam şiirinin şairiyim” diyen Yahya Kemal… Üsküp’ten İstanbul’a ve İstanbul’dan Avrupa’ya çokça ‘yaşanmış’ bir hayat.

Yahya Kemal’in 1 Kasım 1958’de vefatının ardından basın tarihimizin mühim bir siması olan Şemsi Kuseyri, şairin yakın dostlarıyla görüşerek hatıralarını yayınlar Yeni Sabah gazetesinde. “Yakın Dostları Yahya Kemal’i Anlatıyor” isimli eser, Yusuf Turan Günaydın’ın bu tefrikaları derlemesi ve başına kısa bir giriş, sonuna da “Türk Basınında Yahya Kemal’in Ölümü” başlıklı bölümü eklemesiyle hazırlanmış ve Büyüyen Ay Yayınları’ndan çıkmış.

Eserde Yahya Kemal’le anılarını anlatan isimler ise Melek Celal Hanım, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Abdülkadir Karahan, Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel, Münir Nurettin Selçuk, Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, Fahriye Ali Sami Yen, Prof. Dr. Nihat Reşat Belger, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak ve Fatma İzzet Melih Devrim. Eserin sonunda bu isimlerin biyografileri eklenerek okura bir kolaylık sağlanmış. Ayrıca Şemsi Kuseyri de bazılarına dair, o isimle mülakatlarından önce tanıtıcı kısa bilgiler vermiş. Yahya Kemal’i samimi bir şekilde ve pek çok yönüyle ortaya koyan eser oldukça akıcı.

Türk şiirinde en güzel beyit

Eserden bazı nakiller ile Yahya Kemal’i farklı yanları ile bir nebze tanıtmış olayım. Melek Celal Hanım, Yahya Kemal’in çok hassas, titiz, âşıklara ve kadınlara oldukça hürmetkâr, kıskanç, mimariye ve resme oldukça vakıf, İstanbul âşığı bir kimse olduğunu, Moda’nın yazına doyamadığını, resimde en fazla Goya’yı beğendiğini, “Atik Valide” ve “Rindlerin Ölümü” şiirlerini kendisinin yanında yazdığını anlatıyor.

Yahya Kemal'e Göre Türk Şiirindeki En Güzel BeyitHamdullah Suphi Tanrıöver ise daha çok I. Dünya Savaşı yılları anılarından, büyükelçilik zamanlarından, bir aile kuramamış olmasından bahsederek yâd ediyor şairi.

Abdülkadir Karahan, Yahya Kemal’in şiir anlayışından, şiirlerini bastırmak isteyişinden, tarihe oldukça vakıf biri oluşundan, kendini en büyük şair addedişine birçok meseleye temas edip şairin “Türk şiirinde en güzel beyit” dediği beyti naklediyor: “Gonca gülsün gül açılsın cûy feryad eylesin/ Sen sus ey bülbül biraz gülşende yârim söylesin” (Nabi)

Hangi bestekarları takdir edermiş?

Ord. Porf. Dr. İhsan Şükrü Aksel ise diyor ki; Yahya Kemal daima sıhhatli, neşeli olmak isterdi, hastalıktan nefret ederdi. Vasiyeti ise Rumelihisarı’na defnedilmek, kitaplarının resmi bir kütüphaneye bağışlanması ve şiirlerinin yakınlarınca tertiplenerek bastırılması oldu.

Münir Nurettin Selçuk ise şairin musiki zevkinden haber veriyor; şikâyet ettiği şeyin ise şiirlerinin gençlerce tenkit edilmesi olduğunu söylüyor. Yahya Kemal, Kömürcü Hafız namı ile bilinen Mehmet Efendi’nin klasik eserlerini, bilhassa “Aldım hayal-i perçemi ey mâh dideme” eserini çok severmiş. En çok Hüzzam, Nevâ, Bayati, Segâh, Rast, Mahur makamlarındaki besteleri tercih eder, Tanburi Cemil Bey, Refik Fersan, Itri, Zaharyan, Abdi Efendi, Nedim Bey, Hafız Osman gibi sazende, hanende, bestekârları takdir edermiş.

Yahya Kemal’i tanımak ve sonuna yetiştiği medeniyetin sesini işitmek için okunması gereken bir eser “Yakın Dostları Yahya Kemal’i Anlatıyor”. Peki, siz Yahya Kemal’i nasıl bilirdiniz?

Burak Özkanlı yazdı

YORUM EKLE
YORUMLAR
ibrahim
ibrahim - 7 yıl Önce

şemsi kuseyri ismini ilk kez duyuyorum. yahya Kemal'i bizzat kendisi de tanıyor muymuş acaba?