Türk Sinemasının Kahramanlarına Derinlikli Bir Bakış

''Biraz Mağrur Biraz Mağdur & Türk Sinemasında Kahramanlar'' kitabı genel olarak sinemamızdaki mağrur ve mağdur kahramanların ortaya çıkışları ve toplumda karşılık bulmalarının nedenleri üzerinde duruyor. Ayrıca kuruluşundan Yeşilçam’a, Yeşilçam’dan günümüze sinemamızın geçirdiği değişim ve dönüşümleri ele alıyor. İsmail Isparta yazdı.

Türk Sinemasının Kahramanlarına Derinlikli Bir Bakış

Sinemayla ilgili kitaplara son yıllarda önemli bir ilginin olduğunu görüyoruz. Bu alanda Küre Yayıncılık’tan Tuba Deniz’in editörlüğünde çıkan Biraz Mağrur Biraz Mağdur & Türk Sinemasında Kahramanlar kitabı önemli bir boşluğu dolduracağa benziyor. Kitap, isminden de anlaşılacağı üzere üzerinde fazla inceleme yapılmamış bir konuyu, Türk sinemasında öne çıkan kahraman, karakter ve tipleri inceliyor.

Türk sinemasına karşı derinlikli bir bakış oluşturuyor

Kitaptaki inceleme yazıları toplumun içinden geçtiği süreçlere paralel olarak ele alınıyor. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze sinemamızın değişim ve dönüşümü ele alındığı gibi kahramanlar derinlikli bir bakış açısıyla sunuluyor. Kahramanlar kimi yazılarda psikolojik, kimi yazılarda da felsefi ve sosyolojik yönden irdeleniyor. Bir anlamda Türk sinemasının haritası çıkarılıyor. Bu yönden sinemayla fazla ilgili olmayanlarda bile Türk sinemasına karşı bir ilgi oluşturuyor.

Kitap genel olarak sinemamızdaki mağrur ve mağdur kahramanların ortaya çıkışları ve toplumda karşılık bulmalarının nedenleri üzerinde duruyor. Ayrıca kuruluşundan Yeşilçam’a, Yeşilçam’dan günümüze sinemamızın geçirdiği değişim ve dönüşümleri ele alıyor. Bu yönden sırf bakıp geçtiğimiz Yeşilçam filmlerine karşı, okuyucuda daha derinlikli bir bakış açısının oluşmasını sağlıyor.

Kitaptaki yazıların bir bölümü Türk sinemasında ana, baba, aydın, hasta, erkek gibi bir kavram üzerinde dururken; bir bölümü de öne çıkan kahramanları ele alıyor. Bu tür yazılarda Kadir İnanır, Müjde Ar, Hulusi Kentmen, Hülya Koçyiğit, Kemal Sunal gibi isimlerin hangi açılardan ilgi gördüğü ve rollerinin zamanla nasıl dönüşüme uğradığı üzerinde duruluyor. Ayrıca film değerlendirmelerinin sadece popüler filmler yerine, fazla öne çıkamayan filmler üzerinden de yapılması, sinemamızın yekpare bir şekilde değerlendirildiğini gösteriyor.

Kitaptaki yazılar Yusuf Civelek, Ayşe Adlı, Barış Saydam, Havva Yılmaz, Hilal Turan Hüseyin Etil, Koray Sevindi, Mesut Bostan, Metin Demir, Nur Şeyda Koç, Nuray Hilal Tuğan, Tuba Deniz, Yasin Aydınlık’a ait.

“Bu filmi izlerken bu yönden hiç düşünmemiştim” dedirtiyor

Kitap yukarıda da değindiğimiz gibi hafızamızda yer eden film ve bu filmlerin kahramanlarına karşı farklı bir bakış açısı oluşturuyor ve okuyucuya “bu filmi izlerken hiç bu yönden düşünmemiştim” dedirtiyor.

Bu bağlamda Hüseyin Etil’in her izlediğimizde gülmekten kendimizi alamadığımız Kemal Sunal, nam-ı diğer Şaban filmlerine dair yazısı dikkat çekici. Etil yazısında genellikle sol siyasete dâhil edilen Şaban filmlerini güldürü öğesinden ziyade, dönemin sol siyasetiyle arasındaki mesafe üzerinden ele alıyor. Şaban’ın kahramanlaşması, halk tarafından ilgi görmesi, sol politik örgütlerden neden ilgi görmediği sorusuyla bağlantılı olarak inceleniyor. Ayrıca Şaban filmlerinin neyi içeri alıp neyi dışarıda bıraktığı belirtildikten sonra, belirlenen filmler üzerinden yapılan değerlendirmelerle ortaya konan düşünceler somutlaştırılıyor.

Kitap, konularından anlaşılacağı üzere okuyucunun Türk sinemasına karşı toplu bir bakış açısı kazanmasını sağlıyor ve derinlikli analizleriyle sinemamızla ilgili bildiklerimizi malumat seviyesinden bilgi seviyesine yükseltiyor. Ayrıca yazıların akademik bir dil yerine sivil bir dille kaleme alınması herkesin kolaylıkla anlayabileceği, sürükleyici bir eser olmasını sağlıyor. Uzun soluklu bir emeğin ürünü olan ve Türk sinemasına ilgi duyan herkesin okuması gereken Biraz Mağrur Biraz Mağdur & Türk Sinemasında Kahramanlar, bu yönde yapılacak çalışmalara da önemli bir katkı sağlıyor.

İsmail Isparta

Tuba Deniz, Biraz Mağrur Biraz Mağdur & Türk Sinemasında Kahramanlar

Yayın Tarihi: 11 Haziran 2018 Pazartesi 13:06 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022, 11:47
YORUM EKLE

banner19

banner36