Telif olunmuş kitapların en güzellerinden biri

İmam Nevevî’nin el-Ezkâr’ı, ümmete, dünyalık tüm işlerinde Muhammedî bir fikir ve zikir veriyor. Ünal Şahin yazdı.

Telif olunmuş kitapların en güzellerinden biri

Modern dünyanın insanları olarak sizce en çok neleri kaybettik acaba? Hayatımızdan neler çekildi gitti? Amel, ilim, ihlas vb. şeylerle listeyi uzatmak mümkün ve bir o kadar da acı. Hepimizin dilinde “hey gidi günler” ifadesi pelesenk olmuş gibi. Peki, neyi arıyoruz? Aradığımıza ne kadar yaklaştık ve yaklaştığımız şey gerçekten aradığımız şey mi? Milenyum çağının insanları olarak etrafımıza baktığımızda gördüğümüz tablonun insanlardaki mutsuzluk, tatminsizlik ve şükran-ı nimet yoksunluğu olduğunu desek yanlış olur mu acep? Bunları söylemekle beraber tarafımızca çarenin ne olduğuna âcizane bir nebze olsun işaret edeceğiz.

Sözü fazla uzatmadan konuya girecek olursak bizce hayatımızdaki en büyük eksik; her zaman duyduğumuz, kendimizin de sahifelerde defalarca gördüğü ancak bir türlü yap(a)madığımız “kalplerin ancak Allah’ı anmakla tatmin olacağı” halinin aramızda olmaması ve bizim bu yaşantının çok uzağında kalmış olmamızdır desek yanılmış olmayız herhalde.

Bu durumun yaşanmaması için selefimiz günlük evrâd-ü ezkârına mühim derecede önem vermiş ve bunun devamı için de gerekli adımları atmıştır. Ve bu sayede İslam ümmetine mahsus diyebileceğimiz bir evrâd kültürü oluşmuştur. Hz. Peygamber’in -aleyhi’s-selâm- durumunu hariç tutacak olursak, İslam’ın ilk asrından itibaren bu durum sistemli bir şekilde belli başlı kişilerle oluşmaya başlamıştır. Hatta sahabeden itibaren bunun olduğunu söylesek abartmış olmayız. Çünkü Hz. Peygamber’in -aleyhi’s-selâm- İbn Abbas’a öğrettiği ve ezberlemesini istediği kelimeler sizce ne anlama gelmektedir? İşte bu noktada ümmetin yıldızları olan sahabe ve tabiûn nesli ve sonrasındaki seçkin insanlar bu konuda da ümmete örnek olmuşlardır. Kitaplarda Hz Ali’nin, Hasan Basrî’nin, Üveysi Karanî’nin, Cafer-i Sâdık’ın, İmam Rufâî’nin, Hasan eş-Şazelî’nin, İmam-ı Rabbânî’nin, hatta peygamberlerin dilinde olup bizlere sahih bir şekilde nakledilen evrâd-ü ezkârın olduğunu görmekteyiz. Daha sonra âlimlerimiz bu konuya büyük ehemmiyet göstermiş, bununla alakalı olarak müthiş eserler kaleme almışlardır. Bunların en meşhuru bizim de kendisinden biraz olsun bahsedeceğimiz İmam Nevevî’nin el-Ezkâr’ıdır.

Ümmete, dünyalık tüm işlerinde Muhammedî bir fikir ve zikir veriyor

Eser, ulema arasında o kadar medh ü sena ile karşılanmıştır ki; bir darb-ı mesel gibi el-Ezkâr’ın adı geçtiği vakit, “evini sat Ezkâr’ı al” diyerek kitabın önemine dikkat çekilmiştir. Ebcedü’l-ulûm’da bu şekilde tavsif olunan el-Ezkâr hakkında, İbn Kesîr ise “telif olunmuş kitapların en güzellerindendir” demektedir. İmam Zehebî de “ey kardeşim, sana görev olarak Allah’ın kitabını tedebbür etmen, Sahihayn’i (Buhârî-Müslim), İmam Nevevî’nin Riyazu’s-sâlihîn ve el-Ezkar’ına ise kendini hasretmen gereklidir” diyerek adeta meseleyi bizim adımıza özetlemiş gibidir.

Ezkâr, her ne kadar bu isimle şöhret bulsa da orijinal ismi Hilyetü’l-ebrâr ve şiâru’l-ahyar fi’d-deavâti ve’l-ezkâri’l-müstehabbeti fi’l-leyli ve’n-nehâr’dır. Eserde insanın ömür boyunca karşılaşacağı durumlara göre yapacağı dua ve zikirler on dokuz başlık ve üç yüz küsur bap altında ele alınmış, adeta ümmete armağan edilmiştir.

Nevevî, kitabın hacminin artmaması için hadislerdeki uzunca senedleri vermemiş, bazen hadisteki kelimeleri açıklama yoluna gitmiş, bazen de hadislerin sıhhat durumlarını belirtmiştir. Hadisler genel olarak Kütüb-ü Sitte’den olmakla beraber diğer hadis kitaplarına da başvurulmuştur.

Türkçe’ye de tercüme edilen eserin orijinal dildeki halinin alınmasını, ancak kitabın birçok baskısı yapılmış olduğundan alacak kardeşlerimize mevcut baskılar içerisinde Dâru’l-minhâc baskısını tavsiye ettiğimizi belirtelim. Nevevî, kitabında mezkûr başlıklar altında Efendimiz’in -aleyhi’s-selâm- dilinden zikir ve duaları vererek, ümmete dünyalık tüm işlerinde Muhammedî bir fikir ve zikir vermek istemiştir. Rabbim müellife rahmet etsin, bu eserin faydasını da kıyamete kadar baki kılıp bizleri ve tüm ümmet-i Muhammed’i bu eserden müstefid eylesin.

Ünal Şahin yazdı

Yayın Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2019, 22:23
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
İbrahim KAPLAN
İbrahim KAPLAN - 6 yıl Önce

İmam Nevevi'nin bereketli kaleminin eşsiz örneklerinden bir tanesi olan ve hadis alanıyla alakalı önemli bir boşluğu dolduran bu eserini bir fıkıhçı olarak gayet başarılı bir şekilde tanıtmış olmanız ve özellikle ebcedü'l-ülum'da zikrolunan "evini sat, ezkarı al" şeklindeki övgüyü başlık yapmanız gerçekten güzel olmuş...enfes bir yazı olmuş üstad. emeğine sağlık.

Kazım Küçükal
Kazım Küçükal - 5 yıl Önce

Bu kitabın Türkce baskısının ismi nedir? Nerden bulabilirim bilginiz varsa rica edicem...

banner26