Tarihimizin derinliklerinde neler var neler

Yavuz Bahadıroğlu'nun 'Kayıtdışı Tarihimiz' kitabı, bilmediklerimizi bildirecek, yanlışlarımızı düzeltecek, büyük bir sır küpünü aralayacak bir kitap. Sümeyye Dila Çavuşoğlu yazdı.

Tarihimizin derinliklerinde neler var neler

Okula başladığımız günden bu yana öğretiliyor bize tarihimiz. Peki bunların hepsi doğru mu? Bu sorgulamaya şüphesiz en iyi gelecek kitaplardan biri Yavuz Bahadıroğlu'nun 'Kayıtdışı Tarihimiz' kitabı. Bilmediklerimizi bildirecek, yanlışlarımızı düzeltecek, büyük bir sır küpünü aralayacak bir kitap.

Kitap, "Osmanlıda Adalet", "Osmanlıda Ahlak ve Yaşam", "Vakıf Ahlakı", "Osmanlıda Mahalle Anlayışı", "Padişahların Peygamber Sevgisi ve Hac", "Saray ve Harem", "Padişahlar ve İçki", "Şehzadelerin Katli", "İsyan ve Darbeler", "Sultan Abdülaziz", "Sultan 2.Abdülhamid", "Osmanlı Büyük Elçileri", "İstiklal Savaşı ve Devrimler", "Saltanat ve Hilafetin Kaldırılması", "Cumhuriyetin İlk Dönemleri", "Eski CHP Türkiyesi", "Yakın Tarihimizde Din", "Yakın Tarihimizden Üç Portre (Çerkes Edhem, Mehmed Akif, Bediüzzaman)" olmak üzere on sekiz bölüm ve 286 sayfadan oluşuyor. Her bölüm örnekleriyle aydınlatıyor bizi.

Okudukça derinlerine inmek istiyoruz tarihimizin

Yazar kitabında yabancıların görüşlerine de yer vermiş. "Fransız tarihçi Ch. Seignobos kendi toplumuyla Osmanlı toplumunu mukayese ediyor ve şu hükme varıyor; Batının eşitliği nisbidir. Aslında her alana müthiş bir eşitsizlik hakimdir. Ülkemi (Fransa) ele alacak olursak, evvela asiller ve rahipler sınıfını görürüz. Onların alt katında üç sınıf daha var: Burjuva (Bourgeoisie), vilen (villain) ve serf (sarf:esir ya da köle)..."

Osmanlıyı 'barış ve kardeşlik toplumu' olarak niteleyen Bahadıroğlu, Avrupalı gezgin Villamont'un görüşüne de yer vermiş. "Her kimin bir düşmanı varsa, bayramlarda ona gidip af dilemek zorundadır. Öteki de el öpmeden ve tokalaşmadan önce affettiğini söylemek mecburiyetindedir. Aksi takdirde bayramlarının mübarek olması mümkün değildir. Bu esaslara riayet etmeyen kimseler ise neredeyse fasık (tabii ki abartıyor) telakki edilip dışlanırlar."

Kitap bize Osmanlılardaki yaşamı, hoşgörüyü detaylıca anlattıktan sonra Lady Craven'in görüşünü söylüyor: "Türklerin kadınlara karşı olan muameleleri bütün milletlere örnek olmalıdır. Mesela bir erkek bir suçtan dolayı idam edilip bütün mal varlığına el konsa bile karısına ve çocuklarına gayet iyi muamele edilir. Kadınların mücevherlerine dokunulmaz. Çocuklar devlet himayesine alınıp bırakılır."

Osmanlıyı bize gerçek manada anlatan Bahadıroğlu, diğer insanların görüşlerine de yer vererek zihnimizde soru işareti kalmasını engelliyor. Nesnel bir şekilde tarihimizi öğrenmemizi sağlıyor.

Kitabın son bölümünde Çerkez Edhem, Mehmet Akif ve Bediüzzaman'la ilgili bilgiler buluyoruz, yanlış bildiklerimiz ve bilmediklerimiz...

Örnekleriyle sunulan her bölüm daha iyi anlamamızı ve canlandırmamızı sağlıyor yaşanılanları. Okudukça derinlerine inmek istiyoruz tarihimizin. Atalarımızdan örnek alacak nice şeyler keşfetmemizi sağlıyor 'Kayıtdışı Tarihimiz'. Biz neymişiz diyoruz.

Bana öğretilenlerin ne kadarı doğru sorgulamasına giden herkesin okuması gereken yegane kitap: Kayıtdışı Tarihimiz.

https://www.ktpkitabevi.com/urun/kayitdisi-tarihimiz-129236824

Sümeyye Dila Çavuşoğlu yazdı

Yayın Tarihi: 07 Eylül 2015 Pazartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021, 09:38
banner25
YORUM EKLE

banner26