Tarih külliyatımıza iki seçkin eserle bahar aşısı

Timaş Tarih kitaplığı, nitelikli kitaplarla büyümeye devam ediyor. Bu ay kitaplığa Zafer Duygu'nun kaleminden "İslam ve Hristiyanlık" ile Andre Clot'un kaleminden "Müslüman İspanya" katıldı.

Tarih külliyatımıza iki seçkin eserle bahar aşısı

Avrupa kıtasında İslâm’ın yedi asırlık hikayesi…


Andre Clot’un kaleminden Müslüman İspanya; objektif, akıcı, İspanya’daki dinamiklere aşinalık kazandıran çok yönlü bir kitap…

Avrupa’nın tarımdan matematiğe, astronomiye, her şeyden önce felsefeye ve hatta dine kadar birçok alanda borçlu olduğu İspanyol-Müslüman medeniyetinin parlaklığı ve derinliği karşısında büyülenmemek elde değil.”

Türkiye’de Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman üzerine yazdığı kitaplarla bilinen Fransız gazeteci, tarihçi ve yazar André Clot Müslüman İspanya ismini verdiği bu çalışmasında, İspanya’daki Müslüman hâkimiyetini ve bu hâkimiyetin bölgeyi dönüştürme gücünü mimarî, sanatsal, siyasi ve kültürel açılardan ele alıyor. Endülüs bölgesindeki hâkimiyet savaşının dinî, siyasi ve kültürel hayatı nasıl etkilediğinin üzerinde duran Müslüman İspanya, her konuya ayrılan başlıklar sayesinde okura düzenli bir Endülüs İspanyası resmi sunuyor.

8. ila 15. yüzyılları kapsayan, ticaret yollarından ihracata, fildişi heykellerden saray süslemelerine, mezhep âlimlerinden azınlıklara, tercüme kitaplardan siyasi mücadelelere kadar pek çok grubu ve temayı içinde bulabileceğiniz dikkat çekici bir çalışma… Müslüman İspanya; objektif, akıcı, İspanya’daki dinamiklere aşinalık kazandıran çok yönlü bir kitap…

Hristiyanların Gözünden İslam ve Hristiyanlık!


Zafer Duygu’nun kaleminden dinler tarihine ilgi duyan bütün okurlar için nitelikli ve objektif bir çalışma: İslam ve Hristiyanlık…

İslâm fetihleri, pek çok dinden insanı İslâm devletinin vatandaşları haline getirdi. İslâm devleti aynı zamanda Doğu Hristiyan cemaatlerin neredeyse tamamını da kontrol altına almıştı: Miafizitler, Nestûrîler, Melkittler, Mârûnîler... Peki ama Hristiyanlar kimlerdi? Hristiyanlarla ve öteki din mensuplarıyla karşılaşıp onlar üzerinde egemen olan Müslümanlar kimlerdi? Hristiyan kaynaklarda “çöldeki kum tanelerine” benzetilen Arap askerleri, karşılarına çıkan bütün orduları acımasızca mağlup mu etmişti? Yoksa Araplar mezhepsel haksızlığa uğrayan bazı Hristiyanlar için umut mu olmuştu?

İki dinin müsamaha sınırlarına, dinlerin devlet siyasetiyle doğrudan ilişkisine, dönemin kroniklerine, eleştirilerine ve övgülerine ışık tutan Zafer Duygu, İslâm ve Hristiyanlık’ta dikkate şayan bir eser sunuyor. İslâm ve Hristiyanlık, iki dinin karşılaştığı dönemi oldukça iyi inceleyen, karşılıklı reaksiyonları analiz eden, İslâm-Hristiyanlık etkileşiminin peşinden giden zengin bir kitap.

Dinler tarihine ilgi duyan bütün okurlar için nitelikli ve objektif bir çalışma.

YORUM EKLE