Siyasi düşüncemizin öncüleri kim?

Huriye Tevfik Mücahid bu kitabında İslam Siyasi Düşüncesi'ne mercek tutuyor.

Siyasi düşüncemizin öncüleri kim?
Abduh
Abduh

İslam sadece bireylerin kendi iç dünyalarına hitap eden, bireysel bir din değildir. Toplumsal, sosyal, iktisadi konularda da söyleyecek sözleri olan bir nizamdır. İslam'da Hristiyan düşüncesi gibi din ve devlet iki ayrı otorite değildir. İslam hem din, hem devlet olarak doğmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hem Allah'ın elçisi olarak ''Emr-i bi'l maruf nehy-i ani'l münker''i tebliğ ederken, hem de devlet başkanlığı yapmıştır. İslam tarihi boyunca bu çerçevede İslam siyasi düşüncesi de gelişmiştir. İslam'da siyasi düşünce dönemsel, kültürel ve sosyal etkilerle şekillerinken, zaman zaman Batı düşüncesiyle de arasında etkileşim olduğunu belirtmek lazım. Nitekim Yunanca'dan Arapça'ya, Arapça'dan Latince'ye çok sayıda tercüme yapılmıştır.

Siyaset Bilimi Profesörü Huriye Tevhid Mücahid'in Kahire Üniversitesi'nde 

Farabi
Farabi

''İslam ve Batı Siyasi Düşüncesinin Gelişimine Dair Konferanslar'' başlığı altında yaptığı konferansların bir bölümünden derlenen kitabı da İslam Siyasi Düşüncesi hakkında bilgi edinmek isteyenler için bir bakış açısı sunuyor.

İslam Siyasi Ekolleri

İslam siyasi düşüncesinin en temel meselelerini imamet, eşitlik, şura, adalet ve ulul-emr (yöneticiye uyma zorunluluğu) oluşturuyor. Bu konularda tabii olarak çeşitli ihtilaflar söz konusu. Peygamber Efendimiz(s.a.v.) bir hadisi şerifinde

İbn Haldun
İbn Haldun

''Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır'' buyuruyor. İslam tarihine baktığımız zaman da asrı saadetten bu yana çok çeşitli ve zengin bir düşünce dünyası oluştuğunu görüyoruz. Ehli Sünnet, Şia, Haricilik, Mutezile, Kaderiyye-Cebriyye, İslamcılık başta olma üzere dini-siyasi söylemlere sahip bir çok akım/mezhep mevcut. Bu çizgilerin yanı sıra kitapta düşünür bazında İslam siyasi düşüncesini etkileyen önemli düşünürler dört fıkıh mezhebinin imamları, Hasan Basri, Ebu Yusuf, İbn Erirrebi, Farabi, Eşari, Cahız, Maverdi, Kudame bin Cafer, Cuveyni, Gazali, İbn Cema'a, Tacuddin es-Subki, İbn Rüşd, İbn Bacce, İhvanus-Safa, İbn Teymiyye, İzzuddin b. Abdisselam, İbn Haldun, İbn'ul Ezrak, Ahmet Cevdet Paşa, Tunuslu Hayreddin Paşa, Said Halim Paşa, Seyyid Bey, Ali Abdurrazık, Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh, Muhammed Reşid Rıza, Kevakibi, Ebul Ala el Mevdudi şeklinde sıralanmış.

 8415Klasik Dönem ve Yenilenme Dönemi

Prof. Dr. Huriye Tevhid Mücahid, İslam düşüncesini dönemsel açıdan ise klasik dönem ve yenilenme dönemi olarak iki döneme ayırıyor. Klasik dönemi incelerken Farabi, Maverdi, Gazali, İbn Teymiyye ve İbn Haldun'un hayatlarını, siyasi düşüncelerini ve İslami düşünceye katkılarını irdeleyen Mücahid, yenilenme dönemi olarak isimlendirdiği dönemden ise Muhammed Abduh'un fikirlerini ele alıyor. Müslüman düşünürlerin her biri hakkında müstakil çalışmalar olmasına rağmen bu zengin düşünce birikimini topluca ele alan kitapların sayısı az.  Akademik bir dille yazılan bu eser, Müslüman düşünürlerin fikir dünyasını bizlere sunması açısından gerekli ve önemli bir çalışma.

Ahmet Tek hatırlattı.

Yayın Tarihi: 24 Ekim 2009 Cumartesi 17:13 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2016, 15:47
banner25
YORUM EKLE

banner26