Âşıklara bir müjdedir Rabî'ül evvel ayının gelişi

Efendimiz hakkında câhil olan her hususta câhildir. O’nun hakkında âlim, yolunda arif, mahreminde âşık olan; işte o kimse arzda Allah’ın halifesidir. Burak Özkanlı Efendimiz'e dair bazı kitapları derledi.

Âşıklara bir müjdedir Rabî'ül evvel ayının gelişi

Hicri ayların üçüncüsü olan Rabî’ül evvel’i idrak ediyoruz malum olduğu üzere. Âşıklara müjdedir bu ayın gelişi. Muhabbet erleri 'merhaba’larla çağlayan nağmeleri terennüm ederler bu ayda. Mevlid-i Nebi alehissalâtü vesselâm ile sürur sahilinde bir hoş seyre dalar Muhammedîler. Mevlid Kandili ile O Sirâcün Münîr’in teşrifinin coşkusu sayha sayha salınır arzda. Süleyman Çelebi Hz.lerinin “Mevlid”i ile irfan müfredatımızda Anadolu’da nicedir talim olunur aşk-ı Nebi aleyhissalâtü vesselâm. Bu eserin mütalaası ve tertip olunduğu yerlerde cân u dilden dinlenmesi, Efendimiz’e ümmetlikle mensubiyet nimetine mazhar herkese vaciptir. Hem zevk-i selim sahiplerine serili sadâ ve de mana sofrasıdır; bir de mahir hafız efendilere tesadüf olunduysa gözünde yaş, gönlünde pas tutabilene aşk olsun!

Muhammed’dir cemâl-i Hakk’a mir’at/ Muhammed’den göründü kendi bizzat” (Hasan Sezâî Gülşenî ks.) Sevgili Peygamberimiz, Cenâb-ı Hakk’ın kâinata sebebi olması yanında en büyük ihsanıdır da, şanına buyurduğu kelam kâfi değil mi bunu ispata? Her derdin devası ancak bulunur O’nda. Bugün Müslüman âleminin (özellikle İslam âlemi demiyorum zira İslam’ı temsil eden âlem nicedir süregelen süründüren şu hallere düşmez.) içinde bulunduğu çıkmazlar Efendimiz’e olan uzaklığın neticesidir. O’nu tanıyan sever, sevgisinde samimi olan sevdiğine uyar, peşi sıra gider. Peki, bizim gidişatımız nereye, kimin peşinde sürünür bunca âdem, ey âlem! Efendimiz hakkında câhil olan her hususta câhildir. O’nun hakkında âlim, yolunda arif, mahreminde âşık olan; işte o kimse arzda Allah’ın halifesidir, insân-ı kâmildir, mananın özü, özün manasıdır.

Efendimiz’de pek güzel bir örnek var

Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Müctebâ aleyhisselâm şanına “Levlâke levlâk” okuyan Hazreti Hakk kelâmında da çok kere aziz tutup methetmiş Habib’ini. Allah u Teâla; kendisini seviyorsak Resulüne uymamızı (Al-i İmran 31), Efendimiz’e itaat edenin kendisine itaat etmiş olacağını (Nisa Suresi 80), Efendimiz’i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdiğini (Enbiya Suresi 107), Efendimiz’in müminler için canlarından evla olması gerektiğini ve O’nun zevcelerinin müminlerin anneleri olduğunu (Ahzap Suresi 6), Allah rızasını ve ahiret saadetini uman ve Allah’ı çokça zikredenler için Efendimiz’de pek güzel bir örnek olduğunu (Ahzap Suresi 21), Hucurat Suresi başında Resulüne saygının nasıl olacağını talim ettiği bu ve benzeri ayet-i kerimeler ile bize, Efendimiz’i, aile efradını, ashabını ve sünnet-i seniyyesini öğrenip tefekkürü, sevmeyi ve hikmetiyle amil olmayı emrediyor.

Buna katkı olması kastıyla 19 kitaplık bir okuma listesi önerisini haberin sonuna ekliyorum. O’nu tanıma işine bir Besmele olması niyetiyle… Bu liste pekâlâ değiştirilebilir. Aklımda, elimin altında olan kitapları, klasikleri atlamadan derlemeye çalıştım. Bu listede yer alan kitaplarda Efendimiz hakkında giyimi, mutfağı, ibadetleri, muamelâtı gibi günlük hayatını en ince kareleriyle bulmak mümkün. Bunların yanısıra âşıklarının ona coşkulu ancak en samimi ifadelerle yazdığı şiirler, övgüler, Efendimiz’in daha az bilinen gençlik dönemi, ailesi, günlük hayattaki eşyaları ve vazifelileri, savaş hukuku gibi konular da yer alıyor. Bunları bilmek fazla bir bilgi yüklenmek de değil üstelik, bizi gerçek Muhammediler kılmaya ve ümmetin kararan ufkunu fertten başlayan bir “nur saçan kandil ardında ışık ve de ışk/aşk olma” tarikiyle güne kavuşturmaya yarar. Muhabbet niyetiyle okuyana aşk ve de irfan olsun, okumasa da okuma ümidiyle kitaplığında bulundurana bereket…

-Şifâ-i Şerîf / Kadı İyaz - Farklı yayınevlerince basılmış.

-Kaside-i Bürde / İmam Busîrî - Farklı yayınevlerince basılmış.

-Vesîletü’n Necât (Mevlid) / Süleyman Çelebi - Farklı yayınevlerince basılmış.

-Şevâhid-ün Nübüvve / Molla Câmi - Farklı yayınevlerince basılmış.

-Hilye-i Hâkânî / Hâkânî Mehmed Bey – Farklı yayınevlerince basılmış.

-Peygamberimiz’in Şemâili / Prof. Dr. Ali Yardım / Damla Yayınevi

-Hz. Muhammed’in Aile Hayatı ve Eşleri / Prof. Dr. Ziya Kazıcı / Çamlıca Yayınları (İfav)

-Hz. Muhammed’in Hayatı / Martin Lings / İnsan Yayınları

-İslam Peygamberi / M. Hamidullah / Beyan Yayınları

-Hikâye-i Mevlid-in Nebî – Mevlid Hikâyeleri / Mustafa bin Bâlî / Büyüyen Ay Yayınları

-Varlığın Sevinci / H. Rahmi Yananlı / Büyüyen Ay Yayınları

-Nûr-nâme – Varlığın İncisi / Cafer Iyânî Bey / Büyüyen Ay Yayınları

-Gazavât-ı Celîle-i Peygamberî – Peygamberimizin Gazaları / Ahmed Refik / Büyüyen Ay Yayınları

-Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed / Ö.Tuğrul İnançer / Sufi Kitap

-Sünnete Bağlılık / Dr. Aynur Uraler / İfav Yayınları

-Hz. Peygamber’in Giyim Kuşamı, Mutfağı, Getirdiği İlkeler ve Günümüz/Celal Yeniçeri/ İfav Yayınları

-Hz. Peygamber’in Tıbbı ve Tıbbın Fıkhı / Celal Yeniçeri / İfav Yayınları

-Hz. Muhammed’i Hissetmek / M. Âsım Köksal / Hayy Kitap

-Şecere-i Nebeviyye Risalesi / Cemaleddin el Makdisi’den istifade ile / Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık

Bu kitapları da içeren, Efendimiz'e dair yazılan kitapların bazılarının yer aldığı foto galerimiz için buyurunuz: //www.dunyabizim.com/?aType=fotohaber&FotoID=238

Burak Özkanlı yazdı

YORUM EKLE