Şehrin Elifbası Bir Kitap!

Artık bir çoğumuzun hayatı; "şehir hayatı". Dedelerimiz, babalarımız satmışlar tarlaları, bağları, bahçeleri..

Şehrin Elifbası Bir Kitap!

Şehrin Elifbası Bir Kitap!

 

"Bir şehri yaşanmaya değer kılan şey, şehrin insanlarının bağlı bulunduğu değerlerle, şehrin, üzerine bina edildiği değerler arasındaki uyumudur."


İslâm Geleneğinden Günümüze
şehir hayatı ve yerel yönetimler
Artık bir çoğumuzun hayatı; "şehir hayatı". Dedelerimiz, babalarımız satmışlar tarlaları, bağları, bahçeleri; toplamışlar bavullarını ve göçmüşler Anadolu'dan 'büyük şehir'e.

Peki nedir bu şehir hayatı? İslam geleneğinde nasıldır ve gelenekten günümüze nasıl şekillenmiştir?

Gelenekten gelen, aslını kaybetmeden şehirleşme artık yerini salt bir batılılaşmaya mı bırakıyor? Bu büyük şehirde; balkonlar arası makaralı iplere serili çamaşırlar, kapı önlerinde halı yıkayan kadınlar, minik bakkallar ve çalışkan çıraklar.

Taşlar yardımıyla seyyar kaleler kurup çift kale maç yapan çocuklar ara sokakların tanıdık görüntüsü iken; günden güne yerlerini, balkonlarına çamaşır asmak veya halı çırpmak yasak olan onbeş uzun bloklu sitelere, ne ararsan bulabileceğin, müzikli alış-veriş imkanı sunan süpermarketlere ve ücretsiz müşteri servislerine, avuçiçi kadar çocuk oyun parklarına yada kum havuzlarına filan mı bırakıyor?

Şehirleşme dediğimiz şey, garip bir hal aldı. Osmanlı'daki şehir hayatından artık günümüzde eser yok. Peki Osmanlı'da nasıldı? Ya öncesinde? Ve şimdi?

İslam geleneğinden günümüze kadar gelen süreçte şehir hayatı ve yerel yönetimler üzerine; sosyolojik tahliller, araştırma notları, sorunlar ve çözüm yollarının toplandığı bir eser var kitaplığımızda. Oldukça kapsamlı bir çalışma. Birçok değerli yazarımızın imzası bulunması ve konunun birçok farklı açıdan incelenmiş olması bakımından da oldukça önemli. Şöyle ki:Kitap, sahasında uzman 40'a yakın ilim adamının araştırmalarıyla hazırlandı. Asr-ı Saadet'ten Osmanlı ve günümüze uzanan yerel yönetim anlayışının değerlendirildiği bu eserde, İslam geleneğinden günümüze İslam şehirlerinin sosyal yapısı, şehir ve şehirli kültürü, şehirde sosyal yaşantı, mimarî, şehircilik ve yerel yönetim uygulamaları ile günümüzdeki kent hayatı, kent yönetimi ve kent kültürü yönetim sorunları, öneriler ve çözümleri anlatılmaktadır. 

 

İki cilt halinde hazırlanan bu eserin birinci cildinde, Asr-ı Saadet'ten yaklaşık olarak Tanzimat dönemine dek şehir ve yerel yönetim kavramları etrafında kurumlar ve hizmetler ayrı ayrı ele alınmaktadır. Yerleşme düzeninden yönetime; yönetim kademesinden tekrar toplum katmanlarına doğru uzanan şekillenmede, tarihsel gelenek içinde nasıl bir değişim ve başkalaşıma ulaşıldığı da konuların muhtevasında detaylı bir biçimde görülecektir. Eserin ikinci cildinde ise Tanzimat sonrasından günümüze kadar yine aynı düzlemde tarihsel süreç incelenmektedir. Burada yerel yönetimlerin anlayış ve sorunlarının değerlendirilmesiyle beraber ülkemizin yönetim sorunlarına gelenek bağlamında yaklaşılıp özellikle yerel yönetim kavram ve anlayışlarına yeni yorumlar getirilmiştir. Bu ciltte ayrıca tarihsel örneklikleri olan belli başlı İslam şehirlerini inceleyen yazılara da yer verilmiştir.

Kitapta imzaları bulunan yazarların isimleri şöyle:

Ali Bulaç                                                   İlhan Tekeli

Prof. Dr. İbrahim Canan                            Doç Dr. Davut Dursun

Prof. Dr. Vecdi Akyüz                               Yard. Doç. Dr. Hamza Al

Prof. Dr. Cahit Baltacı                               Yard. Doç Dr. Muharrem Es

Mustafa S. Küçükaşçı                               Prof Dr. Halil İnalcık

Prof. Dr. Ziya Kazıcı                                  Osman Turan

Prof. Dr. Ali Mazeheri                                Karl Jahn

Seyfettin Ünlü                                          Titus Burckhardt

Doç. Dr. Mustafa Aykaç                            Mahmut Kanık

Prof. Dr. Mustafa Cezar                            Prof. Dr. Bekir Karlığa

Prof. Dr. Turgut Cansever                         İlhan Kutluer

Mustafa Armağan                                     Doç Dr. Şükrü Karatepe

Metin Karabaşoğlu                                    A. Turan Alkan

Mustafa Şentop                                        Mustafa Özdamar

Prof. Dr. Cengiz Orhonlu                           Sezai Karakoç

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz                               Aykut Köksal

Prof. Dr. Özer Ergenç                                Santoş G. Koş

Prof. Dr. H. Kazgan / Sami Önal                 Adnan Aslan

Prof. Dr. İlber Oltaylı                                  Recep Yazıcıoğlu

Himmet Taşkömür                                    Kemal Vehbi Gül

Prof. Dr. André Raymond                           Doç Dr. Halil Ürün

Yusuf Kaplan

 

Kitabın; 1996 yılındaki birinci basımının edisyonu Vecdi Akyüz ve Seyfettin Ünlü tarafından yapıldı. 2004 yılındaki ikinci baskının edisyonu ise Vecdi Akyüz'e ait. Ve bu değerli kitap, İlke Yayıncılık'ın kitapları arasında.

Şurası muhakkak ki; şehir hayatında gönüllü ya da gönülsüz, hayatlarını idame ettiren bizlerin, bu hayata dair düşünmemiz, konuşmamız ve tartışmamız gereken birçok başlık var. Bu kaynak kitap, tefekkürün kapısını aralayacak nitelikte.

 

Esra Türkân, tüm şehirlilere tavsiye etti.

 

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2016, 14:20
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner26