Sahîh-i Buhârî yeniden basıldı

Şeyh Muhammed Ebu’l Huda öncülüğünde Sahîh-i Buhârî’nin Sultan Baskısı yenilendi.

Sahîh-i Buhârî yeniden basıldı

Sahîh-i Buhârî İslâm tarihi boyunca üzerinde en çok çalışılan eserlerden biri olmuştur. Onun bu kadar ilgi görmesinde hiç şüphesiz hadisleri kabulde gösterdiği hassasiyet, tertib ve tasnifteki başarısı yanında musannifin ihlas ve samimiyeti önemli rol oynamıştır.[1] Sahîh-i Buhârî mazhar olduğu bu büyük teveccühe paralel olarak tarih boyunca birçok edisyon çalışmasına konu olmuş, özellikle matbaanın İslâm dünyasında yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte yazma haldeki edisyon çalışmaları matbu neşirlere dönüşmüş ve ortaya birçok Sahîh-i Buhârî metni çıkmıştır. Bunlardan en önemlilerinden biri de Sultan II. Abdülhamid’in masrafını kendi özel hazinesinden karşılamak suretiyle 1895’te Mısır’da bulunan Emiriyye matbasında dokuz cilt halinde bastırdığı Sahîh-i Buhârî neşridir. Sahîh-i Buhârî’nin en ilmî neşirlerinden birini teşkil eden II. Abdülhamid neşri bir diğer adıyla Sultan Baskısı birçok yönden emsallerine üstünlük arz etmektedir. Neşrin en önemli özelliği, Sahîh’in günümüze ulaşan en güvenilir ve ayrıntılı edisyonu olan Yûnînî nüshasını esas almasıdır.

Buhârî nüshaları konusundaki en kapsamlı edisyonu yapan Şerefuddin Ebu’l-Hüseyn Ali b. Muhammed el-Yûnînî tarafından gerçekleştirilen bu edisyon, en sağlam ve güvenilir nüsha olarak sonraki asırlarda büyük rağbet görmüş ve en fazla istinsah edilen Buhârî edisyonu olmuştur. Yûnînî, nüshalar arasındaki tüm farkları notlarında belirtmiş, metni titizlikle düzenlemiştir. Başvurduğu her eser için kısaltmalar tayin etmiş, bunları kullanarak kenar boşluklarında nüshaların farklılıklarına değinmiştir. İşte bu düzenleme süreciyle karşılaştırmalı basımın da öncüsü olmuştur. İmam Yûnînî, hayatını Sahih-i Buhari'yi öğrenmek, öğretmek ve nüshalarını kıyaslamaya vakfetmiştir. Öyle ki bir senede 11 kez okuduğu vakidir. 667/1268 yılında Şam'ın en meşhur âlimlerini Sahîh-i Buharî'nin kıraati ve tashihi için bir araya getirdiği meclisler düzenlemiştir.

Sultan II. Abdülhamid, sünnete hizmet etme gayesiyle nakle ve akla uygun bir şekilde hadislerin neşrine karar vermiş, bunun için de hadis kitapları içinde sağlamlığıyla öne çıkan Buhârî-i Şerîf’in yazma ve matbu nüshalarıyla karşılaştırılarak yeni bir baskısının yapılmasını ve ücretsiz olarak İslâm dünyasına dağıtılmasını irade buyurmuştur. II. Abdülhamid, bu neşirle bir taraftan sünnetin geçmişte ulema tarafından ne kadar ilmî ve titiz bir şekilde muhafaza ve nakledildiğini göstermiş olmakta, bir taraftan da Sahîh-i Buhârî’nin en muteber metnini ilim dünyasının tetkikine sunmaktadır. Bu neşir aslında aynı zamanda Sahîh-i Buhârî’nin yazma halde bulunan en muteber edisyonunun kurtarılmasına ve muhafazasına hizmet etmiştir.

127 yıl aradan sonra Şeyh Muhammed Ebu’l Huda el-Yakubî’nin öncülüğünde Signatora Yayınevi Sahîh-i Buhârî’nin yeniden basımını gerçekleştirdi. Eserin hazırlanmasında İslâm uleması arasında en âli isnatlara sahip olan ve hadîs ilminde bir otorite kabul edilen Şeyh Yakubî’nin kütüphanesinde yer alan Sultan Baskısı esas alındı. Yayınevi önsözünde eserin tekrar basılmasındaki niyetin Sahîh-i Buharî’nin en sahih baskısı olan bu eserin âlimler ve ilim talebelerine ulaşmasını sağlamak, II. Abdülhamid’in mirasını yaşatmak ve İslam’a olan hizmetini Sultan Baskısı münasebetiyle hatırlatmak olduğunu söylüyor. Dokuz ciltlik Sultan Baskısına ek olarak Şeyh Yakûbî’nin “Sahîh-i Buhârî'ye Giriş” kitabı da basılmış ve Sahîh-i Buhârî'yi okuyan kişinin ihtiyaç duyacağı konular ele alınmıştır.

Önümüzdeki ay, Şeyh Muhammed Ebu’l Huda el-Yakubi’nin okuyuşu ve icazetiyle Fatih Camii’nde Sahîh-i Buhârî’nin baştan sona okunup hatmedileceği bir Hadis-i Şerif meclisi düzenlenecek, 11 günlük sabah namazından yatsıya dek sürecek yoğun program 22 Ağustos’ta başlayacak ve 1 Eylül’de hatim programı ile sona erecek.

 

[1] Mehmet Özşenel, “Sahîh-i Buhârî Neşirleri: Sehârenpûrî Neşri ile

II. Abdülhamid Neşrinin Karşılaştırılması” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 11, Sayı 21, 2013, 457-484.

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 09:07
banner25
YORUM EKLE

banner26