Önümüzde çözülmeyi bekleyen büyük mesele: Aile

“Aile Olmak” kitabı aile üzerine yapılmış bir soruşturma. Kitap meseleyi bir sivil teşkilat bakışı ile ortaya koymaya çalışmış. Mustafa Körkün Tarhanacı yazdı.

Önümüzde çözülmeyi bekleyen büyük mesele: Aile

“Aile Olmak” bir sivil toplum soruşturması. Dört “sivil toplum kurumu gönüllüsü” hanımın röportajlarla oluşturduğu topluma yönelik bir araştırma. Bir eleştiri, bir özeleştiri, bir arayış, bir yöneliş, bir yürüyüş… Noktası yok, virgülü çok, renkli bir istişare halkası. Tek gündem var: Aile. 

Toplumdaki “şikayet ve ihbarları” dikkate alan gönüldaşlar araştırmaya koyulup sorunu aydınlığa kavuşturmak amacıyla konuya eğilmiş, incelemiş. İlahiyatçı, yazar, kanaat önderi, hareket lideri, aydın ve uzmanlardan müteşekkil güzel bir kadrodan derledikleri birikimi makaleler halinde tefekkürümüze sunmuşlar. Emperyalizmin saldırdığı en önemli alanlardan biri olan aile hususunda bu tür orijinal çalışmalara ihtiyacımız vardı.  

Sivil bakış

Aile Olmak kitabı meseleyi bir sivil teşkilat bakışı ile ortaya koymaya çalışmış. Sunuştaki sivil toplum vurgusu, sorular ve bir sivil toplum platformu başkanı tarafından yapılan kapanış yazısı bu endişenin bir sonucu. Aileden sivil topluma, ümmete, devlete, medeniyete giden bir yol var. Sivil toplum çalışmaları Türkiye’de bir kültür ve gelenek oluşturma yolunda ciddi adımlar attı, bu zor ve uzun süreçte mücadelemiz devam ediyor.

Bu çalışmalarda önemli sorular şöyle: gençlerin ve kadınların olması gereken yer neresi? Din ve gelenek bu konuda ne diyor? Yaşadığımız ekonomik ve kültürel değişimler sebebiyle “aile içinde” yaşanan çatışmalar bu “konum belirleme” gayretlerine olumsuz etki yapıyor!

Bizler, sivil toplum gönüllüleri, şeytanın ayak oyunları ile toplumun dönüşümüne “izleyici” kalamayız! İmanı, vicdanı, zihni, kalbi ve ameliyle tarihin/kaderin yazımına bizzat katkı sunma gayretinde olan “sivil toplum temsilcileri” meseleye nasıl müdahil olmalı?

Öyle ya da böyle “değişim nehri” akmaya devam ediyor. Yapmamız gereken hayali bir direniş mi, akl-ı selim bir yöneliş mi? Ailenin konumunu güçlendirmeliyiz eyvallah, o halde aile içi / toplum içi iletişimi geliştirmeliyiz, tek görüşle yola çıkamayız, yol alamayız. Kuşatıcı bir bakış, kapsamlı bir çözüm arayışındayız.    

Doğru sorular

Tüm okumalarımız, tefekkürümüz, istişarelerimiz ve çalışmalarımız bizi doğru sorulara götürmeli. Aileyi bir hayat okulu, iman ve cihad kültürünün temel zemini, İslami mücadelenin ve İslam ordusunun en küçük birimi olarak gören bizler aile mefhumuna ilişkin soracağımız doğru sorularla doğru cevaplara ulaşabiliriz. Ana babanın hedefleri, planları, faaliyetleri, yöntemleri, adetleri, tavır ve tutumları çocuklara temel hayat kodlarını verirken bu sahayı nasıl boş bırakabiliriz? Bu alanda doğru modelleri ilmi ile amil alimler ve gönüllü cihad erleri kuracaktır. İşte bu endişelerle yapılmış bu çalışmanın derdini, hedefini sunuş, önsöz ve soruşturma sorularında net biçimde görebiliyorsunuz:  

Soruşturma 7 ana başlık etrafında düşünceyi enine boyuna genişletmek için sıralanan sorulardan oluşuyor. Şu temel soruların cevaplarını tüm istişare ortamlarımızda konuşmaya ve çalışmaya başlayabiliriz:

1-Kur’an’ın ve sünnetin İslami davet mücadelesinde “aileye” yüklediği misyonun güncel modellerini nasıl oluşturmalıyız?    

2-İslam’a kadın ve aile üzerinden eleştiri yöneltenlere karşı, dini kaynaklarımız Kur’an ve sünnetteki sahih söylemi yeterince yansıtabiliyor mu?  

3-En geniş manada iyiliği (Bakara 177) yaymak hususunda aile fertlerine düşen görevler nelerdir ve bu sorumluluklar çerçevesinde ailenin sivil topluma, sivil toplumun aileye katkıları neler olmalıdır?

4-Modern hayat “geniş aileyi” ve toplumu hızla dönüştürürken iyilik hareketlerinin gelecekte sağlıklı bir şekilde çalışmalarına devam edebilmesi için gençlere, aileye etkisi ve katkısı neler olmalı, süregiden değişimler nasıl kurgulanmalıdır?

5-Kadın erkek ilişkilerini modernizm ve gelenek kıskacından kurtarıp Hak Dinin fıtrat ve denge ölçüleri ile nasıl doğru konumlandırabiliriz?

6-Ailede mahremiyet, iffet ve şiddet hususlarını, mevzuyu sadece kadına odaklamadan ve aileyi de parçalamadan nasıl değerlendirmeliyiz?

7-Medyanın ve sanal dünyanın aile yapımıza etkileri nelerdir?  

Renkli cevaplar

Cevaplara başlamadan önce ilgili şahsiyetin eğitim ve kariyer hayatı ile yaptığı çalışmalara dair bir özet okuyorsunuz. Merakı celbedip daha fazlasını araştırmak daha “nitelikli bir okuma” olur. “Sayfalar yetmiyor” duygusuna rağmen bir kitapta 7 soru üzerinden 12 yazarla temasa geçmek güzel bir istişare, doyurucu bir bilgilenme ve gayet verimli bir tefekkür olmuş. Aynı sorulara verilen cevaplar içinde Halid Meşal’de mücadele ruhunu, Hayreddin Karaman’da sahih dini bilgi ve oturaklı bakış açısını bulmak mümkün. Benzer farklı açılar diğer yazarlar için de geçerli. İlk defa duyulan olay, bilgi ya da fikirler ile cins bakışlar da cabası... Yazarların duygu ve düşünce dünyamda bıraktıkları izlere dair küçük bir demeti aşağıda bulabilirsiniz: 

Mehmet Görmez: Tüm insanlık bir büyük ailedir. Nikah Kalû belâdaki misakın devamıdır ve her ailenin bir davası olmalıdır.

Ramazan Kayan: Evlilikler ebediyete kodlanmalı, aileler cennet odaklı kurulmalı. Sivil kurumlar güçlü şahsiyetler yetiştirmeli. Sorunlarımız esasta fikirsel değil ahlaki, okumalarımız ve eğitimlerimiz ahlaki zafiyetlerimizi tedavi etmeli. Gençlerden aksiyon bekliyorsak önce onlara “aşk” vermeliyiz. Allah ile dostluğu olan aileler için aşkınlık, arınmışlık ve adanmışlık lazım.     

Halid Meşal: Aile çürürse toplum çürür. “İbadet aileleri” var olmalı çünkü ahlak ailede aşılanır, aileden daha iyi bir eğitim yuvası olamaz. Çocuk eğitiminde duygusal tatmin ve mantıksal yönlendirme 2 ana noktadır.

Habercinin notu: Bir misal olarak, acizane görüşüm Said Nursi ve Gazali, Mevlana ve Hasan el Benna, Metin Karabaşoğlu ve Rabia Christine Brodbeck beraber okunabilir/okunmalı.

Hayreddin Karaman: Ailelerimiz teorik İslam, geleneksel hayat ve modern dünyadan izler taşıyor. Doğru İslami bilginin vazgeçilmez ikinci kaynağı sünnettir, eksik aktarım ve yanlış anlaşılmalar sünnetin kendisine yıkılamaz.

Saffet Köse: Türkiye’de “büyük aile” hala yaşıyor, sivil kurumlar bu ailenin bekası için bir şeyler yapmalıdır.

Cihan Aktaş: Dindarlık yüreklere dokunmalı. Ailede “neşeli üretkenlik” ortamı oluşturulmalı. Bir hareketin en büyük zenginliği ve güven kaynağı eleştiriye açıklığıdır.

Kemal Sayar: Geniş aile kültürü bir tür sosyo-psikolojik destektir, STK’lar geniş aile nimetlerinden mahrum kalmış aileler için bu fonksiyonu destekleyecek bir görevi yerine getirebilir.

Alev Erkilet: Aile günümüz dünyasında veya şartlarında korunaklı bir kale misyonunda değildir, olamaz. Aile ve kadınla ilgili politikalar öfke ve telaşla, tek açıdan yaklaşarak yapılamaz, soğukkanlı, objektif, derinlikli çalışmalarla yürütülmelidir.

M. Said Hatiboğlu: Hz. Peygamber (sas) hanımına danışmış ve sonra onun dediğini yapmıştır. Temel sorunumuz okumamak ve uzmanlaşmamaktır.

Hasan Hanefi: Farklı yaklaşımlar tekfir edilmemeli. Özgür düşünceye gözümüz gibi bakalım, ortak kültürü yeniden inşa edelim.

Hayri Kırbaşoğlu: Sürdürülebilir bir İslam yorumu için kadın ve erkek birbirine yardımcılar (veli) olmalıdır.

Turgay Aldemir: “Aile” İslam davasını birlikte taşımalıdır. Tamamen retçi ya da tamamen teslimiyetçi bir tutum yanlış, meseleleri soğukkanlı ve bilimsel analizlerle ele alabilmeliyiz. Linç kültürü, suçlayıcı ve kronik muhalif dil ile siyaset eleştirisi sadece birbirimizi yıpratır, konuları sağlıklı müzakere ortamlarında irdelemeliyiz. Aile sorunları yapıcı bir dille çözülür. Kötülüğü örtüp tedavi edelim, iyiliği yayıp paylaşalım ve çoğaltalım. Aile hazinemizi Anadolu irfanının temellerinden çıkarmalıyız. Türkiye 170 ülkeye iyilik ulaştıran dünyanın en fazla iyilik eden insanlarından oluşuyor. “Aile”, hak dava için faal olmalıdır. Dernek ve vakıflarımız sağlıklı iletişim, sahih bilgi ve salih amel düsturlarıyla aile merkezli çalışmalar yapmalıdır. İslam’ın şekilleneceği yer “aile ve sivil toplumdur”. İnsanlığın ayağa kalkışında en etkili unsur Anadolu irfanı ve kadim Anadolu ailesi olacaktır.

Mustafa Körkün Tarhanacı

                   

Yayın Tarihi: 13 Nisan 2020 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 16:50
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Zeki Can
Zeki Can - 2 yıl Önce

Mustafa Bey neyi okuyalım diye düşünenler için bu kitap tahlilleri faydalı olacaktır.

banner26