Onlar gidecekler ve siz kalacaksınız, direnin!

İran İslam Devrimi yakın tarihimizin ve dünya tarihinin önemli bir dönüm noktalarından birisi. Ancak devrimin mimari İmam Humeyni ile ilgili bilgilerimiz çok sathî…

Onlar gidecekler ve siz kalacaksınız, direnin!

İran İslam Devrimi’ni –yaşımız elvermediği için- bizzat görüp yaşayamasak da, devrim sonrası ümmet coğrafyasında ve diğer Avrupa ülkelerinde esen rüzgârdan herkes nasibini almıştır. Elbette bu, süregiden tarih akışını büyük bir değişikliğe uğratmıştır. O dönemde Türkiye’de de ciddi kutuplaşmalar olmuş, yapılan çeviriler üzerinden Türkiye’de böyle bir hareketin olup olamayacağı ya da olabilirliği üzerinde belli çevreler kafa yormuşlardı.

Devrimin lideri İmam Humeyni hakkında ise onun müderris-ulema, mutasavvıf-arif olması pek konuşulmazken hep aksiyoner bir devrimci olması mevzu bahis olmuştu. Her tarih hadisesi kendi döneminde sağlıklı değerlendirmelere muhatap olamaz. Ne var ki İmam Humeyni’nin 3 Haziran 1989 yılında vefatının üzerinden yirmi dört yıl geçmiş ve devrim, İmam’ının hayat ve öğretilerinden çoktan uzaklaşmış gibi görünüyor.İmam Humeyni

Hatıraların izinde İmam Humeyni

Yaptığımız değerlendirmeler Ayetullah Seyyid Ali Hameneî’nin yazdığı Güneşe Övgü (çev. Nurcan Altun, Feta yayınları, 2013, 168 s.) kitabından hareketledir. Güneşe Övgü, İmam Humeyni ile ilgili kısa ama hayatın hülasası hatıraların derlendiği bir eserdir. Kitabın yazarı, İmam’ın yakınında ve kabinesinde yer almış isimlerden. Humeyni’nin hayatından –en azından benim ilk defa gördüğüm- karelerin yer aldığı resimlerle yolculuğa çıkaran yazar, evvela Humeyni’nin kendi hayatında yaptığı değişikliği şu cümle ile özetliyor: “Biz bakırdık, o bizi altına çevirdi. O kimyaydı, iksirdi. Bizim sıradan bir hayatımız vardı. O durgunlukları harekete geçirdi, canlandırdı ve insan yetiştirdi.” (s.53)

Kitabın satır aralarında İmam’ın mücahidliği, muvahhidliği, kendine özgülüğü, cesareti mevzu bahis edilirken, İmam’ın iç dünyasına ve zühd hayatına da yolculuk yapılmış. İmam aslında bir müderris. Kum şehrinde mütevazı, vakur, “fetihlerin fethi insanları ve gençleri yetiştirmektir” düsturuyla hareket eden bir müderris... Derslerini hep yerde oturarak vermiş, hocalar için tahsis edilen minbere hayatta olduğu sürece hiç oturmamış, ne zamanki dönemin önemli ayetullahlarından bir isim vefat edince ısrarlar sonucu minbere çıkmış ve bu mertebenin ve makamın/ yaptıkları işin mesuliyetinin büyüklüğünden va’z etmiştir.

Son ana kadar namaz ve zikir

Hayatı başlı başına bir cehd ve gayret safahatı olan İmam, iç huzurunu, nefis tezkiyesini (aynı zamanda “Tezkiye-i Nefs” adlı kitabı da bulunmaktadır) bizzat kendi hayatında ve son demlerinde de ihmal etmemiş. İmam Humeyni’nin hayatının son demlerine şahitlik etmiş oğlu Hacı Ahmet onun son anlarını şu sözlerle aktarmış: “İmam, hayatının son günü öğleden önce yatağının üzerinde namaz kılıyordu. Bir müddet ‘öğle oldu mu?’ diye sordu. ‘Evet’ dedim. O zaman öğle ve ikindi namazını sünnetleriyle beraber kılmaya başladı. Namazını bitirdikten sonra zikirle meşgul oldu, koma haline girdiği anlara kadar da ‘subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahi vallahü ekber’ zikrini aralıksız tekrarlıyordu.”

Ne vasiyet etmişti?

İmam Humeyni devrimin sürekliliğini birtakım iç unsurlara da bağlamış. “Sadece iki unsurun bekasına devam ederseniz her şey hallolacaktır” demiştir. Bunlardan ilki fakihlik ateşinin sönmemesi, ikincisi ise ahlak ve nefis tezkiyesidir. Yazar onu “aynî alem karşısında insanın aklî alem” tanımının kâmil örneği sayarken otuz sayfalık vasiyetini İmam’ın şu cümleleriyle özetlemiş: “Güçlü olun, zaafa kapılmayın, Allah’a dayanın, ‘Kafirlere karşı çetindirler, kendi aralarında merhametli (Fetih suresi, 29)’ düsturuyla amel edin. Eğer birlikte olursanız hiç kimse size zarar veremez” (s.71)

Hayatını Kur’an ile taçlandırmış, bir gün bile Kur’an okumayı aksatmamış olan İmam, ruhunu teslim etmeden de, teslim ettikten sonra da düşmanların korkulu rüyası olmuştur. Son söz yine İmam’ın: “Onlar gidecekler ve siz kalacaksınız, direnin, onlar bâtıldır.”

Kâmil Büyüker, İmam Humeyni’nin hayatının satır aralarında dolaştı

Yayın Tarihi: 01 Haziran 2013 Cumartesi 12:12 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2018, 10:04
banner25
YORUM EKLE

banner26