Ömrü Allah'a Teslimiyetin Işığında Yaşamak

Latif Kınataş’ın ‘Söz ve Tanıklık’ adını verdiği kendi küçük ama içeriği derin ve samimi kitabı, bir tanıklığın yazıya geçirilmiş hali. Muaz Ergü yazdı.

Ömrü Allah'a Teslimiyetin Işığında Yaşamak

Müslümanların yeryüzündeki var oluş gayesini açıklayan en iyi sözcüklerden biri sanırım tanıklık. Adil tanıklık… Söz de bu tanıklığı icra etmenin temeli. Tanıklığın en güzeli, sözlerin en güzeli olan Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadetin sınırlarını çizdiği bir tanıklık. En makbul, en tutarlı, en kadim… İslam’ın kapısı bu Şahadetle açılır ve girdiğimiz bu selamet yurdunda bir ömür adil tanık olarak, kul olarak yaşarız.

Latif Kınataş’ın ‘Söz ve Tanıklık’ adını verdiği kendi küçük ama içeriği derin ve samimi kitabı, bir tanıklığın yazıya geçirilmiş hali. Kınataş, sahibi olduğu Mana Yayınları’ndan önemli kitaplar yayınlıyor. Çeşitli ülke ve dillerden kayda değer yazarların kitaplarını düşünce dünyamıza kazandırıyor. Kültür ve düşünce alanındaki ezberci, taklitçi geleneği bozma gayesinde. Yeni şeyler söyleme ve tartışmanın yollarını açma gayretinde.

Ömrü Allah’a teslimiyetin ışığında yaşamak

‘Söz ve Tanıklık’ değişik denemelerin bir araya getirildiği üç bölümden oluşuyor. Kurgulanmış, üzerinde çalışılmış metinlerden ziyade yaşanmışlıklardan, deneyimlerden ibaret. Samimi, sıcak bir üsluba sahip. Hayatın içerisinde hepimizin zaman zaman aklına gelen, kafasına takılan mevzular hakkında çeşitli fikirler dile getiriliyor. Olaylar, gözlemler, şaşkınlar, onaylamalar, aykırılıklar… Kimileyin bir olay etrafındaki tespitler, kimileyin muhabbet, kimileyin de ders alınacak tecrübeler… Kitabın geneline hayat ırmağının akıntısına kapılıp bir çer çöp mesabesine inmek yerine kendimizi tanıyarak, varlığı tanıyarak ve reelin ötesine kanatlandıracak sorular sorarak yaşama düşüncesi hâkim. Ömrü Allah’a teslimiyetin ışığında yaşamak…

Latif Bey “Helal Süleyman’a Vah Eyyub’a Mı” başlıklı yazısında, “İnsana düşen, yaptıklarını küçümsemeden ama yetersiz görerek sonucunu Allah’tan bekleyerek çalışmaktır. Allah, sonuç tayin etmek gibi tanrısal bir görevi bir insana, bir kula uygun görmez. Onun için, müntesibi olmayan veya çok az olan elçilerini suçlamamıştır.” diyerek başarıyı kendine mal eden Firavuni tavra karşı bizi uyarıyor. Aynı zamanda kazanmanın, başarmanın değil mücadele etmenin, çaba harcamanın, yolda olmanın önemli olduğunu belirtiyor. Aslolan zafer değil değerleri, öğretileri koruyarak tutarlı bir mücadele içinde olmak. Başarı için her yolu mubah görmemek. İlkeleri gözetmek… İddiaları maslahatlara kurban etmemek…

Kerbela’nın gereği gibi anlaşılması

“Denemeler-Deneyimler” alt başlığıyla okuyucuya sunulan Söz ve Tanıklık’ta İslam tarihi ve dini kavramlarla ilgili düşünceler de yer alıyor. Kerbela ile ilgili bir yazıda önemli bir noktaya dikkat çekiliyor. Tarihin belli döneminde olmuş belli vakıalara takılıp kalmak, zamanı orada dondurmak, o vakıa dışında hiçbir şey görmemek yaşadığımız zamanı gereğince anlamayı ortadan kaldırır. Geçmişteki vakıaya takılıp kalmak bugünü karartan, görünmez kılan bir perdeye dönüşür. Latif Kınataş, ritüelleşmiş bir matem programına dönüştürülen Kerbela Vakıasının yukarıda dile getirdiğimiz duruma dönüştüğünü belirtiyor. Gelenekselleşmiş/ritüelleşmiş, amaç ve fonksiyonlarından koparılmış bir mah-ı matem ve ah-u figan törenleri yerine Hüseyin’in ruhunu şad edecek etkinler yapılmasını teklif ediyor. Kerbela’nın gereği gibi anlaşılması ve yeni Kerbelaların olmaması için neler yapılması gerekir’in tartışılması gerektiğini ifade ediyor.

Kerbela’daki Yezit’e takılıp çağımızın Yezitlerini görmemek en kötüsü. Çağdaş zalimlere, çağdaş Yezitlere karşı Hüseyni bir duruşu hayata geçirelim. Kendimizi zincirler vurmak yerine, matem törenlerinde zorlama gözyaşı dökmek yerine Hüseyin’i ve Hüseyni kıyamı hatırlayalım, hatırlatalım…

‘Söz ve Tanıklık’ bir âdemoğlunun hayatındaki olayların, gözlemlerin, yaşanmışlıkların samimi ve doğal bir şekilde ortaya çıkışı ve kaleme alınmasından müteşekkil. Haddini bilen, üstten bakmayan, sorumlu bir vicdanın arayışları…

Latif Kınataş, Söz ve Tanıklık, Mana Yayınları

 

Muaz Ergü

Yayın Tarihi: 12 Haziran 2017 Pazartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2018, 16:53
banner25
YORUM EKLE

banner26