Ömer Erdem'in yeni şiir kitabı çıktı!

90 kuşağının önde gelen şairlerinden Ömer Erdem, geçtiğimiz günlerde “Kör” isimli yeni şiir kitabını okurlarıyla buluşturdu.

Ömer Erdem'in yeni şiir kitabı çıktı!

90 kuşağının önde gelen şairlerinden Ömer Erdem, geçtiğimiz günlerde “Kör” isimli yeni şiir kitabını okurlarıyla buluşturdu. Everest Yayınları’ndan çıkan bu kitap, şairin 2011 içerisinde yayımlanan şiirlerini bir araya getiriyor; hatırlanacağı gibi şair, geçtiğimiz yılın en üretken şairlerindendi ve muhtelif dergilerde yayımlanan şiirleriyle hemen her ay okur karşısına çıkıyordu. Bu şiirlerin önceden duyurulduğu gibi Kör başlığı altında kitaplaşması, şairin son dönem şiirlerine dair yorum yapabilmemizi de kolaylaştırmış oldu.

7. şiir kitabı

Her yeni kitabıyla ilgi görmeyi başaran Ömer Erdem, hatırlanacağı gibi 2006’da yayımlanan “Evvel” isimli beşinci şiir kitabıyla birlikte Türk şiirine gerçek anlamda yerleşmiş, etkileri şimdiye dek süren ve devam edeceğe benzeyen bir şiir tekniği kurmuş, gelenek-modern çatışmasına yeni bir perspektif kazandırmıştı. 2010’da yayımlanan “Kireç”le şiirini yeni mecralara yönlendiren şair, “Kör”le birlikte “Evvel”deki sentaks yapısını ve poetik algılayışı yeniden işlemeye başlamış sanki; elbette bu dönüş “Evvel”deki tekrir sanatı örneklerinin, tek imaj etrafında şiir kurma yöntemlerinin dışında bünyesinde birtakım yenilikler de barındırıyor, bu yenilikler, kitaba yapılacak eleştirilerde dile getirilecektir.

Eleştirel şiirler

“Kör”deki şiirlerin, alttan alta “kör”lük teması etrafında bir araya geldiğini görüyoruz. Şair, toplumun, devletin ve dahası insanın “kör”lüklerine orijinal eleştiriler getirerek adeta “okur”un gözlerini açmaya çalışıyor; bilgece duruşuyla da şairlerin aydınlık vicdanlarıyla topluma ışık saçma mücadelesini vurguluyor. Bu yönleriyle “Kör”, Ömer Erdem’in şimdiye dek yayımlanmış şiir kitaplarının en eleştireli. Türk şiirinin gelişimini takip etmek isteyen şiir okuru, bu kitabı gözden kaçırmamalı.

Osman Kurt haber verdi

YORUM EKLE