O tefsir Türkçe'ye tercüme ediliyor!

Abdülkadir Geylânî Hazretleri belki de en yetkin tasavvufi tefsiri kaleme almıştı. Tercüme ekibinden Prof. Dr. Dilaver Gürer Hoca ile konuştuk.

O tefsir Türkçe'ye tercüme ediliyor!

Geçenlerde, Şefkat Yayınları’ndan Dr. Fadıl Geylani’nin Nehrü’l-Kadiriyye’sini almak üzere Laleli’deki kitapçıların kalbi olan Yümni’ye uğradım. Kitaplar üzerinden sohbet ederken öğrendim ki Fadıl Hocanın titiz araştırmaları neticesinde gün yüzüne çıkardığı “Tefsirü’l- Geylanî” Arapça neşrinden sonra şimdi Türkçe’ye çevriliyormuş. Birkaç ay içerisinde de tamamlanacakmış. Tashih çalışmalarının ardından da Geylani Araştırma Merkezi tarafından basılacakmış.

Çeviriyle “Abdülkâdir Geylânî ve Kâdiriyye’nin Kolları” isimli yetkin doktora çalışmasıyla tanıdığımız  Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilaver Gürer’in de aralarında bulunduğu sekiz ikişilik bir ekip ilgileniyormuş. 

Çeviri ekibinde kimler var?

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz (Selçuk Ün. İlahiyat Fak.), Doç. Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu (Erciyes Ün. İlahiyat Fak.), Yrd. Doç. Dr. Osman Nuri Küçük (Erciyes Ün. İlahiyat Fak.), Yrd. Doç. Dr. Tahir Uluç (Selçuk Ün. İlahiyat Fak.), Yrd. Doç. Dr. İbrahim Işıtan (Karabük Ün. Fen-Edebiyat Fak.), Arş. Gör. Ali Çoban (Selçuk Ün. İlahiyat Fak.), Abdülaziz Geylani çeviri ekibindeki diğer isimler.

Prof. Dr. Dilaver Gürer Hocamıza kitap ve çalışmalar hakkında merak ettiklerimizi sorduk.

Hocam, Gavs-ı Azam’a (k.s.) nisbet edilen Tefsirü'l Geylanî, Beyrut ve Şam'da neşroldu ve çok teveccühe mazhar oldu. Bununla beraber şimdi Türkçe'ye tercüme edildiğini öğrendik. Çok kıymetli bir eser olduğu muhakkak. Bu tefsirin nevi şahsına münhasır özelliklerinden bahseder misiniz?

Evet, Fadıl Abi yani Fadıl Geylani 30 yıldır peşinde olduğu Abdülkadir Geylani'nin eserleri arasında böyle bir tefsire ulaşmış. Kendi imkanlarıyla da bu tefsiri 6 cilt olarak Beyrut'ta bastırdı. Bu tefsirin dünyanın değişik kütüphanelerinde dört adet nüshasını bulmuş. Gerçekten de ilim alemi için büyük bir hizmet. Öbür taraftan tefsir tamamiyle işarî yani tasavvufî bir tefsir ve tam tefsir. Kur'an-ı Kerim, baştan sona işarî bir üslup ile tefsir edilmiş. Bu tefsirin tercümesinde yedi kişi görev aldık. Hepimiz de ilahiyat hocasıyız. Dolayısıyla diğer tefsirlerle az çok mukayese imkanımız var. Tefsirin tercümesinde görev alan bütün arkadaşlarımın ortak ifadesi olarak şunu söyleyebilirim. Son derece tatlı, akıcı ve doyurucu bir tefsir. Metot olarak ağır ve uzun açıklamalara asla yer verilmemiş. Bu tefsir hem gündelik hayatta lazım olacak ilmihal bilgilerini ve dinî bilgileri kapsıyor, hem Kur'an-ı Kerim'i çok akıcı bir şekilde tefsir ediyor hem de tasavvufî meşrebe yakın ve aşina olanlara doyumsuz marifet örnekleri sunuyor.

Ben bir yandan da meal çalışması yapıyorum. Meal gerçekten de zor bir çalışma. Her ne zaman bir kelimede takılsam bu tefsire müracaat ediyorum ve bu zamana kadar yaptığım bütün müracaatlarda hiçbir tereddüde mahal bırakmadan aradığım kelimeyle ilgili en güzel cevabı buldum. Tefsirde genellikle irfanî bir dil kullanılmış. O açıdan bu tefsiri okuyacakların biraz tasavvufî-irfanî alt yapılarının olması gerekiyor. Ama kısaca şunu söyleyebilirim: Özellikle Arapçası ile harika bir tefsir. İnşallah Arapçasındaki bu güzelliği Türkçe’ye de yansıtabiliriz.

Burada tefsirin özellikleri ile ilgili olarak şunu ilave etmem gerekir: Bu tefsir aynı adla (El-Fevatih) daha önce Nehcüvani adına basılmış. Ama ben bizzat yaptığım yüzlerce sayfalık karşılaştırmada iki tefsirin birbirinden farklı olduğunu, Nehcüvani adına basılan tefsirin bizim tercüme ettiğimiz tefsirin bir haşiyesi (ilaveli şekli) olduğunu tespit ettim.       

Prof. Dr. Dilaver Gürer HocaFadıl Geylani Hocaefendi ve Tefsirü’l-Geylanî ile zat-ı âlinizin tanışma serüveni nasıl oldu?

Fadıl Bey bu tefsiri bulmuş ve bir an önce basmaya ve Türkçe'ye tercüme etmeye karar vermiş. Ama Türkçe tercümesi için İstanbul'da kimseden yardım alamamış. İşte tam o sırada benim bir arkadaşımla karşılaşmış. Arkadaşım ona benden söz etmiş. Ben doktoramı Abdükadir Geylani üzerine yapmıştım ve o ana kadar da hazretten iki kitap tercüme etmiştim. Her nasılsa o ana kadar benim Fadıl Bey'den haberim olmadı ve Fadıl Bey'in de benden haberi olmamış. Fadıl Bey, beni aradı ve görüşmek istediğini belirtti. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Konya'ya geldi. Tanıştık. Bana tefsirden ve ulaştığı diğer kitaplardan bahsetti. O günlerde ben de iç dünyamda Hz. Pir'in kitaplarının tamamını Türkçe'ye kazandırma arzusuna varmıştım. Böyle bir tevafuk da var işin içinde. Hemen tefsirin tercümesine başladık. Fakat gördük ki, çok uzun yıllar alacak, başka arkadaşları da işin içine katarak 6-7 kişilik bir ekip oluşturduk. Bütün arkadaşlarımla birlikte büyük bir zevk alarak bu tefsiri tercüme ettik. Tefsir toplam 3025 sayfa ve altı cilt. Tercümede son 50-100 sayfa kaldı. Ama daha tashih okumaları var. Bu da en azından aylar sürecek bir çalışma.

Gençlere hitaben genel manada tavsiyeleriniz nelerdir? Dünyabizim okuyucularına ne söylemek istersiniz?

Dünyada insanoğlu özellikle son yüzyıl içerisinde büyük değişimler gerçekleştiriyor. Müslümanlar ise bir yandan bu değişimlerin etkisiyle bir yaprak gibi bir yerden bir yere savruluyor bir yandan da kendi düşünce sistemini yeniden düzenlemeye çalışıyor. İşte bu çabada, kanaatimce öncelikli yapılacak iş Kur'an'a, hakikate ve evrensel doğrulara göre hayatı şekillendirebilecek bir zihniyet, mantalite ve düşünce sisteminin inşa edilmesidir. Burada da en büyük avantajımız elimizde ilahî kelamın olmasıdır. Bizler iyi niyetli bir şekilde ve maksadımız sadece hakikat olmak üzere öncelikle Kur'an'ı iyi okumalı, iyi tetkik etmeliyiz. Şunu da unutmamalıyız ki, "Hikmet mü'minin kayıp malıdır" dolayısıyla hakikati aramalı ve onu bulduğumuz yerde hiç tereddüt etmeden almalıyız.

Kısaca tavsiyem, iyi niyetli ve düzgün bir şekilde çok okumalı, doğru okumalıyız. Yani her işimizde “ihsan” ve “salih amel” sahibi olmalıyız. İhsanın sözlük anlamı her şeyi güzel yapmak ve salih amel de sağlam iş demektir.

Çok teşekkür ederiz.

Suleyha Şişman Tefsirü’l-Geylanî’nin tercümesini iştiyakla bekliyor

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2019, 14:54
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Osmanlı
Osmanlı - 7 yıl Önce

Bağdat'ta Geylani Külliyatı mevcut ve orada da bu tefsir yok. Eğer olsaydı, orada mutlaka olurdu. Yayınevi de telefonlarımıza olumlu bir cevap vermemiştir. Yakında bir reddiye yazısı yazılacak inşaAllah, bu yazıyı ve diğer hocalarımızın da reddiyeleri olursa tüm bu yazıları kitapçılara dağıtmaya çalışacağız inşaAllah. Hocamız ayrıca Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Günyet'üt-Talibin isimli kitabının elde dolaşan nüshalarında da karışıklıklar ve uyuşmamazlıklar olduğunu belirtti.

furkan
furkan @Osmanlı - 6 ay Önce

osman bey birşey sormak istiyorum

Nahcivani
Nahcivani - 10 yıl Önce

Birileri çıkıp bu tefsirin Geylani'ye değil de Nimetullah Nahcivani'ye ait olduğunu söylemesi gerek. İbn Arabi ve Fusususa atıflar yapan bir Abdülkadir Geylani tarihsel olarak mümkün olmasa gerek falan.

Mehmet Şevket
Mehmet Şevket - 10 yıl Önce

Fadıl Bey'in Beyrut'ta bastırdığı tefsiri, yıllarını İş'arî tefsir araştırmaları ile geçirmiş bir zata sunduğuna ve o zatın da biraz inceleme ile o tefsirin Nahcuvânî'ye ait olduğunu beyan edip Nahcuvânî Tefsiri'ni getirerek karşılaştırdığına bizzat şahit birisi olarak; Fadıl Bey'in halen iddiasında ısrarcı davranarak Dilaver Hoca'yı ve diğer arkadaşları bu işe sürüklemesine anlam verebilmiş değilim... Biraz ilmî hassasiyet, ama biraz...

kemal aydın
kemal aydın - 10 yıl Önce

Dilaver Bey, afaki bir genelleme yapıyor. Üstelik bu altı ciltlik efsane tefsirin arapça baskısının önsözünde, kullanılan yazmalara ait ne bir künye ne de bir istinsah tarihi mevcut. Hazırlayan beyefendi takvim yapraklarındakine benzer bir menkıbevi anlatımla meseleyi geçiştirmiş. O nasıl bir Geylani tefsiridir ki daha mukaddimesinin ilk cümlesinde Fususu'l-Hikem'den devşirme cümlelere rastlanıyor! Hasılı afaki genellemeler üzerinden ticari maksatlarla işari tefsir geleneğinin heder edilmesi

ahmet turan
ahmet turan - 10 yıl Önce

röportajı yapan arkadaş ve yapılan şahıs. siz ciddi misiniz bu tefsirin geylani'ye ait olduğundan : ) ne yapılmaya çalışıldığını çözemedim bendeniz ama bu ilmi ahlaka sığan bir davranış değil.

fırat can
fırat can - 9 yıl Önce

ben sabırsızlıkla bekliyorum türkçe çevirisini 4 yorum değil 4000000 yorum ve itiraz gelse bilirim geylani hazımsızlığındandır. çünkü arapça 6 cilt aldım ve burda 4 mezheb alimi şeyhlerin hocası abdurrahman hocaya verdim o okuyup sabahlara kadar uyumadığını söyledi ve nahçıvan tefsiri değil dünyada ne kadar tefsir versa araştırıp okuyan bir alim böyle birşey olsa bana söylerdi o yüzden seyidim abdulkadir geylani hazretleri şöyle buyurmuş '' EY OĞUL KÖTÜ KİMSELERLE DÜŞÜP KALKMAN, SENİ , İYİ KİMSE

Ahmet Akif
Ahmet Akif - 8 yıl Önce

Dilaver hoca bizzet 100'lerce sayfa karşılaştırdım nahcivani tefsiri ile aynı değil, o tefsir bunun ilaveli şekli demiş.

VEDİ34
VEDİ34 - 8 yıl Önce

İLMİ OLARAK ŞİMDİYE KADAR PİR HZ.NİN BÖYLE BİR TEFSİRİNDEN HİÇBİR KAYANAK BAHSETTİĞİNİ BEN ŞAHSEN BİLMİYORUM...TEFSİR TABAKATI YAZAN ALİMLERİN TABAKATINDA PİR HZ.LERİNE AİT BÖYLE BİR TEFSİRDEN BAHSEDİLMİYOR...İLMEN PİR HZ.NA AİDİYETİ KESİNLEŞMEMİŞ BİR TEFSİRİ GEYLANİYE AİTTİR DEMEK NE KADAR BİLİMSEL OLABİLİR? ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYORUM...BU ŞÜPHEYİ GİDERECEK OLAN BİZZAT BU ESERİ NEŞREDENLERDİR...


banner19

banner13

banner26