O'nun (sas) güzelliğini müşahede etmek için…

''Bu eseri okuyan kimse Resûl-i Kibriya’yı gözüyle görüyormuş gibi hisseder, her bölümünde Aleyhissalatü vesselam’ın güzelliğini müşahede eder.'' Suleyha Şişman, Yaşar Kandemir Hoca’nın ''Şemâil-i Şerif Şerhi’' üzerine yazdı.

O'nun (sas) güzelliğini müşahede etmek için…

https://www.ktpkitabevi.com/urun/sifa-i-serif-serhi-lks-termo-deri-kapak-3-cilt-121200175Dört yıl önce Yaşar Kandemir Hoca’nın Şifâ-i Şerif Şerhi yayımlanmıştı. Şimdi ise yeni bir müjde olarak Şemâil-i Şerif Şerhi’ni hazırlayıp bizlere sunduğu için hocamıza minnettarız.

Yaşar Kandemir Hocaefendi bu serüvenini kitabının ön sözünde güzelce aktarmış: “Bu eserin sizlerle buluşmasında himmetlerine medyûn olduğum, zevâtın başında Emin Saraç Hocaefendi gelir. Aziz hocam on yıl once Eyüp Sultan Cami-i şerifinde Şifâ-i Şerif okutmamı arzu etmiş, geleneğimize göre bu eseri okutan Şifâhânların kitabı okuyup bitirdikten sonra ona yeniden başlamalarının ilmî bir gelenek olduğunu söylemişti. Şifâ-i Şerif’i ancak sekiz yıla yakın bir zamanda tamamlayınca, Hocamız tekrar Şifâ’ya başlamadan önce, Peygamber Efendimizi en iyi tanıtan manevî servetlerimizden biri olan İmâm Tirmizî’nin eş-Şemâilü’n-nebeviyye'sini okutmamı tavsiye etti; eş-Şemâilü’n-nebeviyye’yi iki yılda okuyup bitirince de elinizdeki bu eser vücut buldu. İleri yaşına rağmen hâlâ talebe yetiştirmeye ve böylece geleneklerimizi yaşatma yolunu bizlere bilfiil göstermeye çalışan aziz hocama şükranlarımı arz ederim.” (Şunu hatırlatmak isterim ki bu dersleri büyük bir kısmı internette video olarak mevcuttur.)

eş-Şemailü’n-nebeviyye

Hocaefendinin şerhini yaptığı eş-Şemailü’n-nebeviyye, İmam Tirmizî hazretlerinin (892) daha önce hadis kitaplarında yer alan fakat dağınık bir biçimde bulunan şemâil konularını bir araya getirmesiyle meydana gelen ilk şemâil çalışması olarak bilinir. Malumlarınız muhaddisler şemail konularını genellikle “menâkıb”, “edeb”, “fezâil”, “libâs”, “et’ime”, “eşribe”, “zînet”, “zikir”, “dua” gibi bölümlerde ele almışlardır.

56 bölüm ve 415 rivayet halinde derlenen eş-Şemailü’n-nebeviyye’de Efendimiz’in ahlakı, ibadetleri, yemesi içmesi, yatıp uyuması, konuşması, gülmesi, ağlaması, tevazuu, etrafındaki insanlarla ve ailesiyle geçinmesi, isimleri, yaşı, vefatı, mirası, rüyada görülmesi ve onun sünnetinin takip edilmesinin ehemmiyeti ve benzeri konular yer alıyor. Tirmizî hazretlerinin bu eserinin pek çok şerhi de olmuş. “Bu eseri okuyan kimse Resûl-i Kibriya’yı gözüyle görüyormuş gibi hisseder, her bölümünde Aleyhissalatü vesselam’ın güzelliğini müşahede eder.” Bu yorum, Tirmizî hazretlerinin Şemâil-i Şerif’i hakkında, bu eserin en güzel şerhlerinden birini kaleme alan Aliyyü’l-Karî’ye ait.

Yaşar Kandemir hocamız, eş-Şemâilü’n-nebeviyye’nin sahasında yapılmış ilk çalışma olmasına rağmen, tertip ve muhteva bakımından şemâil konusundaki eserlerin en mükemmeli olduğuna temas ederken, Tirmizî hazretlerinin Kütüb-i Sitte’den biri olan hadis kitabı Câmiu’s-sahîh’indeki şemâille ilgili hadislerin birçoğunun aynen, bir kısmının da ihtisar edilerek bu esere alındığını ifade ediyor.

Yaşar Kandemir Hocaefendi Riyazü’s-Salihin Şerhi’nin şerh heyetinde de bulunmuştu. Şemail-i Şerif Şerhi’nde de Erkam Yayınları'ndan çıkan Riyazü’s-Salihin Şerhi’den hatırlayacağımız bir üslup var. Hem hadislerin ravilerini anlatan bölümler –bu eserde ravi bilgileri kutu içerisinde verilmiş-, hem de her bölümün sonunda “hadisten öğrendiklerimiz” başlığı altında maddeler var.

Resûl-i Ekrem’in beşerî yönü, dış görünüşü, özel hayatı ve ahlâkı

Hazır bir fırsat bulmuşken şemailin ne demek olduğunu bir kez daha hatırlayalım: Şemâil, “huy, tabiat, seciye, ahlâk, sol taraf” anlamındaki “şimâl” kelimesinin çoğuludur. Terim olarak şemâil, “Resûl-i Ekrem’in beşerî yönü, dış görünüşü, özel hayatı ve ahlâkı” demektir.

Şemâillerde genel olarak şu konular ele alınır: Resûlullah Efendimiz’in genel hatlarıyla vücudunun nasıl olduğu, sırtındaki nübüvvet mührünün şekli, saçı ve sakalının durumu, gözüne sürme çekmesi, giyimi kuşamı, yaşama tarzı, ayakkabıları, mühr-i şerifi, yüzüğü, kılıcı, zırhı, miğferi, sarığı, yürüyüş ve oturuş tarzı, yemek yeme şekli, neleri nasıl yediği ve içtiği, nasıl abdest aldığı, yemekten önce ve sonra ne söyleyip nasıl dua ettiği, güzel koku sürünmesi, konuşması, gülmesi, uyuması, ibadeti, orucu, Kur’ân-ı Kerîm okuması, ağlaması, tevâzuu, genel olarak ahlakı, üstün hayâsı, isimleri, yaşama tarzı, yaşı, vefatı ve mîrâsı.

Biz de Yaşar Kandemir hocamızın duasıyla yazımızı sırlayalım: “Yüce Rabbimden, Resûl-i Ekrem’ini en doğru şekilde öğrenmeyi, dünyada onun sünnetine göre yaşamayı, ahirette de şefaatine nail olmayı bizlere lütfetmesini niyaz ederim.”

Suleyha Şişman, Resûl-i Ekrem’den şefaat dilendi

YORUM EKLE