O iki yılda Rize'de neler olmuş neler...

Bir şehir için kitaplar yayınlamak hangi aklın ürünüdür. Bir düşünmek lazım. Dergah Yayınları, Rize Kitaplığı’nı genişletmeye devam ediyor.

O iki yılda Rize'de neler olmuş neler...

Rize Kitaplığı’ndan iki yayın daha:

1. Rize Şer’iye Sicilleri II: 1495 No.lu Sicil – Metin ve Tahlil, Arzu Pehlevan Yıldız.

2. Rize Defteri, sayı: 1, Nisan 2012.

Rize Defteri’nde hangi imzalar var?

Önce Rize Defteri. İlk sayısı yayınlanan kitap-dergi formatında bir yayın. Editörü İsmail Kara. Dergâh Yayınları’nın 489., Anadolu Kitaplığı dizisinin 26., Rize Kitapları’nın 4. yayını.

Ortak kitap formatında mat kuşe kâğıda basılmış, formalı-iplik dikişli bir kitap güzeli. İçinde araştırmalar-derlemeler, biyografi yazıları, röportajlar, hâtıralar ve belge neşirleri bulunuyor. Yazarları ise ilk sayıda Davut Hut, İshak Güven Güvelioğlu, Murat Ümit Hiçyılmaz, Ali Adem Yörük, Kâmil Büyüker, Mahmut Dilbaz, Melek Paşalı, Cemal A. Kalyoncu, Murat Hutoğlu, Ümit Erkan, İsmail Kara ve Recep Koyuncu’dur. Zaman bize Rize ile ne çok şey yazılabileceğini gösterecek.Rize

İşte size Rize şehrinin 2 Eylül 1869-27 Ocak 1871 tarihleri arasındaki fotoğrafı

Rize Şer’iye Sicillerinin ise ikinci cildi Şubat 2012’de basıldı. Şer’iye Sicilleri neyi gösterir? Efendim bir şehrin sosyal hayatının bu arşiv kayıtlarında muhafaza altına alındığı rahatlıkla söylenebilir. Rize Şer’iye Sicilleri’nde de bu şehirde evlilik müessesi, fizikî ve mimârî yapı, gündelik hayatın tarihi (giyim-kuşam, eşya), şehirde Müslim-Gayrimüslim ilişkileri, toplum ahlâkı ve suçlar, isim unvan ve lakapları, ekonomik hayatı (ekonomik faaliyetler, halkın geçim kaynakları, memuriyetler ve meslekler, miras hukuku uygulamaları, vergi durumu, dinî faaliyetleri (vakıflar, vakıfların yönetimi, memuriyet verilişi, vakıf eserleri) hakkında inanılmaz bir ayrıntılar bütünü gözler önüne serilmektedir.

1495 numaralı Rize şer’iye sicilinin transkripsiyonu da kitabın içinde yer alıyor. Bununla da yetinilmeyerek metin tahlil ediliyor. İşte size Rize şehrinin 2 Eylül 1869-27 Ocak 1871 tarihleri arasındaki fotoğrafı… Bu tarihler arasındaki mahkeme kayıtlarına bakarak bir şehrin tarihini yazmak ne kadar ayrıntı verir bir tarihçiye düşünebiliyor musunuz?

El yazması arşiv belgeleri grubuna giren bu tür metinlerin neşri sanıldığı kadar kolay değildir. Elle tutulmuş bu kayıtları okumak ve yeni harflere aktarmak çok büyük bir emek gerektirir. Bu sebeple oldukça özenli gözüken yeni metnin Rize araştırmalarına büyük katkı sağlayacağı ortadadır.

Diyelim ki Rizevî Ahmed Hamdi Efendi ve eseri Bahrü’l-Hayat hakkında bilgi arıyorsunuz. Metin önünüzdeyse, müellif hakkında bilgi bulmanız gerecektir ilk anda. İçinde dinî faaliyetlerle ilgili belgeler de bulunan bu sicillerde Rizevî’nin biyografisine katkı sağlayacak bilgi ve ipuçlarına rastlamanız işten bile değildir.

Söz konusu sicil neşrinde, oldukça ufaltılmış da olsa, bu belgelerin tıpkıbasımları da konulmuş. Bu ufaltma, zaten 934 sayfa olan kitabı daha da hacimli hâle getirmeme çabasından kaynaklansa gerektir.

Doğrusu ne kadar tebrik edilse yeridir hazırlayanlar, neşredenler ve vesile olanlar. Bu neşrin diğer ciltlerle süreceği düşünülürse bitmek bilmeyen bir azimle karşı karışa olduğumuz kesinleşir. Bârekallah.

Yusuf Turan Günaydın haber verdi

Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2012 Çarşamba 15:31 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2022, 10:54
YORUM EKLE

banner19

banner36