Niyâzî Mısrî divanı bir nevi bir derviş ilmihali

H yayınları Mustafa Tatçı'nın yıllardır sürdürdüğü ilmî gayretlerle hazırlanan Niyâzî Mısrî divanını yayınladı. Kitapta ayrıca daha önce yayınlanmış Niyâzî Mısrî divanlarında bulunmayan 17 şiir daha var.

Niyâzî Mısrî divanı bir nevi bir derviş ilmihali

Kendi mahlası ile isimlenen Halvetîyye tarikatının "Mısriyye" şubesinin müessisi olan coşkun bir ırmak Hz.Pîr Mehmed Niyâzî Mısrî. Kendisinden en habersiz olanlarımızın bile, "derman arardım derdime" ilahisiyle tanıdığı Niyâzi Mısrî Hazretleri, tasavvuf tarihinin, imtihanı en çetin zatlarından biridir. Allah kendisine yakın kıldıklarını çeşitli sınavlardan geçirir. Bu imtihanlar yakınlığına göre derecelendirilir. Her devrin, her yörenin, hatta daha da küçültürsek her mahallin, bir Muhammed'ül Emîn'i, bir de Ebu Cehil'i vardır.

Şüphesiz Zât-ı Hakk'a en yakın olan ve diğer insanların O'na yakın olmakla Allah'a yaklaştığı, Cenâb-ı Fahr'ül Âlemîn Muhammed Mustafa'dır. Niyâzî Mısrî Hazretleri de, Cenâb-ı Peygamber'e kurbiyyetinin imtihanlarından geçmiş bir Allah velisidir. Bunun sebebine divandaki bir nutk-u şerifinde "Çün sana gönlüm mübtelâ düştü / derd ü gam bana âşina düştü" diyerek işaret eder. Hz.Mısrî, öyle bir velîdir ki sürüldüğü Limnî'deki kilisenin rahib ve rahibeleri, vatanına nakl-i kuburu gündeme geldiğinde kendisinin onlara rahmet olduğunu ve vermek istemediklerini söylemişlerdir.

Yol büyüklerinin tavsiyesi Hz.Mısrî Divânı

Şeyh'ül Ekber İbn'ül Arabî, Hz.Mevlânâ ve Cenâb-ı Yunus Emre'nin fikriyyatını meczeden, kendi potasında buluşturan Hz.Mısrî, eserlerinde ehl-i irfana bu terkibi sunmuştur. İslam'ın derinliklerine nüfûz eden bir âlim ve bir bilge olmasının yanında, Türkçe ve edebiyatın da hâkimi olan Hz.Mısrî'nin divânı, hemen her yolun mürşid-i azizleri tarafından okunması tavsiye olunan bir eserdir.

Mustafa Tatcı'nın hazırladığı "Niyâzî-i Mısri Halvetî - Divân-ı İlâhiyyat", hazretin nutk-u şeriflerinin yanında, hayatıyla alakalı en geniş malumâtın bulunduğu, ehlinin emeğiyle hazırlanmış bir eser. Kitapta ayrıca daha önce yayınlanmış Niyâzî Mısrî divanlarında bulunmayan 17 şiir daha var. Niyâzî Mısrî Külliyâtının ilk eseri olan Dîvan-ı İlâhiyyat'ı, Muhammed Nur'ul Arabî hazretlerinin şerhi, Hz.Mısrî'nin risaleleri ve hakkında toplanmış menakıbnameleri ile tamamlanacak.

Had bilmenin şiiri de bu divanda

Tasavvuf yolunun büyükleri, bir güzel espriyle, İslam'ın 6. şartının haddini bilmek olduğunu söylerler. Zira haddini bilmeyen insan, yaptığını mübah görecektir. Emanetin ehil olmayanlara verildiği zamanımızda, bu ince esprinin uygulanmasının elzem olduğunu, insaf sahibi kalpler görürler. Haddinin nihayetini bilmeyen insanlardan çektiğimiz kadar belki de kimseden çekmedik. Bu had bilmezliğin sonunun sahteciliğe ve bir koymadan beş almak istemeye çıktığını, divânındaki 'arzularsın' redifli nutkunda uzun uzun anlatır Hz.Mısrî:

"Nâdanı terk etmedin yârânı arzularsın

Hayvânı sen geçmedin insânı arzularsın

“Men arefe nefsehû fakad arefe Rabbehû”

Nefsini sen bilmedin Subhânı arzularsın

Sen bu evin kapusın henüz bulup açmadın

İçindeki kenz-i bî-pâyânı arzularsın

Taşra üfürmek ile yalunlanır mı ocak

Yönün Hakk’a dönmedin ihsânı arzularsın..."

Seyr-i sülûkun yol defteri adeta

İnsanın içindeki dizginlenmesi güç o nefs atının binbir türlü hilesinden haberdar olan Hz. Mısrî, dervişi Hakk yolunda bekleyen tuzakları nutk-u şeriflerinde bir bir anlatıyor. Divan bir bakıma bir derviş ilmihali. O kadar ki, kişi bu divanla amel etse, dünya ve ahiretle alakalı bütün müşkilleri çözülür. İlk bakışta pek iddialı gelen bu söz aslında malumu ilam etmekten başka bir şey değildir. Zira evliyaullahın sözleri, ya bir ayet-i kerimenin ve ya bir hadis-i şerifin bulunduğu zamanca ifadesidir. Bilhassa kendileri, bir ayet-i kerimeye ve ya hadis-i şerife dayanmayan sözün atıl, nâkıs ve boş söz olduğunu ifade ederler. Hz. Niyâzî-i Mısrî'nin divanı da her sözü bir hakikate yaslanan beyitlerden oluşmuş bir büyük eser.

Bu güzel eseri, Beyazıt Kitap Fuarı’nda, Ramazan münasebetiyle yayınlandığının ilk haftasında yüzde elli indirimle, bendenizin fuarın en mükrim yayınevi seçtiği H Yayınları standından, yanında "Şekûri Divanı" hediyesiyle temin edebilirsiniz.

Ahmed Sadreddin yazdı

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2018, 11:42
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
abdullah
abdullah - 6 yıl Önce

Bu konuda daha evvelden Prof. Dr. Kenan Erdoğan tarafından büyük bir emekle ve vukufiyetle doktora tezi olarak hazırlanmış bir eser mevcuttur. Eserin birkaç baskısı yapılmıştır. Ayrıca Kenan Bey'in konuyla ilgili pekçok makalesi de yayınlanmıştır.

özay
özay - 6 yıl Önce

yurtdisinda yasayanlar icin bir imkan yokmu? bu kitabin Kitapyurdu.eu da etiketi 40 €... simdi biz ne yapalim?selam ile

Mine
Mine - 6 yıl Önce

Tabikide imkan var. H YAYINLARI Online satış sisteminden temin edebilirsiniz. Divanda bu güne kadar yayınlanmamış tam 17 yeni şiir mevcut. Mustafa Hocamızın bu konu hakkındaki birikimi oldukça fazla. Hatta kitabın son bölümünde Limni ile ilgili fotoğraflarda var. Hazrete yakışır, kalitli bir baskı oldu.http://www.hyayinlari.com/b2c/product.asp?pid=1137#.Ue232400z8k

Ahmet Kemal YILDIZ
Ahmet Kemal YILDIZ - 4 yıl Önce

M.Tatcı'nın neşrini okumadım, K.Erdoğan neşrinin genişletilmiş ikinci baskısı ki 2008 de yapılmış- elimde var,mürettip hatası mıdır,başka türden hatalar mı,onu kitabı basanlar daha iyi bilir. Bendeniz önem verip talebe halimle para verdiğim kitaplarda bu tip zırvalar görmekten bıktım.Yahu kitap kaçıncı baskıya girmiş, bir sürü hatalar. Tek iyi yanı, transkrip alfabesine riayet edilmesi. Ama kapak/iç kağıdı berbat. İki günde mahvolurdu kitap iyi korumasam. Yayınevlerine derim ki ilmi önemseyiniz

banner19

banner13