Namluya sürülmelik kitap

Nuri Pakdil mektebinden nasiplenen bir şair-yazar Ömer Erinç. Bu kitabında da yazıları sefere çıkarıyor..

Namluya sürülmelik kitap

Seferî Yazılar, şair Ömer Erinç’in ilk deneme kitabı. Titiz bir işçilikle yoğrulmuş olan kitap ‘Kalem Hakkı’ ve ‘Kameradaki Görüntü’ adlı iki bölümden oluşuyor.

Seferi Yazılar, Ömer Erinç
(+)

Yirmi beş denemenin bir araya getirilmesi sonucunda ideal bir toplamla karşılaşıyor okur. Kitaptaki denemelerin hepsi de şiir kıvamında olup, kimi yazılara şiirle başlanırken kimi yazılar da şiirle sona eriyor. Bir bakıma şiir okuyor hissine kapılıyor insan, söz konusu denemeleri okurken.

Kalem, ağırlığını kiralık şarjörlerle tüketmez

Seferî Yazılar’da her cümlenin zorlu bir emekle kotarıldığı kesin. Kitapta yer alan yazılarından birisinde Ömer Erinç kalemi öyle anlatıyor ki:

“Kalem; kalemşorların hattında kısrak gibidir. Durumdan vazife çatmak aşkına, pazarlıklar doğurmaz. Canı harfler olan kelimelerin yükümlülüğünü taşır gövdesinde. Yurtsuz değildir kesinlikle. Gelişigüzel yazmaz söylediklerini. Köleleştirmeye karşı uyarma, uyandırma hakkını kullanır. Yılların hesabı duyulur soluk alıp verişinde! Soygunların, baskınların üstüne yürür dik kafalılıkla. Pasaklaşan görüntülerin çekiciliğine kapatır evrenini. Ortak duyarlığın oluşmasını soruşturur.

‘Zalimin zulmünü alkışlamayı’ yediremez öz varlığına. Çöplüklere yanaşmak kaygısını taşımaz. Onurlu yaşamayı en yüce değeri bilir. Ülküsü uğruna canından olmayı yeğler! Kibarlaşma budalalığına prim vermez. Bir başına da olsa kendisi kalmayı önemser. İkbalin aşağılayan getirileri yerine, dürüstlüğün yoksunlaştıran mutfağını tercih eder. Ağırlığını kiralık şarjörlerle tüketmez. Gülden elbiseler giyinerek tamamen öldürür muhaliflerini.”

Bu satırlar, bence, kalemin önemini ve ödevini, hakikati anlama ve yaşama çabasına katacağı verimleri gemlenebilmez bir dille anlatıyor.

İnsanın, yeryüzünde iplenmeyen varlığını devreye sokması

“İnsan, yükleneceği sorumluluğun, omuzlayacağı yükün, meleklerin tanıklık edeceği eylemlerinin ayırdına varırsa; detaylandırılan yaşamak haritasının yol oğlu olur. Yeryüzünde iplenilmeyen varlığını girdirir devreye!” diyor Ömer Erinç. İnsanın sorumluluklarından kaçmaması için bir davetçi olarak kalem sefere çıkarılmış bu kitapta.

İnsandan umut kesilmez

Hece Yayınları’ndan çıkan Seferî Yazılar okunup bitirildiğinde, zaafları ve illetlerinin yanı sıra arınış ve yücelişlerin de insanın elinde olduğu sezgisine ulaşılıyor. Özelde insan odaklı metinler bir araya getirilerek modern sapkınlıkların insanı itelediği açmazlarla, insanın bu açmazlar karşısındaki sessizliği eşeleniyor. İnsandan umut kesilmeyeceğine dair inançla, insan oluşun hakikate tutunmakla mümkün hale geleceği düşüncesi üzerinde duruluyor ısrarla!

Nuri Pakdil Mektebinden nasiplenmiş, ordan aldığı ateşin harı düşmemiş bir yazar Ömer Erinç! Yeni kitabı tam da namluya sürülmelik bir kitap…

 

 

 

Bensu Doğru kitabın hayırlı olmasını diledi

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2016, 11:23
YORUM EKLE

banner19

banner13