Müslüman önderleri 8 ciltte anlatmıştı

Kronolojik olarak İslam tarihinin kahraman öncülerini içeren eserler pek nadirdir. Bu kategoride kaleme alınmış nadir eserlerden biri de Hasan En Nedvi’nin 8 ciltlik 'İslam Önderleri Tarihi' adlı eseri…

Müslüman önderleri 8 ciltte anlatmıştı

https://www.ktpkitabevi.com/urun/islam-onderleri-tarihi-i-v

Öncü ve önder şahsiyetler tarih boyunca toplumları etkilemiş, ardından sürüklemiş ve yol göstermiş. İnsanlık tarihinde birçok öncü şahsiyet ortaya çıktığı gibi İslam tarihinde de birçok öncü şahsiyet ortaya çıkmış. Zamanın şartları, sosyal, siyasal ve ekonomik buhranlar sürekli öncü şahsiyetlerin ortaya çıkmasına vesile olmuşlar. İslam tarihinde ilk dönemlerden bugüne kadar öncü şahsiyetler ile ilgili tekil birçok eser ortaya konmuş. Fakat kronolojik olarak İslam tarihinin kahraman öncülerini içeren eserler pek nadirdir. Bu kategoride kaleme alınmış nadir eserlerden biri de Hasan En Nedvi’nin 8 ciltlik İslam Önderleri Tarihi adlı eseri. Eser Kayıhan Yayınları tarafından neşredilmiş.

Nedvi, Hindistan ulemasından Türkiyeli Müslümanların yakından tanıdığı bir âlim. Hemen hemen bütün eserleri Türkçeye tercüme edilen Nedvi, vefatından önce Türkiye’ye ziyaretlerde bulunmuş, konferanslar vermiş bir şahsiyet. Fikir diyalektiği olarak ümmetin bugün uç kısımlarında bulunan şahıslarının anlayamayacağı ya da tenkit edeceği bir çizgide durmuş. Gençliğinin ilk yıllarında Tebliğ cemaati ile diyalog halinde olan Nedvi, Mısır ziyaretinde Seyyid Kutub ve Muhammed Gazali gibi İhvanı Müslimin hareketinin teorisyenleri ve öncüleri konumunda olan âlimler ile görüşmüş, fikir alış verişinde bulunmuş. Muhammed İkbal ile sıkı bir tanışıklığı olan Nedvi, Hicaz bölgesi âlimleri ile de sürekli diyalog halinde olup bu minval üzere çalışmalarını yapmış.

İslam Önderleri Tarihi adlı kapsamlı çalışmasından da anlaşılacağı gibi, farklı ekollerin öncü şahsiyetlerini kaleme almış Nedvi. Bu farklı ekollerin öncülerinin mücadele ve fikirleri ile ilgili bilgiler verirken arada eleştirilerde de bulunmuş. Ele aldığı tarihî şahsiyetlerin kendi dönemlerinin şartları içinde değerlendirilmeleri gerektiğini, bu şahsiyetlerin kendi eserlerinden tanınmaları gerektiğini vurgulamış. İslam Önderleri Tarihi adlı eserinde ele aldığı öncü şahsiyetler şunlar: Ömer B. Abdülaziz, Hasan Basri, Ahmed B. Hanbel, Ebul Hasan El Eşari, İmam Gazali, Abdulkadir Geylani, Allame İbn Cevzi, Nureddin Zengi, Selahaddin Eyyubi, İzzeddin B. Abdisselam, Mevlana Celaleddin Rumi, Şeyhül İslam İbn Teymiyye, Hace Muinüddin Çeşti, Hace Nizamüddin Evliya, Şerefuddin Yahya Münyevi, İmam Rabbani, Şah Veliyullah Dehlevi, Seyyid Ahmed Şehid.

Tarihte şahitlik etmiş mücadele adamlarını tanımak noktasında faydalı

Nedvi, bu eserinden dolayı tasavvuf karşıtları tarafından tasavvufçu olduğu iddiası ile eleştirilirken, bir kısım tasavvuf ehli tarafından da İbn Teymiyye ve talebeleri ile ilgili yazdığı cümlelerden dolayı eleştirilere maruz kalmış. Nedvi ile ilgili bu durum sonralarda Nedvi’nin bir kısım görüşlerine itiraz seslerinin yükselmesine sebep olmuş. Bununla birlikte Nedvi de Bedir Yayınları’ndan çıkan İslamın Siyasi Yorumu adlı eserinde Mevdudi’nin bir kısım görüşlerine reddiyeler yazmıştır. Bu tür durumlar ile birlikte Nedvi’nin görüşleri Türkiye’de kabul görmüş bir çizgidir. Emin Saraç Hoca, Nureddin Yıldız Hoca bu çizginin en bilinen şahsiyetleri olarak sayılabilir.

İslam Önderleri Tarihi kitabında İbn Teymiyye bölümünde, diğer eserlerde pek görülmeyen (Türkçe telif eserler ve bu konuda tercüme edilmiş eserler dâhil) Teymiyye’nin bir kısım talebeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi veriliyor. Türkiye’de Teymiyye’nin en bilinen talebesi İbn Kayyım el Cevzi’dir. İbn Kayyım dışında kalan talebeleri ile ilgili pek bilgi bulunmamaktadır. Nedvi, İbn Kayyım ile birlikte İbn Abdulhadi, İbn Kesir, Hafız İbn Recep ile ilgili de ayrıntılı bilgi veriyor. Mevzubahis olan talebelerden İbn Kesir, Hadisler ile Kur’an Tefsiri adlı tefsir çalışması olan müfessirdir. Eseri Türkçeye tercüme edilmiş en fazla okunan tefsirlerdendir.

Kitapta anlatılan önderlerden Şeyhülislâm İzzeddin b. Abdüsselam İslam tarihinin nadide kahramanlarından biridir. Gerek ilmî donanımı gerek cihadı gerekse üstün ahlakı ve cesareti ile öncü ve önder bir şahsiyet olarak anlatılıyor. Nedvi’den öğrendiğimiz kadarı ile kendi döneminde var olan bidatlere karşı büyük mücadeleler vermiş, müçtehid seviyesinde bir âlimdir Şeyhülislam.

Bu eserde yer almayan bir kısım öncü ve önder şahsiyetler ise Muhammed Abu Zehra’nın yazmış olduğu eserlerden okunabilir. Ebu Zehra’nın yazmış olduğu biyografi eserlerinden İbn Hazm, İmam Zeyd, İmam Malik, İmam Ebu Hanife, İmam Şafii ve İmam Vahidi hemen bütün yönleri ile öğrenilebilir. Nedvi’nin eserinde yer alan İbn Teymiyye ve Ahmed Bin Hanbel de Ebu Zehra’nın yazmış olduğu eserlerden karşılaştırmalı olarak okunabilir.

Tarihte şahitlik etmiş mücadele adamlarını tanımak ve doğrularını almak noktasında çok faydalı olan bu eserlerin sürekli güncellenmesi ve yakın tarihte şahitlik yapmış öncü şahsiyetlerin fikir ve mücadeleleri ile ilgili araştırma ve biyografik eserlerin de artması gerekmekte…

Ferhat Özbadem yazdı

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 18:12
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13