Modern Türk şiiri çocukluğa nasıl yaklaşmış?

Rahim Tarım Çocukluk ve Şiir & Zamanın ve Mekanın Ötesi kitabında Batılı düşünürlerin yaklaşımları ışığında çocukluğun modern şiirimizdeki işlenişini ortaya koyuyor..

Modern Türk şiiri çocukluğa nasıl yaklaşmış?

Edebiyat akademisyenleri günümüz edebiyatına yaklaştıkça daha kıymetli eserler veriyorlar kanaatindeyim. Çünkü günümüz edebiyatını kavramış olmak, onlara Cumhuriyet öncesi edebiyatımızı irdelemede de katkılar sunacak, yeni veriler sağlayacaktır.

Özellikle İstanbul’da yaşayan akademisyenler, kültür ve sanatın canlılığından ötürü taşradaki meslektaşlarına göre oldukça avantajlılar. İşte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı alanında ders veren Doç. Dr. Rahim Tarım, Mehmed Rauf Hayatı ve Hikayeleri Üzerine Bir Araştırma ve  Kültür, Dil, Kimlik, Behçet Necatigil'in Şiir Dünyası adlı çalışmalarının ardından, Özgür Yayınları arasında Çocukluk ve Şiir & Zamanın ve Mekanın Ötesi başlıklı geniş çaplı incelemesini de kitaplaştırdı. Rahim Tarım, bu kitabında Batılı düşünürlerin yaklaşımları ışığında çocukluğun modern şiirimizdeki işlenişini ortaya koyuyor.

Kitabın kaynakçasını inceleyenler, Rahim Tarım’ın bu kitap için ne kadar ciddi bir araştırma yaptığını göreceklerdir; zira yazar, modern felsefede önemli yeri olan pek çok düşünürden ve şiirimizde üstad mesabesinde onlarca şairden alıntı yapmış. Edebiyat akademilerinin günümüz edebiyatıyla mesafeli ilişkisini düşünürsek, Rahim Tarım’ın bir diğer kutlanası tutumu da ‘80 sonrası şiirimizden de yoğun referanslar vermesi. Böylece Tarım, akademinin sınırlarını aşarak güncel edebiyata nüfuz etmeyi de başarmış.

Ayrıca, Çocukluk ve Şiir & Zamanın ve Mekânın Ötesi’nde oldukça titiz bir tasnifte bulunmuş ve çocukluğun neredeyse bütün hallerini masaya yatırmış. Kitapta “üvey ana”, “üvey baba” vs. spesifik başlıklar bunu göstermektedir.

Bu çalışma aynı zamanda kıymetli bir modern şiir yolculuğu

Akşam gazetesine verdiği söyleşide “Çocukluktan kaçınamayan sanatçılarımızın eserlerinin ders kitaplarında yer alması ve kitabımda sözünü ettiğim doğrultuda yapılacak analizler, çocuğa bakışımızı değiştireceği gibi geleceğin büyüklerini bu konuda daha hassas kılacaktır.” diyerek eğitim sistemimize isabetli önerilerde bulunan Rahim Tarım; söz konusu incelemede Necip Fazıl, Dağlarca ve Sezai Karakoç gibi çocukluğu etraflıca değerlendirmiş şairlerimizden seçkin alıntılar yapmış ve yer yer bunları tahlil ederek okurun işini de kolaylaştırmış.

Doğru şiirlerin seçilmiş olması, kitabın daha bir zevkle okunmasını sağlayacaktır kanaatindeyim. Bunun yanında Rahim Tarım, sadece yerli şairlerle yetinmemiş, yeri geldiğinde Fransız şiiri ağırlıklı olarak Batı şiirinden ve hatta sinemasından da referanslar sunmuş. Sonuç itibariyle bu çalışmanın kıymetli bir modern şiir yolculuğu olduğunu, okuru modern şiir okumalarına yönlendirebileceğini düşünüyorum. Ayrıca bu kitabı okuyanlar, çocukluğun modern felsefedeki yerini de etraflıca görmüş olacaklar.

Akademik camiadan bu nitelikte kitaplar çıktıkça, eleştirmenlerin yükü hafifleyecektir.

Aykut Nasip Kelebek yazdı

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2018, 12:31
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13