Modern Ebeveynler ve 'Proje Çocuk' Yetiştirmek

Psiko-analizle ilgilenen, annelik ve kadınlık psikolojisi üzerinde çalışan R. Berin Tuncel, ''Kendine Doğmak & İçimizdeki Anneden Özgürlüğe Yolculuk'' kitabı modern anne ve çocuk ilişkisi üzerinde düşünmek ve okumak isteyenler için önemli bir kaynak. Sedat Palut yazdı.

Modern Ebeveynler ve 'Proje Çocuk' Yetiştirmek

Hızlı, akışına yetişmekte zorluk çektiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Bu hıza yetişebilmek için gösterdiğimiz çaba yaratılışımıza aykırı gibi… Sanki birileri bizim için daha doğmadan oklar belirlemiş de, bizler bu okların peşinden gidiyoruz büyüyünce. Yalnız bu sokakları gösteren okların sonu bir türlü gelmiyor. Yolda olmak güzel lakin insanın her yola girme ve oradaki lezzetlerden tat alma arzusu da bitecek gibi durmuyor. Hem yolda olmak hem de arzuların peşinde koşmak… İnsan tabiatına ne kadar uygun, var oluşumuzla örtüşen bir durum mudur bu?

Özellikle günümüz modern hayatında gerek geçim kaygısı gerekse kadının ‘var olma’ ihtiyacı onları sosyal hayat içinde daha çok gösteriyor. Bu onları memnun etmiş gibi görünse de gittiği sokakların, takip ettiği okların sayısı zaman ilerledikçe artıyor. Modern kadınların gittiği sokaklar, erkeklere göre daha fazla. Kadınlar bu sokaklarda daha fazla dükkâna girip çıkıyor. Bu durumun onları mutlu ettiğinden şüpheliyim. Özellikle anne olduktan sonra.

Yukarı paylaştığım durumu sorgulayan bir kitap yayımlandı yakın zamanda: Kendine Doğmak & İçimizdeki Anneden Özgürlüğe Yolculuk. Tuti Kitap’tan çıkan eserin yazarı R. Berin Tuncel. Tuncel, Nefs Pskolojisi ekolünün kurucusu Psikiyatr Dr. Mustafa Merter’den öğrenim analizi dersleri almış, psiko-analizle ilgilenen, annelik ve kadınlık psikolojisi üzerinde çalışan bir yazar.

Modern annelik ve “proje çocuk” yetiştirmek

Yazar bu önemli kitabında modern anne kavramını masaya yatırmış. “Kendi kaynaklarını tüketen, enerjisini alan alanları iyi tanımlayamayan her insan, belirli bir zaman sonra tükenmeye başlar.” (S.37) Yazarın da ifadesinden anladığımız gibi modern insanın kendisiyle hasbihali çok önemli. Bu hasbihal insanın kendisini tanıması ile birlikte barışmayı beraberinde getirecektir. Bu da modern hayatın yükünü hafifletecektir haliyle. Günümüzde çalışan kadınların buna daha da dikkat etmesi gerekmektedir. Şu tartışmayı açmak mümkün. Kendisini iyi tanımayan ve çalışan bir annenin çocuklarıyla ilişkisi ne kadar sağlıklı olabilir? Bu anne tipi, çocuklarına, onların iç dünyalarına ne kadar ulaşabilir? Modern anneler için bu soruların önemli olduğunu düşünüyorum. Zira insanın “tamam” olmadığını, sadece “tekamül” ettiğini düşünürsek hayat sürecinin modern anneler için ne kadar çetrefilli olduğunu görmek mümkündür. Bu noktada modern dünyanın, bireylerin, özellikle kadınların kendilerine yönelik duyarlılıklarını artırdığını söylemek mümkündür.

Yazar Tuncel’in kitabında ifade ettiği önemli bir unsuru ön plana çıkarmakta fayda var: Proje çocuk yetiştirmek. Malumdur ki, projelerin ödüllendirildiği bir dönemde yaşıyoruz: “Bu çocukların hangi gün doğacakları bile hesaplanıp ona göre gebe kalınıyor. Burçları ve stilleri belli, nasıl beslenecekleri ve hangi kitapları okuyacakları belli.” (S.41) Yazar, bu sürecin nasıl tehlikeli olduğuna işaret ediyor. Çünkü ebeveynlerin “en iyisi” olarak tanımladığı şey, bu çerçevede çocuk için de iyi midir gerçekten?

Çocuğun mahkum edildiği kalıplar

Yazar, annelik çizgisinin yaşam boyu taşınan bir kimlik olduğunu ve sadece günlük davranışlardan ibaret olmadığını, bütün hayatı kuşattığını hatırlatıyor. Bu noktada, çocuğunun hayatını tamamen kapsayan ve onu bir proje olarak gören annenin, çocuğun dünyasını, yaş aldıkça, yavaş yavaş işgal ettiğini söylemek mümkündür.

Bazı annelerin, hayatında gerçekleştiremediği hayalleri, çocuğu üzerinden gerçekleştirmeye çalışması, çocuğun hayatına bu anlamda müdahil olması, aile ilişkileri açısından önemli bir tehlikenin habercisidir.

Bu tür ebeveynlerin, özellikle annelerin çocuğa belirli bir kalıbı dayattıklarını ve çocuğu o kalıba mahkum ettiklerini görüyoruz. Bu anlamda çocukları için en iyisini yaptıklarını düşünen aileler belki de, farkında olmadan çocuklarının ruh dünyasında onarılması zor yaralar açmaktadır.

R. Berin Tuncel’in Kendine Doğmak & İçimizdeki Anneden Özgürlüğe Yolculuk adlı kitabı, modern anne ve çocuk ilişkisi üzerinde düşünmek ve okumak isteyenler için önemli bir kaynak. Yazar, çeşitli başlıkları tartışmaya açarken danışanlarıyla yaşadıklarını hikayeleştirerek okurla paylaşmış ve olayları somutlaştırmış. Bu da okurla metin arasındaki mesafeyi kısaltmış.

Sedat Palut

sedat.palut @ gmail.com

Yayın Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 18:20 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2020, 17:14
YORUM EKLE

banner19

banner36